Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

До статті 807 ГК РФ ("Договір позики") і статті 819 ГК РФ ("Кредитний договір").

Застосування правових форм, передбачених зазначеними статтями ГК РФ, безпосередньо не викликає виникнення податкових правовідносин, за винятками, прямо передбаченими податковим законом, зокрема п. 6 ст. 250 НК РФ, якщо отримані доходи у вигляді відсотків, отриманих за договорами позики, кредиту, банківського рахунку, банківського вкладу , а також з цінних паперів та інших боргових зобов'язаннях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "До статті 807 ГК РФ (" Договір позики ") і статті 819 ГК РФ (" Кредитний договір ")."
 1. 23.3. Договір товарного кредиту
  Договір товарного кредиту - це угода сторін, за яким одна сторона надає іншій стороні речі, визначені родовими ознаками (ст. 822 ГК РФ). Сторони договору - будь-які суб'єкти цивільного права. Предметом даного кредитного договору є такі товари, як сільськогосподарська продукція, напівфабрикати, сировину, паливномастильні матеріали тощо, недолік яких може
 2. Кредитний договір
  Кредитний договір - це угода, в силу якого банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї (ст. 819 ГК РФ). Кредитний договір є різновидом договору позики. Закон прямо визначає, що
 3. Стаття 810. Обов'язок позичальника повернути суму позики
  1. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві отриману суму позики в строк і в порядку, які передбачені договором позики. У випадках, коли термін повернення договором не встановлений або визначений моментом вимоги, сума позики повинна бути повернута позичальником протягом тридцяти днів з дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не передбачено договором. 2. Якщо інше не
 4. Стаття 817. Договір державної позики
  1. За договором державної позики позичальником виступає Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, а позикодавцем - громадянин або юридична особа. 2. Державні позики є добровільними. 3. Договір державної позики укладається шляхом придбання позикодавцем випущених державних облігацій чи інших державних цінних паперів, що засвідчують право позикодавця на
 5. Стаття 807. Договір позики
  1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості. Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей. 2.
 6. Стаття 809. Відсотки за договором позики
  1. Якщо інше не передбачено законом або договором позики, позикодавець має право на отримання від позичальника процентів на суму позики у розмірах і в порядку, визначених договором. При відсутності в договорі умови про розмір відсотків їх розмір визначається яка у місці проживання позикодавця, а якщо позикодавцем є юридична особа, в місці його перебування ставкою банківського відсотка
 7. Стаття 811. Наслідки порушення позичальником договору позики
  1. Якщо інше не передбачено законом або договором позики, у випадках, коли позичальник не повертає у строк суму позики, на цю суму підлягають сплаті відсотки у розмірі, передбаченому пунктом 1 статті 395 цього Кодексу, з дня, коли вона повинна була бути повернута, до дня її повернення позикодавцеві, незалежно від сплати відсотків, передбачених пунктом 1 статті 809 цього Кодексу. 2. Якщо
 8. Стаття 814. Цільовий позику
  1. Якщо договір позики укладено з умовою використання позичальником отриманих коштів на певні цілі (цільова позика), позичальник зобов'язаний забезпечити можливість здійснення позикодавцем контролю за цільовим використанням суми позики. 2. У разі невиконання позичальником умови договору позики про цільове використання суми позики, а також при порушенні обов'язків, передбачених пунктом 1
 9. Глава III. ДОГОВІР ПОЗИКИ по російському цивільному праву
  У частині другій нового Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ГК, ЦК РФ, Кодекс) договором позики (позиковим зобов'язанням) було повернуто істинне і традиційне його значення, яке надавалося йому в російському дореволюційному законодавстві і було втрачено в радянський період розвитку цивільного права: договір позики знову став родовим поняттям по відношенню до всіх іншим операціях,
 10. Стаття 819. Кредитний договір
  1. За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї. 2. До відносин за кредитним договором застосовуються правила, передбачені параграфом 1 цієї глави, якщо інше не
 11. Поняття та ознаки договору кредиту
  . За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї (п. 1 ст. 819 ЦК). Договір кредиту, на відміну від договору позики, є консенсуальним, двостороннім і оплатним.
 12. 50 . Договори кредитування.
  У соотв зі ст. 382 ЦК кредитування агр підприємців має прямий (осущ саме для агр товаровиробника), цільової (позика використовується тільки за призначенням), тимчасовий (отримані кошти повинні бути повернуті в термін, обумовлений договором позики), і «зворотнього» (за користування коштами банк списує соотв відсотки) характер. Залежно від банківської установи кредитні договірні
 13. Стаття 820. Форма кредитного договору
  Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність кредитного договору. Такий договір вважається
 14. Стаття 812. Оспорювання договору позики
  1. Позичальник вправі оскаржувати договір позики на тій, доводячи, що гроші або інші речі насправді не були одержані ним від позикодавця або одержані у меншій кількості, ніж вказано в договорі. 2. Якщо договір позики повинен бути укладений у письмовій формі (стаття 808), його оспорювання по безгрошовість шляхом показань свідків не допускається, за винятком випадків, коли
 15. Стаття 808. Форма договору позики
  1. Договір позики між громадянами повинен бути укладений у письмовій формі , якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці, а в разі, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. 2. На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ , що засвідчують передачу йому
© 2014-2022  yport.inf.ua