Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

23.3. Договір товарного кредиту


Договір товарного кредиту - це угода сторін, за яким одна сторона надає іншій стороні речі, визначені родовими ознаками (ст. 822 ГК РФ).
Сторони договору - будь-які суб'єкти цивільного права.
Предметом даного кредитного договору є такі товари, як сільськогосподарська продукція, напівфабрикати, сировину, паливномастильні матеріали тощо, недолік яких може бути заповнений за рахунок запозичення у іншої особи. Оскільки договір товарного кредиту полягає, як правило, у виробничих цілях, до нього застосовуються не тільки правила про позику (кредиті), а й умови про кількість, асортимент, якість, тарі та інші правила глави про купівлю-продаж товарів, якщо інше не передбачено кредитним договором.
Потрібно відрізняти договір товарного кредиту від договору позики. На відміну від позики речей за договором товарного кредиту позичальник, по-перше, має право на виконання вже укладеного договору вимагати від кредитора передачі відповідних речей.
По-друге, договір товарного кредиту відрізняється від кредитного договору (позики) за суб'єктним складом сторін. В якості кредитора у кредитному договорі виступають банки та інші кредитні організації. Товарний ж кредит може бути наданий будь-якою особою. На практиці договір товарного кредиту, як правило, укладають комерційні організації.
По-третє, всі умови договору товарного кредиту про кількість, якість, асортимент, комплектності переданих товарів, їх упаковки і тарі регулюються нормами про договір купівлі-продажу, якщо в договорі не передбачено інше.
І, нарешті, по-четверте, в договорі можуть бути встановлені певні вимоги до переданих речей, причому договір товарного кредиту, як будь-який кредитний договір, є оплатним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23.3. Договір товарного кредиту "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 2. § 1. Загальні положення про позикових зобов'язаннях
  Економічна сутність позикових відносин. Позикові відносини * (607) розвивалися в суспільстві з глибокої давнини, оскільки в економіці завжди є потреба у перерозподілі коштів на засадах повернення. В економічній літературі для позначення названих відносин прийнято використовувати термін "кредит". Кредит як економічна категорія відображає відносини з приводу зворотного руху
 3. § 3. Договір кредиту
  Поняття та ознаки договору кредиту. За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї (п. 1 ст. 819 ЦК). Договір кредиту, на відміну від договору позики, є консенсуальним,
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 5. 4. Договори товарного і комерційного кредиту
  У господарській діяльності іноді виникає потреба у тимчасовому запозиченні негрошових коштів, а сировини, матеріалів, насіння і тому подібних речей. При цьому одержувач нерідко зацікавлений у стабільності таких відносин, яку не може забезпечити реальний договір позики. У таких випадках використовується договір товарного кредиту. Він передбачає обов'язок кредитора надати іншій
 6. ВСТУП
  Дана (п'ята) книга завершує наше дослідження цивільно-правових договорів, врегульованих нормами, що містяться у чинному Цивільному кодексі Російської Федерації (далі - ЦК). Зазначена обставина не могло не зробити свого впливу на структуру і зміст цієї книги, в якій не тільки аналізуються певні класифікаційні групи договорів, як це мало місце в раніше
 7. 1. Поняття та кваліфікація договору позики
  Ознаки договору позики У ЦК міститься традиційне визначення договору позики: за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду та якості; договір
 8. 5. Зміст договору позики
  Зміст будь-якого цивільно-правового договору (в аспекті "договір-угода") являє собою сукупність всіх його умов. Під змістом договору як правовідносини, зобов'язання зазвичай розуміються права та обов'язки сторін. З цього приводу М.І. Брагінський пише: "Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про
 9. 9. Види договору позики
  Загальні положення У сучасній юридичній літературі важко виявити спробу вичерпної класифікації договорів позики, в ході якої були б виявлені всі окремі види цього договору. Правда, багато авторів звертають увагу на те, що в ГК поряд із загальними положеннями про договір позики (§ 1 гл. 42) є і норми , присвячені окремим видам договору позики, проте при цьому перелік видів
 10. Кредитний договір
  Під кредитним договором розуміється такий договір, за яким банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї (п. 1 ст. 819 ЦК). В якості окремого виду договору позики кредитний договір має
© 2014-2022  yport.inf.ua