Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

6. Конституційно-правові гарантії прав і свобод

До числа таких гарантій слід віднести перш за все право петицій, закріплене в ст. 17 Основного закону. Кожен має право сам або разом з іншими звертатися письмово з проханнями чи скаргами до компетентних органів або до народного представництва.
Вище, в п. 1, вже йшлося про обмеження цього права для військовослужбовців, яким ч. 1 ст. - 17-а забороняє групові звернення. Компенсується це обмеження наявністю особливого інституту - Уповноваженого Бундестагу з оборони (ст. 45-6), який покликаний, зокрема, захищати основні права військовослужбовців.
Головною ж гарантією конституційних прав і свобод в Німеччині, як і в інших демократичних країнах, служить їх судовий захист (див. нижче, п. 5 § 5). Згідно ч. 4 ст. 19, у разі порушення чиїхось прав публічною владою, для відповідної особи відкрито юридичний, тобто судовий, шлях. При відсутності іншої підсудності звертатися слід до суду загальної юрисдикції. Тут, правда, знову підтверджується згадане вище виняток, передбачений в ч. 2 ст. 10.
Гарантії прав і свобод містяться в Основному законі також за межами розділу про основні права. Так, ніхто не може бути вилучений з юрисдикції свого законного судді, - свідчить пропозицію першого ч. 1 ст. 101. У ст. 102 проголошено скасування смертної кари. Згідно ст. 103, кожен має право бути вислуханим судом, покарання може послідувати лише за діяння, караність якого була встановлена до його вчинення, ніхто на основі загальних кримінальних законів не може каратися багаторазово за одне й те саме діяння.
У ст. 104 особливу увагу приділено правовим гарантіям у разі позбавлення волі. Свобода особи може бути обмежена тільки на підставі формального закону і лише при дотриманні запропонованих в ньому форм. Особи під вартою не повинні піддаватися моральним чи фізичним тортурам. Про допустимості та тривалості позбавлення волі вирішує тільки суддя, до якого належить звертатися негайно в разі затримання, заснованого на несудовому розпорядженні. Поліція може затримувати особа не довше, ніж до кінця відповідного дня. Особа, затримана за підозрою у вчиненні злочину, має бути в той же день доставлено до судді, який повідомляє цю особу про підстави затримання, допитує його і дає йому можливість представити свої заперечення. Суддя повинен негайно віддати вмотивовану письмову наказ про арешт або розпорядитися про звільнення особи. Про суддівському розпорядженні провести арешт або продовжити його слід негайно сповістити родича затриманого або особа, якій він довіряє. В умовах стану оборони, згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115-в, федеральний закон може встановити інші строки на випадок, якщо суддя не зможе діяти протягом нормального часу, однак час утримання затриманої особи в поліції і доставляння його в суд не повинно перевищувати чотирьох днів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Конституційно-правові гарантії прав і свобод "
 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційні гарантії рівноправності? 5. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження записати тільки в поточному законодавстві? Як вони формулюються в конституціях? 6. Що являють собою конституційні гарантії прав і свобод? Яка різниця в цьому відношенні між демократичними і соціалістичними конституціями? 7. Яке значення громадянства для
 2. Контрольні запитання до розділу 3
  конституційні гарантії прав і свобод. 9. Концепція правового статусу людини і громадянина в Хартії основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000
 3. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 4. 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД
  конституціоналізму. У перших конституційних актах фіксувалися, як правило, дві групи прав і свобод, обумовлені дуалізмом громадянського і політичного суспільства. Це відповідно цивільні права і свободи, які у нас прийнято називати особистими, - перш за все недоторканність особистості з її процесуальними гарантіями (Хабеас корпус, недоторканність житла тощо), і права та свободи
 5. 5. Конституційно-правові гарантії прав і свобод
  конституційне право або свободу. Такими гарантіями є: право на звернення до публічних владі, перш за все до публічної адміністрації; право на звернення до суду, право на звернення до Конституційного трибунал, право на звернення до Захиснику народу, право на звернення до Європейської комісії з прав людини. Особливість проголошених у Конституції прав і свобод полягає в тому, що вони
 6. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його
 7. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити на три групи: 1) злочини проти цивільних (особистих) прав і свобод (ст. 136-139, 148 КК); 2) злочини проти політичних прав і свобод (ст. 140 -
 8. 6. Конституційно-правові гарантії прав і свобод
  гарантії являють собою головним чином ті особисті права і свободи, які служать захисту будь-яких інших прав і свобод, так само як і законних інтересів. У ст. 57 Конституція гарантує право петицій, з якими громадяни та інші особи можуть звертатися до влади. Конституція в ст. 65 забороняє смертні вироки, за політичні злочини, так само як і тілесні покарання. В ст. 66 вона допускає
 9. Контрольні запитання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 10. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  прав і свобод рішення в галузі забезпечення економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 11. Глава I Загальні положення
  конституційного ладу РФ, суспільної моралі, прав і свобод інших осіб. Такі обмеження не повинні призводити до фактичного заперечення прав і свобод. (4) Чоловіки і жінки рівноправні. Стаття (1) Здійснення прав і свобод людиною і громадянином не повинно порушувати права і свободи інших осіб. (2) Використання прав і свобод для насильницької зміни або насильницького усунення
 12. Глава 1. Основні принципи
  конституційного ладу, моральності . Стаття 1. Всі рівні перед законом і судом. 2. Рівність прав і свобод гарантується державою незалежно від раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин. 3. Чоловік і жінка мають рівні права
 13. 32. Обмеження прав і свобод особистості
  конституційного ладу відповідно до федеральним конституційним законом встановлення окремих обмежень прав і свобод громадян із зазначенням меж і терміну їх дії. Мета обмеження прав і свобод: захист основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Федеральним конституційним
 14. Стаття 372. непередаваемости прав по банківській гарантії
  гарантії право вимоги до гаранта не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено
 15. 6. Конституційні гарантії прав і свобод
  конституційними гарантіями проголошених прав і свобод в ній ще частково зберігаються і так звані матеріальні гарантії, які насправді нічого гарантувати не можуть, бо відповідними деклараціями не можна регулювати ніякі правовідносини. Громадяни мають право звертатися в усі органи держави з скаргами та заявами. Процесуальні і інші скарги і заяви громадян
© 2014-2022  yport.inf.ua