Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Л. Н. Левіна, Л. Н. Терехова. Римське право. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

39 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ НЕВИКОНАННЯ


Виконання зобов'язань - один із способів припинення зобов'язань, який повинен був здійснюватися належним чином.
Умови належного виконання:
1) здійснення виконання боржником або від його імені;
2) виконується щодо кредитора або вказаної ним особи, тобто тієї особи, яка здатне прийняти його;
3) відповідність виконання змістом зобов'язання;
4) виконання в належному місці, тобто або в місці за згодою сторін, або в тому місці, де міг бути пред'явлений позов за даним зобов'язанням;
5) виконання з дотриманням форми або процедури виконання зобов'язання. Наприклад, якщо зобов'язання полягало:
а) у письмовій формі, виконання було обов'язково з супроводом письмової розписки про виконання зобов'язання;
б) в усній формі, виконання проводилося з супроводом показань про виконання п'яти свідків або письмовій розпискою. При цьому виконання зобов'язання могло бути визнане і в разі виконання у вигляді неформального платежу (solutio). При такому виконанні зобов'язань повинні були представлятися юридичні гарантії виконання;
6) виконання в термін, зазначений у договорі або випливає з характеру договору та обставин його укладення.
Невиконання зобов'язання визнавалася прострочення виконання зобов'язання.
Елементи прострочення:
1) настання терміну виконання, раніше обумовленого сторонами;
2) нагадування з боку кредитора (interpellation Якщо в зобов'язанні вказувався точний термін виконання, то вважалося, що він нагадував боржнику про виконання зобов'язання. У зобов'язаннях, що виникли в силу правопорушення, передбачалося, що боржник завжди є таким, що прострочив;
3) невиконання зобов'язання, причому момент прострочення починався відраховувати-ся з моменту невиконання боржником зобов'язання в належний час без поважних для цього причин, або відмова від виконання зобов'язання без визнаних законообоснованних причин. Прострочення могла наступити і з боку кредитора, коли боржник висловлював готовність виконати зобов'язання, але кредитор відмовлявся або був нездатний прийняти це виконання. У цьому випадку по ряду спеціальних договорів вина боржника зменшувалася, але він не звільнявся від виконання зобов'язання. У римському праві відповідальність за невиконання зобов'язань мала дві сторони:
1) особисту відповідальність, коли боржник віддавав себе в залежність (боргову кабалу);
2) матеріально-майнову відповідальність, коли боржник за невиконання зобов'язання віддавав все своє особисте майно. При цьому під боргове виконання не підпадало відокремлене або відокремлене майно членів його сім'ї.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ НЕВИКОНАННЯ "
 1. 60. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ НЕВИКОНАННЯ
  виконання означало виконання зобов'язання: - боржником або від його імені; - належному особі, тобто кредитору або зазначеній ним особі; - відповідає змісту зобов'язання. Наприклад, позичальник за договором позики зобов'язаний був повернути позикодавцеві саме гроші, а не просто рівноцінне майно. Останнє можливе лише за згодою позикодавця; - в належному місці - за угодою сторін
 2. 1. Поняття договору купівлі - продажу
  виконання договору купівлі - продажу; асортимент товарів; якість товару; комплектність товару і комплект товарів; тара і упаковка; ціна товару; прийняття та оплата товару покупцем; страхування товару. Аналогічним чином в тексті ГК розташовані норми, що встановлюють спеціальні правила щодо окремих видів договору купівлі - продажу: договорів роздрібної купівлі - продажу; поставки;
 3. Глава V Виконання зобов'язання і відповідальність за невиконання
  виконання
 4. § 1. Поняття і принципи муніципальної служби.
  Виконанні муніципальними службовцями посадових обов'язків і забезпечення прав муніципальних службовців; пріоритету прав і свобод людини і громадянина, їх безпосередньої дії; самостійності органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень; професіоналізму та компетентності муніципальних службовців; відповідальності муніципальних службовців за невиконання або неналежне
 5. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
  виконання посадових обов'язків; оплату праці та інші виплати відповідно до законодавства; відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості службового часу, наданням вихідних днів і неробочих святкових днів, а також щорічних оплачуваних основного та додаткових відпусток; отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання посадових
 6. § 2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
  Виконанню рішення суду, в тому числі скасувати відповідний нормативний правовий акт. Якщо ж представницький орган не прийняв таких заходів щодо виконання рішення суду, то факт невиконання рішення суду також повинен бути встановлений судом. Потім глава виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації протягом місяця після набрання чинності такого судового рішення вносить в законодавчий орган
 7. § 3. Відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування перед державою
  виконання своїх обов'язків після волевиявлення населення або рішення представницького органу муніципального утворення. Муніципальної-правова відповідальність. У ст. ст. 73 і 74 Закону від 6 жовтня 2003 р. передбачена муніципально-правова відповідальність представницького органу, глави муніципального освіти, голови місцевої адміністрації перед державою. У разі, якщо
 8. § 2. Прийом на муніципальну службу, підстави її припинення
  виконання посадових обов'язків з яким пов'язане з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, за переліком посад, що затверджується Президентом РФ. За рішенням органу місцевого самоврядування конкурс може не проводитися при призначенні на посади, які відносяться до групи молодших посад муніципальної служби. Претендентові може бути відмовлено в допуску до участі в конкурсі в
 9. § 1. Поняття комерційного права
  виконанням або неналежним виконанням зобов'язань підприємцем або його контрагентами за договором. У цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не
 10. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  виконання зобов'язання сплатити гроші. Абсолютна неплатоспроможність має місце тоді, коли особа при звичайному веденні справ не може погасити всі свої зобов'язання, термін платежу за якими вже настав, наприклад, при незадовільній структурі балансу. Абсолютна неплатоспроможність боржника, засвідчена арбітражним судом або оголошена ним самим, називається неспроможністю. В
© 2014-2022  yport.inf.ua