Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 6. Особливості договорів перевезення різними видами транспорту

1. Загальні положення. Маючи єдину основну юридичну конструкцію, транспортні зобов'язання, здійснювані різними видами транспорту, мають і деякі особливості. Разом з тим договір залізничного перевезення вантажів, правила якого були викладені в загальних положеннях про транспортних зобов'язаннях і розглянуті в цій главі вище, є класичним прикладом регламентації відносин перевезення взагалі. Зміст прав і обов'язків сторін договору залізничного перевезення, підстави та розмір майнової відповідальності, порядок і строки вирішення спорів в основному поширюються і на договори перевезення іншими транспортними засобами: повітряними, автомобільними, внутрішніми водними шляхами. У силу цього особливості договорів перевезень названими транспортними засобами мають (за винятком морських перевезень) непринципове відмінність.
2. Особливості інших різновидів договору перевезення.
А) У договорі повітряного перевезення передбачаються додаткові підстави розірвання договору з ініціативи перевізника в наступних випадках: відмова вантажовідправника виконувати авіаційні правила, порушення митних, санітарних правил, наявність у вантажі заборонених правилами речовин і предметів тощо д. Особливим видом договору перевезення повітряним транспортом є договір повітряного чартеру, відповідно до якого організовуються перевезення корпоративних клієнтів, туристичних груп і т.д.
Б) Договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами має стандартну для традиційного договору перевезення конструкцію, відрізняючись тільки способами оформлення договору (накладна і квитанція про приймання вантажу).
В) Договір автомобільного перевезення відрізняється характером транспортних засобів - вантаж не доставляється вантажовідправником до місця навантаження, а перевізник подає автомобілі до місця знаходження вантажу. У договорах перевезення автотранспортом виділяються угоди про централізовану перевезення вантажів, детально регламентовані Статутом автомобільного транспорту та міського наземного електричного транспорту.
Г) Договір морського перевезення вантажів - найбільш деталізований, складний і своєрідний транспортний договір, сприйняв основні, вироблені багаторічною практикою морських перевезень, міжнародні норми. На регулювання правил морського перевезення, крім того, значний вплив мають міжнародні торговельні звичаї і звичаю, що дозволяють впровадити єдині норми, терміни та знаки.
За договором морського перевезення перевізник зобов'язується доставити вантаж, який йому передав або передасть відправник, в порт призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (далі - одержувач), відправник або фрахтувальник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (фрахт) (ст. 115 КТМ). Кодекс торговельного мореплавства розрізняє два основних договору перевезення:
- з умовою надання для морського перевезення вантажу всього судна, його частини чи певних суднових приміщень (чартер);
- без такої умови.
Другий спосіб перевезення, не пов'язаний з наданням всього судна або певної його частини, має схожість з традиційними сухопутними перевезеннями, де перевізник самостійно визначає як спосіб розміщення вантажу на транспортному засобі, так і інші технічні умови його (вантажу) транспортування. Практиці морських перевезень відомі й інші різновиди транспортних договорів - тайм-чартерів, димайз-чартерів і т.п., що регламентуються КТМ.
Договір морського перевезення вантажу повинен бути укладений у письмовій формі. Наявність і зміст договору морського перевезення вантажу можуть підтверджуватися чартером, коносаментом чи іншими письмовими доказами. Форма цих документів максимально уніфікована і виготовляється друкарським способом, що забезпечує однаковість правил морських міжнародних перевезень.
Особливості і традиції (в т.ч. і ризикові) морського перевезення знайшли своє відображення в умови і порядок відшкодування збитків, принципи яких залежать від характеру події, що спричинила збитки. У цьому зв'язку розрізняються загальна і приватна аварія. Загальна аварія - збитки, понесені усвідомлено для порятунку судна і решти вантажу (класичний приклад - викидання за борт частини вантажу для збереження плавучості судна). Збитки при загальній аварії розподіляються між учасниками перевезення. Інші збитки (приватна аварія) відшкодовуються у загальному порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Особливості договорів перевезення різними видами транспорту "
 1. Особливості договорів перевезення іншими видами транспорту
  особливості договорів перевезень названими транспортними засобами. У договорі повітряного перевезення передбачаються додаткові підстави розірвання договору з ініціативи перевізника в наступних випадках: відмова вантажовідправника виконувати авіаційні правила; порушення митних, санітарних правил; наявність у вантажі заборонених правилами речовин і предметів і т.д. Особливим видом договору
 2. Стаття 789. Перевезення транспортом загального користування
  договором (стаття
 3. Стаття 788. Пряме змішане повідомлення
  перевезенні вантажів, пасажирів і багажу різними видами транспорту по єдиним транспортним документом (пряме змішане сполучення), а також порядок організації цих перевезень визначаються угодами між організаціями відповідних видів транспорту, що укладаються відповідно до закону про прямих змішаних (комбінованих)
 4. Стаття 784. Загальні положення про перевезення
  договору перевезення. 2. Загальні умови перевезення визначаються транспортними статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами. Умови перевезення вантажів, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень визначаються угодою сторін, якщо цим Кодексом, транспортними статутами та кодексами, іншими законами і
 5. 1. Правовідносини з перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні
  особливість даних правовідносин полягає в тому, що в процесі переміщення вантажів і доставки їх до пункту призначення бере участь кілька перевізників (не менше двох), що належать до різних видів транспорту. Це в усіх випадках передбачає перевантаження (хоча би одноразову) вантажів, що слідують у прямому змішаному сполученні, з одного виду транспорту на інший, наприклад із залізничних вагонів на
 6. Поняття та ознаки договору перевезення вантажів
  договору перевезення. При цьому договір перевезення вантажу знайшов своє загальне врегулювання в ст. 785 ЦК , а договір перевезення пасажирів - в ст. 786 ЦК. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. В
 7. Юридична природа договору перевезення
  особливої уваги, визнає його тільки підрядом "* (514). У дореволюційному російському праві проводилося зіставлення договору перевезення з договором особистого найму * (515) . Договір перевезення має риси подібності з конструкцією договору зберігання (зберігання вантажів), а також доручення (перевізник виступає від імені та за рахунок вантажовідправника). Про подібність договорів перевезення та оренди було сказано
 8. Джерела правового регулювання
  договору перевезення становлять: Кодекс внутрішнього водного транспорту РФ від 7 березня 2001 р. (КВВТ); Кодекс торговельного мореплавства РФ від 30 квітня 1999 р. (КТМ); Статут автомобільного транспорту та міського наземного електричного транспорту від 8 листопада 2007 (УАТ); Повітряний кодекс РФ від 19 лютого 1997 р. (ВК); Статут залізничного транспорту Російської Федерації від 10 січня 2003 р. (УЖТ).
 9. 5. Обов'язки пасажира за договором про його перевезення
  договором перевезення пасажира полягає в сплаті ним перевізнику встановленої плати за проїзд, а при здачі багажу - і за провіз багажу. Як правило, цей обов'язок пасажир виконує, набуваючи проїзний документ (квиток), тобто практично в момент укладення договору перевезення, або при здачі багажу. Транспортне законодавство покладає на пасажира і ряд інших обов'язків - належного
 10. 1. Поняття і види договорів перевезення пасажира
  договором перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу також доставити багаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на отримання багажу особі; пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при здачі багажу - і за провіз багажу (п. 1 ст. 786 ЦК). За своєю юридичною природою даний договір є
 11. Контрольні питання до § 5.13
  особливість перевезення вантажів у прямому змішаному повідомленні? 3. Назвіть основні види нормативних правових актів, що регулюють відносини у сфері перевезень. 4. Перерахуйте правові форми організації перевезень. 5. Назвіть систему транспортних договорів та порядок їх застосування. 6. Дайте поняття договору перевезення вантажів і вкажіть його форму. 7. Який зміст договору перевезення вантажу?
 12. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  договору перевезення. Система договорів перевезення / / Господарство право. 2001. N 1. С. 65. Іванов Г. Г. Актуальні питання міжнародного приватного права. М., 1986. Іванов Г.Г. Правове регулювання морського судноплавства в Російській Федерації. М., 2002. Єгиазаров В.А. Транспортне право. М., 2002. Калпин А.Г. Нове у правовому регулюванні відносин на залізничному транспорті / /
 13. Г
  договір XIII, 55, § 1 (3) - с. 127 Готель - зберігання в Г. XIII, 56, § 3 (6) - с. 240 - 241 Готельні послуги XIII, 54, § 4 (8) - с. 117 - 120 Державна - Г. реєстрація договору комерційної концесії XII, 53, § 1 (2) - с. 71 - Г. таємниця XII, 51, § 2 (4) - с. 48 Вантаж - видача Г. XIII, 55, § 6 (4) - с. 175 - 180 - виконання зобов'язання з перевезення Г. XIII, 55, § 6
 14. Коментар до статті 23.41
  особливості управління і розпорядження майном залізничного транспорту "під організаціями федерального залізничного транспорту розуміються державні унітарні підприємства та державні установи, що знаходяться у віданні МПС Росії. Згідно ст. 2, 6 зазначеного Закону в процесі приватизації майна федерального залізничного транспорту створюється ВАТ
 15. Стаття 798. Договори про організацію перевезень
  договори про організацію перевезень. За договором про організацію перевезення вантажів перевізник зобов'язується у встановлені строки приймати , а вантажовласник - пред'являти до перевезення вантажі в обумовленому обсязі. У договорі про організацію перевезення вантажів визначаються обсяги, строки та інші умови надання транспортних засобів і пред'явлення вантажів для перевезення, порядок розрахунків, а також інші
© 2014-2022  yport.inf.ua