Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

60. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ НЕВИКОНАННЯ

Належне виконання означало виконання зобов'язання:
- боржником або від його імені;
- належному особі , тобто кредитору або зазначеній ним особі;
- відповідає змісту зобов'язання. Наприклад, позичальник за договором позики зобов'язаний був повернути позикодавцеві саме гроші, а не просто рівноцінне майно. Останнє можливе лише за згодою позикодавця;
- в належному місці - за згодою сторін або по тому місцю, де міг бути пред'явлений позов, яке визначалося місцем проживання виконавця або приналежністю до якоїсь громаді;
- з дотриманням форми або процедури виконання зобов'язання. Якщо зобов'язання виникало внаслідок манципации або процедури nexum, то і виконання повинно було відбуватися в тих же формах. Погашення зобов'язань могло бути визнане і з виконанням у вигляді неформального платежу (solutio), але повинні були надаватися юридичні гарантії виконання. Для зобов'язань, укладених у письмовій формі, виконання обов'язково має супроводжуватися письмовій ж розпискою про отримання платежу; для зобов'язань, укладених в іншій формі (усній), можна було вдатися до розписці, але можна було уявити 5 свідків виконання;
- у строк, визначений зобов'язанням.
Невиконання зобов'язання мало характер прострочення. Зобов'язання, що виникли в силу правопорушення, припускають боржника (заподієте-ля шкоди) завжди прострочив: злодій, зокрема, перебуває у простроченні з моменту крадіжки. Прострочив-| ка виконання посилювала відповідальність боржника, який мав відповідати не тільки відповідно прямому змістом зобов'язання, а й зобов'язувався до відшкодування неотриманих доходів кредитора, на нього покладався ризик випадкової загибелі речі, відповідальність за можливі збитки і т. д.
У разі прострочення виконання з боку кредитора (коли боржник висловлював готовність виконати зобов'язання, але кредитор відмовлявся або був нездатний прийняти виконання) вина боржника зменшувалася в ряді спеціальних договорів, але не звільняла від виконання зобов'язання.
Боржник ніс відповідальність і у випадку відмови від виконання зобов'язання без визнаних законо-обгрунтованими причин.
Відповідальність за зобов'язаннями в римському праві була двоякою:
- особистою - віддача себе в залежність зважаючи майнових вигод. З законом петель (326 р. до н. Е..) Боргова кабала для римських громадян була скасована, але й надалі елементи гарантії зобов'язання можливістю застосування особистого примусу до боржника за часом відроджувалися;
- матеріально- майнової. Майнова відповідальність могла охоплювати все майно боржника, що належало йому особисто; відокремлене або відокремлене майно членів сім'ї не підпадало під боргове виконання. Відповідальність за зобов'язаннями передбачалася в обсязі, передбаченому змістом обов'язки. Можливо було збільшення або зменшення цього обсягу залежно від мотиву невиконання: зловмисність невиконання вабила додаткові штрафні санкції; інші форми вини невиконання могли пом'якшити ці санкції. Боржник звільнявся від відповідальності за випадок, який послужив причиною невиконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 60. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ НЕВИКОНАННЯ "
 1. 1. Поняття договору купівлі - продажу
  виконання договору купівлі - продажу; асортимент товарів; якість товару; комплектність товару і комплект товарів; тара і упаковка; ціна товару; прийняття та оплата товару покупцем; страхування товару. Аналогічним чином в тексті ГК розташовані норми, що встановлюють спеціальні правила щодо окремих видів договору купівлі - продажу: договорів роздрібної купівлі - продажу; поставки;
 2. Глава V Виконання зобов'язання і відповідальність за невиконання
  виконання
 3. § 1. Поняття і принципи муніципальної служби.
  Виконанні муніципальними службовцями посадових обов'язків і забезпечення прав муніципальних службовців; пріоритету прав і свобод людини і громадянина, їх безпосередньої дії; самостійності органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень; професіоналізму та компетентності муніципальних службовців; відповідальності муніципальних службовців за невиконання або неналежне
 4. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
  виконання посадових обов'язків; оплату праці та інші виплати відповідно до законодавства; відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості службового часу, наданням вихідних днів і неробочих святкових днів, а також щорічних оплачуваних основного та додаткових відпусток; отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання посадових
 5. § 2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
  Виконанню рішення суду, в тому числі скасувати відповідний нормативний правовий акт. Якщо ж представницький орган не прийняв таких заходів щодо виконання рішення суду, то факт невиконання рішення суду також повинен бути встановлений судом. Потім глава виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації протягом місяця після набрання чинності такого судового рішення вносить в законодавчий орган
 6. § 3. Відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування перед державою
  виконання своїх обов'язків після волевиявлення населення або рішення представницького органу муніципального утворення. Муніципальної-правова відповідальність. У ст. ст. 73 і 74 Закону від 6 жовтня 2003 р. передбачена муніципально-правова відповідальність представницького органу, глави муніципального освіти, голови місцевої адміністрації перед державою. У разі, якщо
 7. § 2. Прийом на муніципальну службу, підстави її припинення
  виконання посадових обов'язків з яким пов'язане з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, за переліком посад, що затверджується Президентом РФ. За рішенням органу місцевого самоврядування конкурс може не проводитися при призначенні на посади, які відносяться до групи молодших посад муніципальної служби. Претендентові може бути відмовлено в допуску до участі в конкурсі в
 8. § 1. Поняття комерційного права
  виконанням або неналежним виконанням зобов'язань підприємцем або його контрагентами за договором. У цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не
 9. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  виконання зобов'язання сплатити гроші. Абсолютна неплатоспроможність має місце тоді, коли особа при звичайному веденні справ не може погасити всі свої зобов'язання, термін платежу за якими вже настав, наприклад, при незадовільній структурі балансу. Абсолютна неплатоспроможність боржника, засвідчена арбітражним судом або оголошена ним самим, називається неспроможністю. В
 10. § 5. Виробничі кооперативи
  виконання або неналежного виконання останнім обов'язків, покладених на нього статутом кооперативу, а також в інших випадках, обумовлених у статуті. Виключений, як і будь який вибуває член, має право на одержання паю та інших виплат, передбачених статутом кооперативу Особливий випадок виключення передбачений для членів наглядової ради та виконавчого органу кооперативу, вони можуть
© 2014-2022  yport.inf.ua