Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

1. Виборчі права

У загальному вигляді вони Основним законом не визначаються. Однак у ньому встановлено принципи суб'єктивного виборчого права стосовно до виборів у Бундестаг, а конституції земель містять приблизно ті ж принципи, що відносяться до виборів органів влади земель та місцевого самоврядування. Конкретизуються ці принципи поточним законодавством.
Згідно ч. 1 (пропозицією першого) ст. 38 Основного закону депутати Бундестагу обираються допомогою загальних, безпосередніх, вільних, рівних і таємних виборів. Частина 2 встановлює, що виборцем є той, хто досяг 18 років, а обиратися може той, хто досяг віку, з яким настає повноліття. Останнє регулюється федеральним законом. Повноліття настає після досягнення 18 років, а до 1970 р. повнолітніми вважалися особи не молодше 21 року. Хоча прямо в Основному законі цього не сказано, не буде помилкою припустити, що суб'єктами виборчих прав вважалися тільки німці у викладеному вище сенсі.
Так, згідно з Федеральним виборчим законом 1975 р., який діє нині в редакції
1993 р. зі змінами 1994 р., виборцями є всі німці в сенсі ч. 1 ст. 116 Основного, закону, які на день виборів досягли 18 років, не менше трьох місяців мають житло у ФРН або іншим чином зазвичай перебувають в країні і не позбавлені законом виборчого права. Закон вважає позбавленими виборчого права тих, щодо кого це постановлено судовим вироком, тих, хто перебуває під постійною опікою, і тих, хто згідно з Кримінальним кодексом поміщений в психіатричну лікарню.
Виборцями є також ті німці, які в якості чиновників, солдатів, службовців і робітників публічної служби за наказом своїх начальників знаходяться за межами ФРН, і члени їх сімей, так само як ті, хто проживає на територіях інших держав - членів Ради Європи, якщо вони після 23 травня 1949 (згадайте, що це за дата) до виїзду безперервно протягом трьох місяців мали у ФРН житло чи іншим чином зазвичай там перебували. До останньої групи прирівнюються виконали цю умову німці, які проживають в інших місцях за кордоном, якщо після їх виїзду пройшло не більше 10 років. Те ж відноситься до морякам, плаваючим на суднах під чужим прапором, та членам їх сімей. Якщо зазначені вище особи повертаються у ФРН, то тримісячний ценз осілості на них не поширюється. Територія колишньої НДР прирівнюється при цьому до території ФРН.
Згідно ч. 1 ст. 137, пасивне виборче право чиновників, службовців публічної служби, професійних солдатів, солдат за тимчасовим контрактом (freiwillige Soldaten auf Zeit) і суддів у Федерації, землях і громадах може бути законом обмежена.
У 1992 р. ч. 1 ст. 28 Основного закону була доповнена положенням про те, що на виборах в повітах і громадах відповідно до права Європейського співтовариства особи, що володіють громадянством держави - члена Європейського співтовариства, можуть обирати і обиратися.
Кандидатам, які балотуються на виборах до Бундестагу, ст. 48 дозволяє претендувати на відпустку, необхідний для підготовки до виборів. Забороняється перешкоджати в отриманні та здійсненні депутатського мандата. Не допускається ні розірвання договору, ні звільнення на цій підставі.
Згідно з виборчим законодавством, голосування в принципі здійснюється особисто виборцем. До голосування допускаються особи, внесені до списку виборців або мають посвідчення на право голосування. Виборці, які в день голосування будуть відсутні за місцем, де вони занесені до списку виборців, можуть заздалегідь отримати посвідчення на право голосування, виборчі бюлетені та виборчі конверти і проголосувати поштою. Виробляється голосування за допомогою бюлетенів або машин.
У землях виборчі права можуть відрізнятися деякими особливостями. Так, згідно з ч. 1, 3, 7 ст. 26 Конституції землі Баден-Вюртемберг від 11 листопада 1953 р., обирати і обиратися може кожен німець, який проживає або зазвичай перебуває на території землі і на день голосування досяг 18 років. Втім, отримання права голосу може бути обумовлено цензом осідлості, а за наявності у виборця декількох жител основне повинно знаходитися на території землі. При цьому встановлено, що здійснення виборчого права і права голосу є громадянський обов'язок. Балотуватися в ландтаг (парламент землі) може будь-який виборець, проте припустимо встановлення цензу осілості і цензу громадянства; кандидати мають право на відпустку для підготовки до виборів (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 29).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Виборчі права "
 1. Контрольні запитання до розділу 7
  виборче право". 2. Основні виборчі цензи. 3. Особливості різних видів виборів. 4. Організація і порядок проведення виборів. 5. Висування кандидатів у депутати та на інші виборні посади. 6. Поняття "виборча система", види виборчих систем. 7. Відмінність мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості від мажоритарної виборчої системи
 2. Стаття 5.52 . Невиконання посадовою особою вимог законодавства про вибори про забезпечення рівних умов передвиборчої діяльності зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків
  виборчому округу кандидатів про захід, який фінансується, організовується або проводиться для населення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними підприємствами і установами і на який допускається для виступу один із зареєстрованих кандидатів, або ненадання можливості виступу всім зареєстрованим по
 3. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 4. Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму
  виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму крім коштів виборчого фонду, фонду для участі у референдумі матеріальної підтримки, наданої громадянами, юридичними особами, їх філіями, представництвами та іншими підрозділами
 5. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму
  виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових засобів крім коштів власного виборчого фонду, фонду референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом
 6. ЛІТЕРАТУРА
  виборчих законів країн Центральної та Східної Європи. Київ: IFES, 1995. Як робиться президент? М.: Прогресс, 1985. Ковлер А.І. Франція: партії та виборці. М.: Наука, 1984. Ковлер А.І. Виборчі технології: російський і зарубіжний досвід. М.: ІДП РАН, 1995. Лейкман Е., Ламберт Дж. Д. Дослідження мажоритарної і пропорційної виборчих систем. М.: ІЛ , 1958. Лисенко В.І. Вибори до
 7. Стаття 5.20. Фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму крім виборчих фондів, фондів референдуму і надання іншої забороненої законом матеріальної підтримки
  виборчої кампанії кандидата, зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму крім їх виборчих фондів, фондів референдуму, або пов'язані з проведенням виборів, референдуму безкоштовне або за необгрунтовано заниженими розцінками виконання юридичними особами робіт, надання послуг, реалізація
 8. Стаття 5.22. Незаконна видача громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі
  виборчої комісії, комісії референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання можливості громадянину проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення
 9. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  виборчим об'єднанням, ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а рівно
 10. Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму
  виборчий фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, а одно неповернення невикористаних коштів, призначених для внесення виборчої застави, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, на обличчя, що було
© 2014-2022  yport.inf.ua