Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І.Б. Новицький. Римське право, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 4. Договір найму послуг (locatio-conductio operarum)

1. Договором найму послуг (locatio-conductiooperarum) називається такий договір, за яким одна сторона (нанявшийся locator) брала на себе зобов'язання виконати на користь іншої сторони (наймача, conductor) певні послуги, а наймач брав на себе зобов'язання сплачувати за ці послуги уславлення винагороду.
На відміну від locatio-conductio opens, що мав на меті надання підрядником готового результату роботи, договір найму послуг мав предметом виконання окремих послуг за вказівкою нанявшего. Ця обставина призводило неминуче до відомої залежності найняла від наймача. Нанявшийся виконувати відомі роботи за плату фактично ставив себе в становище, близьке до положення раба. У тих випадках, коли за характером відносини залежність найняла від наймача визнавалася неприпустимою, вдавалися до договору отримання (див. нижче, § 6).
Необхідно зауважити, що в умовах рабовласницького суспільства договір найму особистих послуг взагалі не міг мати великого поширення і скільки-небудь істотного значення: для виконання всякого роду послуг в розпорядженні рабовласника були насамперед раби, певною мірою також вольноотпущенники. Звертатися до послуг вільних громадян шляхом укладання locatio-conductio operarum доводилося нечасто. Зміст договору складали головним чином повсякденні домашні роботи, що не припускають спеціальних знань або особливих здібностей.
Договір найму послуг міг бути укладений або на точно визначений термін, або без зазначення такого строку. В останньому випадку кожна сторона могла в будь-який час заявити про відмову від договору.
2. Нанявшийся був зобов'язаний виконувати протягом терміну договору ті саме послуги, які передбачені в договорі, притому виконувати особисто, без заміни себе іншою особою. Наймач був зобов'язаний оплачувати послуги в умовленому розмірі. Як і при наймі речей, сплата найманої плати за договором найму послуг здійснювалася postnumerando, тобто після закінчення тієї одиниці часу, за яку проводився розрахунок. Якщо нанявшийся не міг внаслідок хвороби чи іншої причини виконувати домовлені послуги, він не мав права і на винагороду. Якщо ж нанявшийся готовий був надавати домовлені послуги, але його послугами наймач не скористався з незалежних від найняла причин, останній зберігав право на винагороду.
Однак невикористання наймачем послуг найняла не повинно було служити для останнього джерелом збагачення шляхом отримання плати за один і той же період часу від двох наймачів: зароблене (на стороні) найняти за той час, поки наймач не користувався його послугами, зараховувався в рахунок винагороди, що належить найнявши за даним договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Договір найму послуг (locatio-conductio operarum) "
 1. 76. ДОГОВІР НАЙМУ І ЙОГО ВИДИ. ДОГОВІР ПІДРЯДУ
  договір, в силу якого одна сторона (найму-датель - locator) була зобов'язана надати іншій стороні (наймачеві - conductor) річ для тимчасового користування, надати послугу, виконати роботу, а наймач був зобов'язаний оплатити річ, послугу або роботу. Договір найму - довірчий договір. Істотні умови договору найму - предмет найму та наймана плата. Наймана плата повинна була
 2. 77. ДОГОВІР НАЙМУ ПОСЛУГ
  договір. Предметом договору найму послуг були безпосередньо самі послуги. У перелік послуг не входили послуги лікарів, вчителів, юристів. Вони отримували гонорар (honorarium) і відповідали лише за умисел (dolus). Наймана плата (merces) - відрядна або поденна - видавалася після закінчення роботи. Договір найму послуг міг бути укладений як на конкретний термін, так і без зазначення строку. В
 3. § 5. Договір підряду (locatio-conductio operis)
  договір, за яким одна сторона (підрядником, сопаіс1ог) брала на себе зобов'язання виконати на користь іншої сторони (замовника, locator) відому роботу, а замовник брав на себе зобов'язання сплатити за цю роботу певну грошову винагороду. Відмінність цього договору від попереднього договору (найму послуг, locatio-conductio operarum) полягало в тому, що за договором найму
 4. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  договору оренди. Договір оренди є одним з різновидів договорів про передачу майна у користування. Законодавче визначення договору міститься в ст. 606 ЦК: "За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування". Як видно, Цивільний
 5. 3. Різногалузеві договори
  договори, які використовуються за межами зазначеної галузі. Всі вони є угодами, спрямованими на виникнення набору прав і обов'язків, які становлять у сукупності правовідносини, породжене угодою. Основи цивільного законодавства 1991 р. (п. 3 ст. 1) передбачили, що до сімейних, трудових відносин та відносин з використання природних ресурсів та охорони
 6. 1. Договір майнового найму в римському праві і сучасному зарубіжному законодавстві
  договором оренди (майнового найму) розуміється такий договір, за яким одна сторона - орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати іншій стороні - орендарю (наймачу) майно за плату у тимчасове володіння і користування або тільки у тимчасове користування. При цьому плоди, продукція та доходи, отримані орендарем у результаті користування орендованим майном відповідно
 7. 1. Поняття договору підряду
  договір підряду. Договір підряду в даний час має саме широке застосування. Він використовується скрізь, де мова йде про роботи, мають певний, окремий від них результат, при цьому сторона, яка виконує роботи, сама ж їх і організовує. Результатом роботи зазвичай служить створення нової речі - від пошитого костюма і до вибудуваного будівлі або споруди. Але поспіль має місце і тоді,
 8. 1. Поняття договору возмездного надання послуг
  договір, за яким виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги. Якщо порівняти визначення "підряду", міститься в ст. 702 ГК, з тим, яке включено в його ж ст. 779, звертає на себе увагу передусім те, що перше вказує на "роботи", а другий - на
 9. 1. Поняття договору
  договору доручення, - представництва, доручення, довіреності, - стосовно договору комісії зберігає своє значення доручення. Мається на увазі, що, подібно договором доручення, і при комісії відбувається заступництво. Воно виражається в тому, що одна особа діє за дорученням іншої, притому в результаті дії однієї особи для іншого настають такі наслідки, як ніби діяв
 10. § 2. Договір найму (locatio-conductio).
  Договору locatio-conductio: 1) найм речей (locatio-conductio rerum), 2) наймання послуг (locatio-conductio operarum), 3) наймання роботи або поспіль (locatio-conductio opens або opens faciendi). Ця відмінність видів найму - плід довгого розвитку права. Спочатку наймання раба як рухомої речі цілком задовольняв потребу господарства в робочій силі, і наймання послуг не практикувався; договір підряду
© 2014-2020  yport.inf.ua