Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 7. Договір транспортної експедиції

1. Визначення. Договір транспортної експедиції - це угода, в силу якого одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта-відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу (ст. 801 * ГК РФ).
2. Сутність і значення. Договір транспортної експедиції вперше виділений в самостійний договір надання послуг тільки в чинному Цивільному кодексі. Раніше транспортна експедиція розглядалася в договорах перевезення переважно автотранспортними засобами в якості додаткових до перевезення вантажів послуг. В даний час договір транспортної експедиції регулюється, крім Цивільного кодексу і транспортних статутів і кодексів, спеціальним Федеральним законом від 30 червня 2003 р. N 87-ФЗ "Про транспортно-експедиційної діяльності" (Відомості Верховної. 2003. N 27. Ч. I. Ст. 2701). Цей Закон поширює правила здійснення транспортно-експедиційної діяльності, в т.ч. інших експедиційних послуг (оформлення перевізних документів, документів для митних цілей, інших документів, необхідних для здійснення перевезень вантажів) на організацію перевезень вантажів будь-якими видами транспорту.
Договір транспортної експедиції в силу професійного статусу експедитора і тісному зв'язку з договором перевезення є публічним договором.
За юридичною природою договір транспортної експедиції є:
- оплатним;
- двостороннім.
Залежно від обсягу дій експедитора договір може бути реальним (укладається з моменту передачі вантажу) або консенсуальним (експедитор виконує підготовчі до прийому вантажу юридичні та фактичні дії).
3. Суб'єкти. Клієнтом, тобто вантажоодержувачем або вантажовідправником, на користь якої виявляються експедиційні послуги, може виступати будь-яка дієздатна особа.
Експедитором, тобто особою, що надає послуги, за загальним правилом повинні бути комерційна організація або індивідуальний підприємець. Експедитор і перевізник можуть збігатися в одній особі.
4. Форма. Договір транспортної експедиції укладається в письмовій формі. Клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона необхідна для виконання його обов'язків.
5. Істотні умови та зміст. Предметом договору транспортної експедиції є юридичні та фактичні дії експедитора, складові послуги з організації перевезення вантажу. В якості додаткових послуг договором транспортної експедиції може бути передбачено здійснення наступних дій:
- отримання потрібних для експорту або імпорту документів;
- виконання митних та інших формальностей;
- перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження;
- сплата мит, зборів та інших витрат, покладених на клієнта та ін
Зміст договору визначається правами та обов'язками сторін. Клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншу необхідну інформацію. Експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі неповноти інформації запросити у клієнта необхідні додаткові дані.
Експедитор вправі відступати від вказівок клієнта, якщо тільки це необхідно в інтересах клієнта і експедитор, з не залежних від нього обставин, не зміг попередньо запросити клієнта в порядку, визначеному договором, про його згоду на такий відступ або отримати протягом доби відповідь на свій запит.
Клієнт має право вибирати маршрут прямування вантажу та вид транспорту, вимагати у експедитора, якщо це передбачено договором транспортної експедиції, надання інформації про процес перевезення вантажу, а також давати вказівки експедитору відповідно до договору транспортної експедиції.
6. Виконання і припинення. Якщо з договору транспортної експедиції не випливає, що експедитор повинен виконати свої обов'язки особисто, експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб. Покладення виконання зобов'язання на третю особу не звільняє експедитора від відповідальності перед клієнтом за виконання договору.
Експедитор несе відповідальність перед клієнтом у вигляді відшкодування реального збитку за втрату, нестачу або пошкодження (псування) вантажу, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження (псування) вантажу сталися внаслідок обставин, які експедитор не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. Розмір даного виду відповідальності обмежується оголошеної (або дійсної) цінністю вантажу. Особливості та порядок відшкодування збитків, пов'язаних з експедиційними послугами, визначаються Федеральним законом "Про транспортно-експедиційної діяльності".
Особливості припинення договору транспортної експедиції виражаються в тому, що будь-яка із сторін має право відмовитися від виконання договору, попередивши про це іншу сторону в розумний строк. Сторона, яка заявила про відмову від договору, відшкодовує іншій стороні збитки, викликані розірванням договору.
Закон "Про транспортно-експедиційної діяльності" поширює правила розгляду спорів та строки давності, передбачені для договору перевезення, на договір транспортної експедиції. До пред'явлення експедитору позову, що випливає з договору транспортної експедиції, за загальним правилом обов'язкове пред'явлення експедитору претензії. Для вимог, що випливають з договору транспортної експедиції, термін позовної давності становить один рік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Договір транспортної експедиції "
 1. Стаття 802. Форма договору транспортної експедиції
  1. Договір транспортної експедиції укладається в письмовій формі. 2. Клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона необхідна для виконання його
 2. Список рекомендованої літератури
  1. Андрєєв В.К. Транспортно-експедиційне обслуговування: правові питання. - М., 1977. - 71 с. 2. Калпин А.Г. Договір транспортної експедиції і нове цивільне законодавство / / Держава і право. - 2004. - № 5. -С. 24-28. 3. Сурженко О. Юридична природа договору на транспортно-експедиційне обслуговування / / Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 7. - С. 34-37. 4.
 3. Стаття 801. Договір транспортної експедиції
  1. За договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта-відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Договором транспортної експедиції можуть бути передбачені обов'язки експедитора організувати перевезення вантажу транспортом
 4. 6. Договори про окремі транспортно-експедиційних операціях і послугах
  Договором транспортної експедиції може регулюватися надання експедитором клієнту лише деяких, визначених транспортно-експедиційних послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Наприклад, експедиторські організації, маючи власні склади (або орендуючи їх) на прирейкових ділянках залізниці або на території порту, укладають з клієнтами (вантажовідправниками і вантажоодержувачами) договори
 5. 22.3. Договір транспортної експедиції
  Договір транспортної експедиції - це угода сторін, за яким одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг , пов'язаних з перевезенням вантажу (п. 1 ст. 801 ГК РФ). Договір транспортної експедиції консенсусний, відшкодувальний і
 6. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Андрєєв В.К. Транспортно-експедиційне обслуговування. М., 1977. Ворожейкін Є.М. Зобов'язання по транспортно-експедиційного обслуговування. М., 1957. Калпин А.Г. Договір транспортної експедиції і нове цивільне законодавство / / Держава і право. 2004. N 5. Ходунов М.Є. Договори про транспортно-експедиційних та допоміжних транспортних операціях / / Радянська держава і право.
 7. Стаття 806. Одностороння відмова від виконання договору транспортної експедиції
  Будь-яка з сторін має право відмовитися від виконання договору транспортної експедиції, попередивши про це іншу сторону в розумний строк. КонсультантПлюс: примітка. У разі односторонньої відмови від виконання договору клієнт або експедитор також сплачує штраф у розмірі десяти відсотків суми понесених експедитором або клієнтом витрат (пункт 5 статті 6 Федерального закону від 30.06.2003 N
 8. Э
  Евентуальний шкоду, см. Випадковий шкоду Еквайрер XIV, 62, § 8 (1 - 2) - с. 542, 544 - 545 Експедитор XIII, 55, § 8 (1) - с. 207 Експедиція, см. Транспортна експедиція Експертиза XIII, 54, § 3 (2) - с. 95 Експлуатант XIII, 55, § 2 (1) - с. 131 Експлуатація залізничного під'їзного шляху XIII, 55, § 4 (2) - с. 153 - 154 Електронні платіжні документи XIV, 62, § 3 (2) - с.
 9. § 8. Зобов'язання з договору транспортної експедиції
  § 8. Зобов'язання з договору транспортної
 10. Глава XII. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ
  Глава XII. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОЇ
 11. ТРАНСПОРТНА ЕКСПЕДИЦІЯ
  ТРАНСПОРТНА
 12. Транспортна експедиція
  Транспортна
 13. Глава XI. ДОГОВІР ЕКСПЕДИЦІЇ (транспортно-експедиційного обслуговування) ПО РОСІЙСЬКОМУ дореволюційній і радянській ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРАВУ
  Глава XI. ДОГОВІР ЕКСПЕДИЦІЇ (ТРАНСПОРТНО -експедиційного обслуговування) ПО РОСІЙСЬКОМУ дореволюційній і радянській ГРОМАДЯНСЬКОГО
 14. Глава 41. Транспортна експедиція
  Глава 41. Транспортна
 15. Стаття 803. Відповідальність експедитора за договором транспортної експедиції
  За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором експедиції експедитор несе відповідальність на підставах і в розмірі, що визначаються відповідно до правил глави 25 цього Кодексу. Якщо експедитор доведе, що порушення зобов'язання викликане неналежним виконанням договорів перевезення, відповідальність експедитора перед клієнтом визначається за тими ж
© 2014-2022  yport.inf.ua