Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Л. Н. Левіна, Л. Н. Терехова. Римське право. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

40 CПОСОБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ


Забезпечення зобов'язань - дії боржника, спрямовані на забезпечення виконання зобов'язання і встановлення гарантій задоволення вимог кредитора.
Способи забезпечення зобов'язань:
1) завдаток (arra) - грошова сума або інша цінність, передаються однією стороною іншій в момент укладення договору і забезпечують належне виконання зобов'язання. У класичну епоху завдаток використовувався в якості підтвердження факту укладення договору (arra comfirmatoria). Завдаток міг мати і штрафний характер. Так, якщо договір порушувався особою, яка дала завдаток, він залишався у його отримала особи, а якщо особою, яка одержала завдаток, то особа була зобов'язана був повернути подвійну суму завдатку;
2) неустойка (stipulatio poenae) - зобов'язання боржника сплатити певну грошову суму або іншу цінність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання. Неустойка була додатковим і приєднуваних до головного зобов'язанням. Якщо неустойка призначалася за невиконання головного зобов'язання, кредитору надавалося право вимагати або виконання зобов'язання, або неустойку. Якщо ж неустойка була призначена для забезпечення своєчасного та належного виконання зобов'язання, то кредитор міг вимагати одночасно і неустойку, і виконання основного зобов'язання;
3) порука - забезпечення зобов'язання, коли третя особа доручалося за боржника і гарантувало належне виконання зобов'язання, беручи на себе його відповідальність. Порука здійснювалося у формі стіпуляціі. Особисті гарантії зобов'язання встановлювалися у формі adpromissio, тобто додаткової стіпуляціі третьої особи, заключаемой одночасно з встановленням основного зобов'язання. Предмет відповідальності поручителя не міг перевищувати обсяг основного зобов'язання, а відповідальність наступала лише за тим же (in eadem) або по більш легкому основи (in leviorem causam), але не по більш обтяжливим (in duriorem) як щодо розміру надання, так і в відношенні термінів і умов;
4) застава - речове забезпечення вимог кредитора, яке ставилося до прав на чужі речі. Застава відбувався шляхом угоди, коли хто-небудь домовлявся, щоб його річ була пов'язана заставою в забезпечення якого зобов'язання.
У підставі застави лежала відповідальність боржника за зобов'язанням (obligatio), яка скріплювалися речовим забезпеченням і «відповідальністю речі» (res obligata). У заставі вимоги кредитора задовольнялися незалежно від того, продовжувала Чи закладена річ залишатися в майні боржника або була відчужена ім.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 40 Cпособ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Забезпеченні конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування ";" Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян ";" Про основи муніципальної служби Російській Федерації " ; Бюджетному кодексі Російської Федерації, Податковому кодексі Російської Федерації; Сімейному кодексі Російської Федерації;
 2. § 2. Місцевий референдум
  забезпечення прав громадян у сфері місцевого самоврядування і загальних принципів його організації в Російській Федерації. Як зазначив Конституційний Суд Російської Федерації, таким обмеженням є передбачений оспорюваним положенням заборону виносити на місцевий референдум питання про дострокове припинення повноважень і про дострокові вибори органів місцевого самоврядування. Дане обмеження
 3. § 1. Муніципальне майно.
  забезпечення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств і установ відповідно до нормативних правових актів представницького органу муніципального утворення. У власності муніципальних утворень можуть перебувати об'єкти культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) незалежно від категорії їх
 4. § 2. Місцеві бюджети
  забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними та регіональними законами, а також здійснювані за рахунок зазначених доходів та субвенцій відповідні видатки місцевих бюджетів. Проект місцевого бюджету, рішення про затвердження місцевого бюджету, річний звіт про його виконання, щоквартальні відомості про хід виконання
 5. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
  забезпеченості яких є підставою для надання дотацій з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципального освіти, розмір оплати праці депутатів, членів виборних органів, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження на постійній основі, муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств і установ визначається в
 6. § 5. Муніципальний замовлення
  забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації при розміщенні замовлень, ефективного використання коштів бюджетів і позабюджетних джерел фінансування, розширення можливостей для участі фізичних і юридичних осіб в розміщенні замовлень і стимулювання такої участі, розвитку добросовісної конкуренції, вдосконалення діяльності органів
 7. § 6. Муніципальні запозичення
  забезпечення місцевого самоврядування. М., 2003. 3. Єфімчук І.В. Муніципальна власність та її ефективність в системі ринкових відносин. Н. Новгород, 1999. 4. Зуєв В.М., Кузнєцов С.С. Фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації: правовий аспект. Томськ,
 8. § 1. Поняття і принципи муніципальної служби.
  забезпечення прав муніципальних службовців; пріоритету прав і свобод людини і громадянина, їх безпосередньої дії; самостійності органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень; професіоналізму та компетентності муніципальних службовців; відповідальності муніципальних службовців за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків; рівного доступу
 9. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
  забезпечення належних організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків; оплату праці та інші виплати відповідно до законодавства; відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості службового часу, наданням вихідних днів і неробочих святкових днів, а також щорічних оплачуваних основного і додаткових відпусток;
 10. § 2. Місцевий референдум
  забезпечення здоров'я та безпеки населення. Питання, що виносяться на референдум, повинні бути сформульовані так, щоб на них можна було дати однозначну відповідь , щоб виключалася невизначеність правових наслідків прийнятих по них рішень. Наведені положення означають, що компетенція місцевих референдумів обмежена. І це правильно. Навряд чи розумно, наприклад, виносити на референдум такі
© 2014-2022  yport.inf.ua