Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

29. Належне виконання зобов'язань. Терміни та місце виконання зобов'язань

Зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться вимогами. Одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускаються, за винятком випадків, передбачених законом.
Термін виконання зобов'язання. Якщо зобов'язання передбачає або дозволяє визначити день його виконання або період часу, протягом якого воно має бути виконане, зобов'язання підлягає виконанню в цей день або, відповідно, в будь-який момент в межах такого періоду.
Якщо місце виконання не визначено законом, іншими правовими актами або договором, не випливає із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання, то виконання повинно бути вироблено:
за грошовим зобов'язанням - у місці проживання кредитора в момент виникнення зобов'язання, а якщо кредитором є юридична особа - в місці його перебування в момент виникнення зобов'язання; якщо кредитор до моменту виконання зобов'язання змінив місце проживання або місце знаходження і сповістив про це боржника - в новому місці проживання чи перебування кредитора з віднесенням на рахунок кредитора витрат, пов'язаних зі зміною місця виконання;
за зобов'язанням передати земельну ділянку, будинок, споруду чи інше нерухоме майно - у місці знаходження майна;
по зобов'язанню передати товар або інше майно, що передбачає його перевезення, - у місці здачі майна першому перевізникові для доставки його кредитору;
по інших зобов'язаннях підприємця передати товар або інше майно - у місці виготовлення або зберігання майна , якщо це місце було відоме кредиторові на момент виникнення зобов'язання;
по всіх інших зобов'язаннях - за місцем проживання боржника, а якщо боржником є ??юридична особа - в місці його перебування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29. Належне виконання зобов'язань. Терміни та місце виконання зобов'язань "
 1. 40. Виконання зобов'язань
  Зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться (т . е. в місці, у строки, визначені сторонами, а також належному особі). Зобов'язання є належно виконаним в
 2. Стаття 312. Виконання зобов'язання належному особі
  Якщо інше не передбачено угодою сторін і не випливає із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання, боржник має право при виконанні зобов'язання вимагати доказів того, що виконання приймається самим кредитором або уповноваженою ним на це особою , і несе ризик наслідків непред'явлення такої
 3. Контрольні питання до § 5.8
  1. Поняття і зміст зобов'язання. 2. Часткові і солідарні зобов'язання. Регресні зобов'язання. 3. Виконання зобов'язань (спосіб, термін, місце виконання). 4. Способи забезпечення виконання зобов'язань: поняття, види неустойки; заставу, іпотека; порука, банківська гарантія; утримання; завдаток. 5. Відповідальність за порушення зобов'язань. 6. Умови відповідальності. 7.
 4. 39 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ НЕВИКОНАННЯ
  Виконання зобов'язань - один із способів припинення зобов'язань, який повинен був здійснюватися належним чином. Умови належного виконання: 1) здійснення виконання боржником або від його імені; 2) виконується щодо кредитора або вказаної ним особи, тобто тієї особи, яка здатне прийняти його; 3) відповідність виконання змістом зобов'язання; 4)
 5. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит
  У разі неможливості провести виконання зобов'язання належному особі, зокрема, коли воно недієздатна, в належному місці або порушення зобов'язання кредитором, що перешкоджає виконанню, при цьому, предметом зобов'язання є передача цінних паперів або в грошей, воно може бути виконане внесенням належного в депозит нотаріуса, а у випадках, встановлених законом, у депозит суду
 6. 10.2. Виконання зобов'язань
  Зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускаються, за винятком випадків,
 7. Стаття 416. Припинення зобов'язання неможливістю виконання
  1. Зобов'язання припиняється неможливістю виконання, якщо вона викликана обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає. 2. У разі неможливості виконання боржником зобов'язання, спричиненої винними діями кредитора, останній не має права вимагати повернення виконаного ним по
 8. Вопрос_42. Виконання зобов'язання: суб'єкти, спосіб, термін, місце. Особливості виконання солідарних зобов'язань
  Вопрос_42. Виконання зобов'язання: суб'єкти, спосіб, термін, місце. Особливості виконання солідарних
 9. Стаття 316. Місце виконання зобов'язання
  Якщо місце виконання не визначено законом, іншими правовими актами або договором, не випливає із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання, виконання повинно бути вироблено: за зобов'язанням передати земельну ділянку, будинок, споруду або інше нерухоме майно - у місці знаходження майна; за зобов'язанням передати товар або інше майно, що передбачає його
 10. Виконання зобов'язання належним особою
  Загальним правилом є те, що боржник не зобов'язаний виконувати зобов'язання особисто, він може покласти виконання на третю особу, якщо із закону, інших правових актів, умов зобов'язання або його істоти не випливає інше (ст.313 ЦК). Кредитор в будь-якому випадку зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника третьою особою. Тобто діє презумпція про те, що передача виконання третьою особою
 11. Способи виконання зобов'язання. Зустрічні зобов'язання
  Зобов'язання повинні виконуватися належним способом. Це означає, що при виконанні зобов'язання повинен дотримуватися встановлений законом, іншими правовими актами або договором, або наступний із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання порядок дій сторін у процесі виконання зобов'язання. Зокрема за загальним правилом неприпустимо виконання зобов'язання частинами, якщо інше
 12. Стаття 328. Зустрічне виконання зобов'язань
  1. Зустрічним визнається виконання зобов'язання однієї зі сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням своїх зобов'язань іншою стороною. 2. У разі ненадання зобов'язаною стороною обумовленого договором виконання зобов'язання або наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що таке виконання не буде вироблено у встановлений термін, сторона, на
 13. Стаття 14
  Право, яке застосовується до контракту у відповідності з главою II цієї Конвенції, регулює переважно: а) його тлумачення; б) права та обов'язки сторін; в) виконання зобов'язань, передбачених контрактом, і наслідки невиконання контракту, включаючи відшкодування збитків, за які може бути отримана грошова компенсація; г) різні способи виконання зобов'язань, а також строки
 14. Стаття 314. Термін виконання зобов'язання
  1. Якщо зобов'язання передбачає або дозволяє визначити день його виконання або період часу, протягом якого воно має бути виконане, зобов'язання підлягає виконанню в цей день або, відповідно, в будь-який момент в межах такого періоду. 2. У випадках, коли зобов'язання не передбачає термін його виконання і не містить умов, дозволяють визначити цей термін, воно
 15. Стаття 329. Способи забезпечення виконання зобов'язань
  1. Виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, заставою, утриманням майна боржника, поручительством, банківською гарантією, завдатком та іншими способами, передбаченими законом або договором. 2. Недійсність угоди про забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє недійсність цього зобов'язання (основного зобов'язання). 3. Недійсність основного
 16. Стаття 311. Виконання зобов'язання частинами
  Кредитор має право не приймати виконання зобов'язання частинами, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, умовами зобов'язання і не випливає із звичаїв ділового обороту або суті
 17. Стаття 408. Припинення зобов'язання виконанням
  1. Належне виконання припиняє зобов'язання. 2. Кредитор, приймаючи виконання, зобов'язаний на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання повністю або у відповідній частині. Якщо боржник видав кредиторові в посвідчення зобов'язання борговий документ, то кредитор, приймаючи виконання, повинен повернути цей документ, а при неможливості повернення вказати на це в
 18. Стаття 147. Виконання за цінним папером
  1. Особа, яка видала цінний папір, і всі особи, що індосували його, відповідають перед її законним власником солідарно. У разі задоволення вимоги законного власника цінного паперу про виконання посвідченого нею зобов'язання однією або кількома особами з числа тих, хто зобов'язався до нього за цінним папером, вони набувають право зворотної вимоги (регресу) до решти особам, які зобов'язалися за цінним
 19. Стаття 569. Зустрічне виконання зобов'язання передати товар за договором міни
  У разі, коли відповідно до договору міни терміни передачі обмінюваних товарів не збігаються, до виконання зобов'язання передати товар стороною, яка повинна передати товар після передачі товару іншою стороною, застосовуються правила про зустрічний виконанні зобов'язань (стаття
 20. Стаття 401. Підстави відповідальності за порушення зобов'язання
  1. Особа, яка не виконала зобов'язання або виконала його неналежним чином, несе відповідальність при наявності вини (умислу або необережності), крім випадків, коли законом або договором передбачено інші підстави відповідальності. Особа визнається невинуватою, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, воно