Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
С.Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000 - перейти до змісту підручника

Контрольні тести


Оберіть правильний або найбільш повну відповідь.
1. Платник податків має право оскаржити в адміністративному або судовому порядку:
а) дії (бездіяльність) посадових осіб податкових органів;
б) дії (бездіяльність) і ненормативні акти посадових осіб податкових органів;
в) дії (бездіяльність), нормативні та ненормативні акти посадових осіб податкових органів.
2. Подача скарги в адміністративному порядку:
а) зупиняє виконання оскаржуваного акта чи дії;
б) не зупиняє виконання оскаржуваного акта чи дії;
в) зупиняє виконання оскаржуваного акта чи дії за рішенням особи, до якого звернена скарга.
3. Захист прав платника податків у судовому порядку:
а) можлива незалежно від подачі скарги в адміністративному порядку;
б) можлива лише після подання скарги в адміністративному порядку;
в) можлива тільки у разі, якщо не подавалася скарга в адміністративному порядку.
4. Оскарження дій та актів податкових органів фізичними особами здійснюється:
а) у всіх випадках в суді загальної юрисдикції;
б) у всіх випадках в арбітражному суді;
в) в арбітражному суді - індивідуальними підприємцями і в суді загальної юрисдикції - іншими фізичними особами.
5. Оскарженню в якості ненормативного акта підлягають:
а) будь-які акти, винесені відносно конкретного платника податків та підписані посадовими особами податкового органу;
б) будь-які акти, винесені відносно конкретного платника податків та підписані керівником (заступником керівника) податкового органу;
в) тільки рішення податкового органу, винесені за результатами податкових перевірок.
6. Позови про визнання не підлягають виконанню виконавчих документів є позовами:
а) майновими;
б) немайновими.
7. Платник податків має право звернутися до Конституційного Суду Російської Федерації зі скаргою про визнання неконституційними положень закону, якщо:
а) цей закон застосований або підлягає застосуванню у справі даного платника податків;
б) цим законом порушені конституційні права даного платника податків;
в) в наявності є обидва з наведених умов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні тести "
 1. Контрольні тести
  Оберіть правильний або найбільш повну відповідь. 1. Податкові надходження у федеральному бюджеті становлять: а) 70-80%; б) 80-90%; в) більше 90%. 2. До неподаткових доходів відносяться надходять до бюджету: а) штрафи, пені, інші примусові вилучення; б) штрафи, пені за податкові правопорушення; в) штрафи, конфіскації, інші примусові вилучення як заходи цивільно-правової,
 2. Контрольні тести
  Оберіть правильний або найбільш повну відповідь. 1. Неправомірні акти і вимоги податкових органів та їх посадових осіб платники податків: а) мають право не виконувати; б) зобов'язані виконати, але мають право звернутися зі скаргою до вищестоящого податкового органу або з позовом до суду (арбітражного суду), в) зобов'язані виконати, але мають право на оскарження, а також на компенсацію збитків. 2.
 3. Контрольні тести
  Оберіть правильний або найбільш повну відповідь. 1. У Росії використовується базисна модель системи податків: а) евроконтінентальная; б) англосаксонська; в) змішана. 2. Показник податкового гніту визначає: а) відношення загальної суми податкових зборів до сукупного національного продукту, б) частку податкових надходжень в доходах державного бюджету; в) співвідношення прав і
 4. Контрольні тести
  Оберіть правильний або найбільш повну відповідь. 1. Фінансова автономія місцевих і регіональних органів влади та управління повинна бути забезпечена: а) в унітарних державах, б) в федеративних державах; в) в унітарних і федеративних державах. 2. Основні принципи системи доходів органів місцевого самоврядування: а) достатність, універсальність, автономність, б)
 5. Контрольні тести
  Оберіть правильний або найбільш повну відповідь. 1. У територіальних податки іноземним елементом може бути: а) тільки об'єкт оподаткування; б) тільки суб'єкт оподаткування; в) тільки предмет оподаткування. 2. Міжнародне податкове право об'єднує норми: а) внутрішньодержавного та міжнародного права; б) різних галузей міжнародного права; в) різних
 6. Контрольні тести
  Оберіть правильний або найбільш повну відповідь. 1. Стягнення пені з платника податків, який не сплатив податок повністю, є: а) покаранням, б) компенсаційної заходом; в) покаранням чи компенсаційного мірою залежно від розміру пені. 2. Відповідальність за порушення податкового законодавства - це: а) самостійний вид юридичної відповідальності; б) сукупність
 7. Контрольні тести
  Оберіть правильний або найбільш повну відповідь. 1. Суть «Вестмінстерського» підходу до податкового планування полягає в тому, що при обчисленні податку враховується: а) мету господарської операції; б) форма господарської операції; в) істота і форма господарської операції. 2. На відміну від податкового планування при ухиленні від сплати податків використовуються: а) незаконні методи
 8. С.Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000
  контрольні питання і тести, списки рекомендованої літератури. Посібник дозволяє вивчити податкове право комплексно, в обсязі навчальних програм. Читач набуває здатність орієнтуватися в податковому законодавстві, правильно оцінювати і застосовувати
 9. § 3. Джерела муніципального права.
  Контрольних тощо); місцеве самоврядування здійснюється в міських, сільських поселеннях та на інших територіях з урахуванням історичних та інших місцевих традицій; зміна меж таких територій допускається тільки з урахуванням думки населення відповідних територій; органи місцевого самоврядування мають самостійні повноваження з вирішення питань місцевого значення (управління
 10. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
  контрольний орган. Жителі міст федерального значення не обмежені у своїх правах. Будь-який громадянин Російської Федерації, який має місце проживання в місті федерального значення, незалежно від строків проживання і місця народження, відповідно до встановлених законодавством гарантіями прав громадян вправі здійснювати свої права на місцеве самоврядування в муніципальних утвореннях шляхом
© 2014-2022  yport.inf.ua