Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 1. Договір позики

1. Визначення. Договір позики - це угода, в силу якого одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості (ст. 807 * ГК РФ).
2. Сутність і значення. Фінансові послуги є різновидом відплатних послуг (див. схему N 8). Договір позики являє собою найбільш типове і класичну угоду, родове для інших кредитних зобов'язань. За угодою сторін борг, що виник з купівлі-продажу, оренди майна чи іншого підстави, може бути також замінений позиковим зобов'язанням.
Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей у власність позичальника. Перехід предмета позики у власність іншої сторони є особливістю саме договору позики і відрізняє його від схожих угод (оренди, позички).
Договір позики покладає обов'язок лише на позичальника, залишаючи за позикодавцем право вимоги. Позичальник має право оспорити договір позики на тій, доводячи, що гроші або інші речі насправді не були одержані ним від позикодавця або одержані у меншій кількості, ніж вказано в договорі. Договір укладається на певний строк або без зазначення на нього.
За своєю юридичною природою договір позики є:
- реальним;
- оплатним (може бути безоплатним);
- одностороннім.
---
| Фінансові послуги |
L --- TT --- TTT ---
--- --- | | | |
--- + --- + --- | | | --- ---
| Позика + --- + Кредит | | | | | Договір фінансування |
L - T --- L --- T --- | | L-+ під поступку грошової |
| --- --- | | | вимоги |
- + --- | --- - | | L ---
- + Спеціальні види | + - + Товарний | | | ---
| L --- - | L --- | L - + Договір банківського |
| --- - | --- | | вкладу |
+ - + Цільовий | L-+ Комерційний | | L --- ---
| L --- L --- --- | ---
| --- --- L --- + Договір банківського |
+ - + Видача векселя | | рахунки |
| L --- --- L ---
| --- ---
| | Випуск та продаж |
+ - + облігацій |
| L ---
| ---
| | Державний |
L-+ позику |
L ---
Схема N 8. Фінансові послуги
3. Суб'єкти. Особа, яка передає гроші або речі в позику, іменується позикодавцем, а особа, яка приймає це майно, - позичальником. Сторонами в договорі позики за загальним правилом можуть бути будь-які суб'єкти цивільних правовідносин. Разом з тим цивільне законодавство передбачає певні обмеження участі в договорі позики державних і муніципальних унітарних підприємств, а також державних і муніципальних установ (див., наприклад, Федеральний закон від 14 листопада 2002 р. N 161-ФЗ "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах"). Систематичне виступ особи позикодавцем вимагає від нього статусу ліцензованої кредитної організації.
4. Форма. Форма договору позики підпорядковується загальним для угод вимогам. На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.
5. Істотні умови та зміст. Предметом договору позики є готівкові гроші або речі, що визначаються родовими ознаками (зерно, нафтопродукти і т.д.).
За загальним правилом договір позики є оплатним: позичальник зобов'язаний виплатити відсотки на суму позики. Розмір відсотків визначається договором, а за відсутності угоди про це - в розмірі, що визначається відповідно до закону (ст. 809 ГК РФ). Безплатність (безвідсотковий) позики передбачається в таких випадках:
- договір укладено між громадянами на суму, що не перевищує п'ятдесятикратного встановленого законом мінімального розміру оплати праці, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;
- за договором позичальникові передаються не гроші, а інші речі, визначені родовими ознаками.
Втім, і в цих випадках сторони мають право передбачити винагороду.
Односторонньо зобов'язуючий характер договору позики визначає і зміст обов'язків лише позичальника: він зобов'язаний повернути отримане за договором і виплатити відсотки, якщо позика БЕЗОПЛАТНО.
6. Виконання і припинення. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві отриману суму позики в передбачені договором строк та порядку. Сума безпроцентної позики може бути повернена позичальником у будь дострокове час. У безкоштовне договорі - за згодою позикодавця. Позикодавець зі свого боку також має право вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків при невиконанні позичальником передбачених обов'язків щодо забезпечення повернення суми позики, а також при втраті забезпечення або погіршення його умов (ст. 813 ГК РФ).
Якщо договором термін повернення не передбачений, сума позики повинна бути повернута протягом тридцяти днів з дня пред'явлення позикодавцем відповідної вимоги.
При простроченні позичальником повернення суми позики на нього лягає додаткове обов'язок сплатити відсотки у відповідності зі ст. 395 ГК РФ. Причому виконання цього обов'язку не звільняє позичальника від сплати основних договірних чи законних відсотків за наданий позику.
7. Спеціальні види договору позики.
1) Цільовий позику передбачає як істотного умова про використання позичальником отриманих коштів на визначені договором цілі. Цільове використання позики забезпечується:
- обов'язком позичальника забезпечити можливість контролю позикодавцем за цільовим використанням суми позики;
- правом позикодавця вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків , якщо позика використовується не за цільовим призначенням або позичальник перешкоджає здійсненню позикодавцем контролю.
2) Договір позики може бути оформлений видачею векселя, що засвідчує нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) або іншого вказаного у векселі платника (перекладної вексель) виплатити по наступі передбаченого векселем терміну отримані в борг грошові суми. З моменту видачі векселя правила про договір позики можуть застосовуватися до цих відносин остільки, оскільки вони не суперечать закону про переказний і простий вексель.
3) У випадках, передбачених законом або іншими правовими актами, договір позики може бути укладений шляхом випуску та продажу облігацій. Облігацією визнається цінний папір, що засвідчує право її власника на отримання від особи, що випустив облігацію, в передбачений нею термін від номінальної вартості облігації або іншого майнового еквівалента. Облігація надає її власникові також право на одержання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації або інші майнові права. Положення Цивільного кодексу про договір позики і в даному випадку застосовуються тільки в тому випадку, якщо інше не передбачено спеціальними законами або правовими актами.
4) За договором державної позики позичальником виступає Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, а позикодавцем - громадянин або юридична особа. Із закону випливають такі особливості даного договору позики:
- державні позики є добровільними;
- договір державної позики укладається шляхом придбання позикодавцем випущених державних облігацій чи інших державних цінних паперів;
- зміна умов випущеного в обіг позики не допускається;
- правила про договір державної позики відповідно застосовуються до позик, що випускаються муніципальним освітою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Договір позики "
 1. Стаття 817. Договір державної позики
  договором державної позики позичальником виступає Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, а позикодавцем - громадянин або юридична особа. 2. Державні позики є добровільними. 3. Договір державної позики укладається шляхом придбання позикодавцем випущених державних облігацій чи інших державних цінних паперів, що засвідчують право позикодавця на
 2. Стаття 807. Договір позики
  договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості. Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей. 2. Іноземна
 3. Стаття 811. Наслідки порушення позичальником договору позики
  договором позики, у випадках, коли позичальник не повертає у строк суму позики, на цю суму підлягають сплаті відсотки у розмірі, передбаченому пунктом 1 статті 395 цього Кодексу, з дня, коли вона повинна була бути повернута, до дня її повернення позикодавцеві, незалежно від сплати відсотків, передбачених пунктом 1 статті 809 цього Кодексу. 2. Якщо договором позики передбачено повернення
 4. Стаття 814. Цільову позику
  договір позики укладено з умовою використання позичальником отриманих коштів на певні цілі (цільова позика), позичальник зобов'язаний забезпечити можливість здійснення позикодавцем контролю за цільовим використанням суми позики. 2. У разі невиконання позичальником умови договору позики про цільове використання суми позики, а також при порушенні обов'язків, передбачених пунктом 1 цієї
 5. Стаття 808. Форма договору позики
  договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості
 6. Стаття 813. Наслідки втрати забезпечення зобов'язань позичальника
  договором позики обов'язків щодо забезпечення повернення суми позики, а також при втраті забезпечення або погіршення його умов за обставинами, за які позикодавець не відповідає, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків, якщо інше не передбачено
 7. Стаття 810. Обов'язок позичальника повернути суму позики
  договором позики. У випадках, коли термін повернення договором не встановлений або визначений моментом вимоги, сума позики повинна бути повернута позичальником протягом тридцяти днів з дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не передбачено договором. 2. Якщо інше не передбачено договором позики, сума безпроцентної позики може бути повернена позичальником достроково. Дія
 8. Стаття 812. Оспорювання договору позики
  договір позики на тій, доводячи, що гроші або інші речі насправді не були одержані ним від позикодавця або одержані у меншій кількості, ніж вказано в договорі. 2. Якщо договір позики має бути укладений у письмовій формі (стаття 808), його оспорювання по безгрошовість шляхом показань свідків не допускається, за винятком випадків, коли договір був укладений під
 9. Стаття 809. Відсотки за договором позики
  договором позики, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів на суму позики у розмірах і в порядку, визначених договором. При відсутності в договорі умови про розмір відсотків їх розмір визначається яка у місці проживання позикодавця, а якщо позикодавцем є юридична особа, в місці його перебування ставкою банківського відсотка (ставкою рефінансування) на день сплати
 10. До статті 807 ГК РФ ("Договір позики") і статті 819 ГК РФ ("Кредитний договір").
  Договорами позики, кредиту, банківського рахунку, банківського вкладу, а також з цінних паперів та інших боргових
 11. Види договору позики
  договором мети. Цільове використання позики забезпечується: - обов'язком позичальника забезпечити можливість контролю займодавцем за цільовим використанням суми позики; - правом позикодавця вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків, якщо позика використовується не за цільовим призначенням або позичальник перешкоджає здійсненню займодавцем контролю.
 12. Правові наслідки несправності позичальника
  договірну неустойку або відсотки за прострочення, передбачені п. 1 ст. 811 ГК. Стягнення збитків за порушення позикових грошових зобов'язань не практикується. Обов'язок до сплати відсотків за прострочення (із відсотками) на відміну від обов'язку щодо сплати позикових відсотків носить не регулятивний, а охоронний характер. Із відсотками нараховуються з дня прострочення повернення суми
 13. 23.1. Договір позики
    договір, і навіть якщо в договорі не встановлений розмір процентів, він може бути визначений виходячи із ставки рефінансування на день сплати позичальником суми боргу або відповідної частини. Як виняток у договорі може бути передбачена його безоплатність при наявності однієї з двох умов: 1) коли він укладений між громадянами на суму не більше 50 мінімальних розмірів оплати праці і не
 14. Договір позики
    договору позики і відрізняє його від схожих угод (оренди, позики, кредиту). Форма договору позики підпорядковується загальним для угод вимогам. На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. Договір позики покладає обов'язок лише на
 15. 46 ДОГОВІР ПОЗИКИ
    договір, за яким одна сторона (позикодавець) передавала у власність іншій стороні (позичальникові) грошову суму або речі, визначені родовими ознаками, а інша сторона (позичальник) приймала на себе зобов'язання повернути таку ж суму грошей або такі ж речі після закінчення строку, зазначеного в договорі. Ознаки договору позики: 1) реальність, тобто договір вважався укладеним з
 16.  § 1. Зобов'язання з договору позики
    договору
 17. 5. Інші різновиди договору позики
    договору цільової позики, що встановлює конкретні умови використання отриманої позики на строго визначені цілі (ст. 814 ЦК). Такі, наприклад, укладені громадянами договори позики на придбання певного майна (житла, земельної ділянки, дачі, автомобіля тощо). У цьому випадку договором визначаються заходи контролю позикодавця за цільовим використанням отриманого позичальником
 18. 73. ДОГОВІР ПОЗИКИ
    договір, за яким одна сторона (позикодавець) передавала іншій стороні (позичальникові) грошову суму або речі, визначені родовими ознаками, у власність позичальникові, а позичальник брав на себе обов'язок повернути таку ж суму грошей або такі ж речі після закінчення строку, зазначеного в договорі , або за запитання. Договір позики - реальний договір, вважався укладеним з моменту фактичної
 19.  Глава I. ДОГОВІР ПОЗИКИ У римському праві І зарубіжного законодавства
    Глава I. ДОГОВІР ПОЗИКИ У римському праві і зарубіжних
© 2014-2022  yport.inf.ua