Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

6. Конституційно-правові гарантії прав і свобод

Ці гарантії являють собою головним чином ті особисті права і свободи, які служать захисту будь-яких інших прав і свобод, так само як і законних інтересів.
У ст. 57 Конституція гарантує право петицій, з якими громадяни та інші особи можуть звертатися до влади.
Конституція в ст. 65 забороняє смертні вироки, за політичні злочини, так само як і тілесні покарання. У ст. 66 вона допускає оголошення громадянина таким, що втратив політичні права, відносячи встановлення меж цього до ведення федерального законодавця. Конституційно (ст. 67) передбачена можливість видачі обвинуваченого одним кантоном іншому, однак це не може бути обов'язковим у випадках політичних злочинів і злочинів в області друку.
Ніхто не може бути вилучений з підсудності своєму законному судді, і тому не можна вводити ніякі надзвичайні суди. Скасована і церковна юрисдикція (ст. 58).
Згідно ст. 59, платоспроможний боржник, який має надійне місце проживання в Швейцарії, повинен залучатися до суду за місцем свого проживання, і тому поза кантону, де він проживає, не може накладатися арешт на його майно. Арешт за борги скасований.
У ст. 64-тер хоча у вигляді обов'язку Конфедерації та кантонів, а не суб'єктивного права осіб, але передбачений принцип надання допомоги потерпілим від злочинів проти життя і здоров'я, включаючи розмірне відшкодування жертвам злочинів, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Конституційно-правові гарантії прав і свобод "
 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційні гарантії рівноправності? 5. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження записати тільки в поточному законодавстві? Як вони формулюються в конституціях? 6. Що являють собою конституційні гарантії прав і свобод? Яка різниця в цьому відношенні між демократичними і соціалістичними конституціями? 7. Яке значення громадянства для
 2. Контрольні запитання до розділу 3
  конституційні гарантії прав і свобод. 9. Концепція правового статусу людини і громадянина в Хартії основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000
 3. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 4. 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД
  конституціоналізму. У перших конституційних актах фіксувалися, як правило, дві групи прав і свобод, обумовлені дуалізмом громадянського і політичного суспільства. Це відповідно цивільні права і свободи, які у нас прийнято називати особистими, - перш за все недоторканність особистості з її процесуальними гарантіями (Хабеас корпус, недоторканність житла тощо), і права та свободи
 5. 5. Конституційно-правові гарантії прав і свобод
  конституційне право або свободу. Такими гарантіями є: право на звернення до публічних владі, перш за все до публічної адміністрації; право на звернення до суду, право на звернення до Конституційного трибунал, право на звернення до Захиснику народу, право на звернення до Європейської комісії з прав людини. Особливість проголошених у Конституції прав і свобод полягає в тому, що вони
 6. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його
 7. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити на три групи: 1) злочини проти цивільних (особистих) прав і свобод (ст. 136-139, 148 КК); 2) злочини проти політичних прав і свобод (ст. 140 -
 8. Контрольні питання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 9. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  прав і свобод рішення в галузі забезпечення економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 10. Глава I Загальні положення
  конституційного ладу РФ, суспільної моралі, прав і свобод інших осіб. Такі обмеження не повинні призводити до фактичного заперечення прав і свобод. (4) Чоловіки і жінки рівноправні. Стаття (1) Здійснення прав і свобод людиною і громадянином не повинно порушувати права і свободи інших осіб. (2) Використання прав і свобод для насильницької зміни або насильницького усунення
 11. Глава 1. Основні принципи
  конституційного ладу , моральності. Стаття 1. Всі рівні перед законом і судом. 2. Рівність прав і свобод гарантується державою незалежно від раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин. 3. Чоловік і жінка мають рівні права
 12. 32. Обмеження прав і свобод особистості
  конституційного ладу відповідно до федеральним конституційним законом встановлення окремих обмежень прав і свобод громадян із зазначенням меж і терміну їх дії. Мета обмеження прав і свобод: захист основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Федеральним конституційним
 13. Стаття 372. непередаваемости прав по банківській гарантії
  гарантії право вимоги до гаранта не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено
 14. 6. Конституційні гарантії прав і свобод
  конституційними гарантіями проголошених прав і свобод в ній ще частково зберігаються і так звані матеріальні гарантії, які насправді нічого гарантувати не можуть, бо відповідними деклараціями не можна регулювати ніякі правовідносини. Громадяни мають право звертатися в усі органи держави зі скаргами та заявами. Процесуальні і інші скарги і заяви громадян
 15. 5.1. Поняття, елементи, правова основа та види адміністративно-правового статусу громадянина
  конституційних прав громадян Російської обирати і бути обраним до органів місцевого самоврядування »; - ФЗ від 19 лютого 1997 р. № 4528-1« Про біженців »; - Закон РФ від 19 лютого 1993 р. № 4530-1« Про змушених переселенців »; - ФЗ від 25 липня 2002 № 115-ФЗ «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації»; - ФЗ від 12 січня 1996 р. № 10-ФЗ «Про
 16. 2. Конституційні принципи та гарантії
  конституційного статусу людини і громадянина насамперед слід відзначити принцип рівноправності. Ще в ст. 1 Декларації прав людини і громадянина було сказано, що люди народжуються і залишаються вільними і рівними в правах, а громадські відмінності можуть грунтуватися лише на загальній користі. Стаття 6 свідчить, що закон має бути єдиним для всіх і всі громадяни рівні перед ним, маючи рівний доступ до
 17. 25 СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
  конституційних прав допустимо лише в тій мірі, в якій це необхідно для захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави (ст. 55 Конституції РФ). У широкому сенсі під захистом прав платників податків слід розуміти всі юридичні, ідеологічні, матеріальні гарантії, встановлені в
 18. ЛІТЕРАТУРА
  конституційних прав і свобод у країнах Західної Європи. М.: ИНИОН АН СРСР - Всесоюзний межведомств. центр наук про людину, 1991. Про свободу. Антологія західноєвропейської класичної ліберальної думки. М.: Наука, 1995. Права людини і міжнаціональні відносини. М.: ІДП РАН, 1994. Ебзеев Б.С. Конституція. Демократія. Права людини. М. : Пул,
 19. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. 2. Відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua