Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Виборчі реформи і подальша еволюція форми держави.

Відповідно до Акту про реформу 1832 р., прийнятим за ініціативою вігів, більше 50 "гнилих містечок" з населенням менше 2 тис. жителів були позбавлені представництва в парламенті. Тридцяти невеликим містам з населенням менше 4 тис. жителів дозволялося посилати одного депутата замість двох, а деяким містам - двох депутатів замість чотирьох. У підсумку вивільнилися 143 депутатських місця, розподілені між новими міськими і сільськими округами. Були введені нові цензи для виборців. У графствах активним виборчим правом наділялися всі категорії власників землі з річним доходом не менше 10 ф. ст., а орендарі - з річною рентою не менше 50 ф. ст. У містах таке право отримали всі чоловіки, які володіють на праві власності або оренди нерухомим майном з річним доходом в 10 ф. ст. Іншими умовами участі у виборах були сплата податку для бідних і проживання не менше 6 місяців в даному виборчому окрузі.
Реформа 1832 мала далекосяжні наслідки, так як покінчила із середньовічною системою формування вищого представницького органу - палати громад. Найважливішим політичним підсумком реформи стало також отримання вигами стабільної більшості в парламенті. У компроміс з аристократією була залучена нова фракція - магнати промислової буржуазії, і з цього часу історія англійського законодавства являє собою серію поступок промислової буржуазії. Разом з тим реформа 1832 послужила лише першим кроком у здійсненні її програми. Хоча виборчий корпус збільшився майже вдвічі, правом голосу після реформи користувалося менше 5% усього населення. Боротьба за більш демократичну реформу виборчої системи стала однією з найважливіших рис політичного розвитку Великобританії в 30-60-х рр.. XIX в.
Реформа 1867 поряд з черговим перерозподілом депутатських місць передбачила подальше розширення виборчого корпусу, необхідне в нових умовах двопартійного суперництва. Виборче право в містах було поширене не тільки на власників, а й на наймачів (орендарів) квартир, якщо вартість найму становила не менше 10 ф. ст. на рік. Це збільшило кількість виборців в містах більш ніж у два рази.
У період виборчих реформ 30-60-х рр.. XIX в. сталася організаційна перебудова двох головних партій. Віги остаточно стали партією промислової буржуазії, відстоювала принципи лібералізму. Торі виражали інтереси переважно землевласницької аристократії і фінансової верхівки. Партії стали тепер називатися "ліберальна" і "консервативна". У зв'язку з введенням порядку реєстрації виборців виникли партійні організації поза парламентом "для сприяння реєстрації". Була централізована передвиборна діяльність партій, впорядкована процедура висування кандидатів, посилена партійна дисципліна голосування в парламенті. У 1867-1868 рр.. було засновано Національний союз консерваторів, а в 1877 р. виникла Національна федерація лібералів. Оскільки організація виборів остаточно перейшла від уряду до партій, принцип партійного правління отримав своє остаточне оформлення, так як вибори вели до зміни кабінету.
Розвиток парламентарної монархії супроводжувалося перебудовою апарату управління в центрі і на місцях. Колишні коронні посади були перетворені в міністерські, хоча і зберегли старі назви. Так, прем'єр-міністр офіційно іменувався першим лордом казначейства і керував кабінетом і міністерством фінансів. Лорд-канцлер очолював судову систему і головував в палаті лордів. Наприкінці XVIII в. у Великобританії оформилися три головні міністерства: внутрішніх справ, закордонних справ і військове.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виборчі реформи і подальша еволюція форми держави. "
 1. Основні зміни в державному ладі.
  Державний лад Великобританії в XX в. змінювався як в результаті деяких реформ конституційного характеру, так і головним чином шляхом модифікації колишніх конвенцій неписаної конституції. Для Великобританії характерна, як відомо, більша, ніж в інших країнах, стабільність політичних інститутів і установ, що є результатом не тільки консенсусу провідних політичних сил, але
 2. Контрольні запитання до розділу 7
  1. Поняття "виборче право". 2. Основні виборчі цензи. 3. Особливості різних видів виборів. 4. Організація і порядок проведення виборів. 5. Висування кандидатів у депутати та на інші виборні посади. 6. Поняття "виборча система", види виборчих систем. 7. Відмінність мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості від мажоритарної виборчої системи
 3. Партійна і виборча системи.
  Державний розвиток Франції в XX в., На відміну від Великобританії, відбувалося в умовах поляризації та відкритого протиборства правих і лівих сил, партій та угруповань, що призводило не тільки до частих змін у політичному режимі, але і до глибоких реформ державного ладу, періодичної трансформації проголошуваних конституційних принципів. В умовах багатопартійності, гострого
 4. Велико теоретичне і практичне значення вивчення історії держави і права зарубіжних країн.
  Історію часто називають пам'яттю народу, вона являє собою гігантську лабораторію світового соціального досвіду. В силу своєї пізнавальної цінності, інформативності історія держави і права - дієвий інструмент формування історичної свідомості. Ця наука дає можливість не тільки глибше зрозуміти державно-правові реалії сучасності, а й прогнозувати подальший розвиток
 5. Стаття 5.52. Невиконання посадовою особою вимог законодавства про вибори про забезпечення рівних умов передвиборчої діяльності зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків
  (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ) неизвещения уповноваженою на те посадовою особою всіх зареєстрованих по відповідному виборчому округу кандидатів про захід, який фінансується, організовується або проводиться для населення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними підприємствами і установами та на
 6. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ) Неперерахування, а одно перерахування з порушенням встановлених законом строків органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, наділеними відповідними повноваженнями з перерахування коштів, кредитною організацією, відділенням зв'язку коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням,
 7. Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму
  Використання в ході проведення виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком , ініціативною групою з проведення референдуму крім коштів виборчого фонду, фонду для участі у референдумі матеріальної підтримки, наданої громадянами, юридичними особами, їх філіями,
 8. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму
  (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ) Використання кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових засобів крім коштів власного виборчого фонду, фонду референдуму, якщо ці дії не
 9. Контрольні питання до розділі 1
  1. Поняття і типи держави. 2. Ознаки та функції держави. 3. Ознаки правової держави. 4. Визначення поняття права і його історична еволюція. 5. Взаємозв'язок права і держави. 6. Поняття джерел права. 7. Закони та їх види. Підзаконні акти. 8. Право і мораль. 9. Структура правової норми. 10. Дія норм права у часі, просторі і по колу осіб. 11.
 10. Контрольні питання
  : 1. Назвати буржуазно-демократичні реформи, проведені на Білорусі в середині 19 століття 2. Перерахувати правові акти, на підставі яких була проведена Столипінська реформа 3. Особливості капіталізації сільського господарства на Білорусі в середині 19 століття 4. Назвати риси змішаної форми господарювання, відробіткова система, кріпаків методів господарювання 5. Порядок утворення та
© 2014-2022  yport.inf.ua