Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 809. Відсотки за договором позики


1. Якщо інше не передбачено законом або договором позики, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів на суму позики у розмірах і в порядку, визначених договором. При відсутності в договорі умови про розмір відсотків їх розмір визначається яка у місці проживання позикодавця, а якщо позикодавцем є юридична особа, в місці його перебування ставкою банківського відсотка (ставкою рефінансування) на день сплати позичальником суми боргу або його відповідної частини.
2. При відсутності іншої угоди проценти виплачуються щомісяця до дня повернення суми позики.
3. Договір позики передбачається безпроцентним, якщо в ньому прямо не передбачено інше, у випадках, коли:
договір укладено між громадянами на суму, що не перевищує п'ятдесятикратного встановленого законом мінімального розміру оплати праці, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;
за договором позичальникові передаються не гроші, а інші речі, визначені родовими ознаками.
Дія положень пункту 4 статті 809 в редакції Федерального закону від 19.10.2011 N 284-ФЗ поширюється на відносини, що виникли з договорів позики, кредитних договорів, укладених до дня набрання чинності зазначеного Закону.
4. У разі повернення достроково суми позики, наданої під проценти відповідно до пункту 2 статті 810 цього Кодексу, займодавец має право на отримання від позичальника процентів за договором позики, нарахованих включно до дня повернення суми позики повністю або її частини.
(П. 4 введений Федеральним законом від 19.10.2011 N 284-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 809. Відсотки за договором позики"
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  відсотки, а потім - сума основного боргу. При цьому під відсотками, погашаються раніше суми основного боргу, судова практика розуміє відсотки як плату за користування коштами (наприклад, відсотки за користування сумою позики, кредиту, авансу, передоплати і т.д.). Відсотки як відповідальність за невиконання або прострочення виконання (ст. 395 ЦК) погашаються після суми основного
 3. § 3. Застава
  відсотками, а також виконання обов'язків по сплаті неустойки, відшкодуванню збитків та витрат по стягненню боргу (ст. 337 ЦК). Немає перешкод до забезпечення заставою умовного, а також майбутньої вимоги (наприклад, вимоги про повернення кредиту, який буде виданий банком після надання позичальником забезпечення його повернення). У цих випадках саме право застави є відповідно умовним
 4. § 5. Порука
  відсотки за порушення грошового зобов'язання тощо, а кредитор має право вимагати від нього здійснення цих дій. Забезпечувальний характер поручительства полягає в наданні кредитору можливості отримати задоволення при порушенні забезпеченого зобов'язання за рахунок майна не тільки боржника, а й поручителя. У ст. 363 ГК обов'язок поручителя іменується "відповідальністю".
 5. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  стаття поміщена в гол. 23 "Забезпечення виконання зобов'язань", і тому неустойка розглядається насамперед як спосіб забезпечення виконання зобов'язань, який носить акцесорних характер по відношенню до основного зобов'язання. Крім цього, неустойка за своєю юридичною природою одночасно є і формою цивільно-правової відповідальності, оскільки: по-перше, стягується
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 7. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  відсотків річних (див. ст. 395 ЦК). Відсотки підлягають сплаті за період з дня, коли передача мала відбутися (а якщо це передбачено договором - з дня отримання продавцем суми передоплати), до дня фактичної передачі (повернення суми передоплати) (див. п. 4 ст. 487 ЦК). По-третє, покупець, який не отримав товар, придбаний у кредит, має право за загальним правилом (якщо договором або
 8. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  стаття породжує ілюзію того, що право спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку виникає автоматично одночасно з набуттям по тому чи іншому підставі права власності на окреме житлове приміщення в будинку. Тим часом насправді цього статися в принципі не може, якщо взяти до уваги закріплення самим же ЦК та іншими законами вимоги,
 9. § 1. Загальні положення про позикових зобов'язаннях
  стаття Цивільного кодексу, що містить його визначення. Регулюється він за аналогією нормами про договори позики та кредиту , а також про договір купівлі-продажу. Договір товарного кредиту - це договір, який передбачає обов'язок одного боку надати іншій стороні речі, визначені родовими ознаками. Загалом цей договір аналогічний позикою в товарній формі, але має ознаками договору
 10. § 4. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  відсотків по ньому, збитків, завданих простроченням виконання, а також витрат по стягненню заборгованості клієнта. Якщо отримані грошові суми перевищують розмір заборгованості клієнта, фінансовий агент повинен повернути йому "надлишок". І, навпаки, у разі, коли зазначені суми не покривають розміру заборгованості клієнта, він зобов'язаний відшкодувати факторові залишок боргу (п. 2 ст. 831
© 2014-2022  yport.inf.ua