Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

67. Наймання житлового приміщення: поняття, об'єкт, елементи

За договором найму житлового приміщення одна сторона - власник житлового приміщення або уповноваженою ним особа (наймодавець) - зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) жиле приміщення за плату у володіння і користування для проживання в ньому. Юридичним особам жиле приміщення може бути надано у володіння та (або) користування на основі договору оренди або іншого договору. Юридична особа може використовувати житлове приміщення тільки для проживання громадян.
У державному і муніципальному житловому фонді соціального використання житлові приміщення надаються громадянам за договором соціального найму житлового приміщення. Договір найму житлового приміщення укладається у письмовій формі.
Об'єктом договору найму житлового приміщення може бути ізольоване жиле
приміщення, придатне для постійного проживання (квартира, житловий будинок, частина квартири або житлового будинку).
Перехід права власності на займане за договором найму житлове приміщення не тягне розірвання або зміни договору найму житлового приміщення. При цьому новий власник стає наймодавцем за умов раніше укладеного договору найму. Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві вільне жиле приміщення у стані, придатному для проживання.
Наймачем за договором найму житлового приміщення може бути тільки громадянин.
Обов'язки наймача житлового приміщення:
1) зобов'язаний використовувати житлове приміщення тільки для проживання, забезпечувати збереження житлового приміщення та підтримувати його в належному стані;
2) не вправі робити перебудову і реконструкцію житлового приміщення без згоди наймодавця;
3) зобов'язаний своєчасно вносити плату за житлове приміщення. Якщо договором не встановлено інше, наймач зобов'язаний самостійно вносити комунальні платежі.
Поточний ремонт зданого в найм житлового приміщення є обов'язком наймача, капітальний ремонт зданого в найм житлового приміщення є обов'язком наймодавця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Деталі, релевантна " 67. Наймання житлового приміщення: поняття, об'єкт, елементи "
 1. Ж
  Житло, см. Житлове приміщення - право громадян на Ж. X, 46, § 1 (2) - с. 534 - 536 Житлова потреба - цивільно-правові форми задоволення Ж. п. X, 46, § 2 (1) - с. 544 - 547, див Житловий кооператив, Комерційний наймання житлового приміщення, Соціальний наймання житлового приміщення, Спеціалізований наймання житлового приміщення - поняття Ж. п. X, 46, § 1 (1) - с. 532 Житлове законодавство X, 46,
 2. Н
  Належне виконання зобов'язань VIII, 36, § 1 (1 - 2) - с. 48 - 49; VIII, 36, § 2 (2) - с. 59 Наймання - види договорів Н. житлового приміщення X, 46, § 2 (2) - с. 547 - 550, див Комерційний наймання житлового приміщення, Соціальний наймання житлового приміщення, Спеціалізований наймання житлового приміщення - Н. житлового приміщення та позика X, 45, § 8 (2) - с. 525 - 526 - "Н. з вистройкі" X, 45, § 7 (1) - с. 510
 3. Стаття 673. Об'єкт договору найму житлового приміщення
  1. Об'єктом договору найму житлового приміщення може бути ізольоване жиле приміщення, придатне для постійного проживання (квартира, житловий будинок, частина квартири або житлового будинку). Придатність житлового приміщення для проживання визначається в порядку, передбаченому житловим законодавством. 2. Наймач жилого приміщення в багатоквартирному будинку поряд з користуванням житловим приміщенням має право
 4. Глава 35. Наймання житлового приміщення
  Глава 35. Наймання житлового
 5. Стаття 685. Піднайом житлового приміщення
  1. За договором піднайму жилого приміщення наймач за згодою наймодавця передає на строк частину або все найняте ним помешкання у користування піднаймачеві. Піднаймач не набуває самостійного права користування житловим приміщенням. Відповідальним перед наймодавцем за договором найму житлового приміщення залишається наймач. 2. Договір піднайму жилого приміщення може бути укладений за умови
 6. Стаття 683. Термін у договорі найму житлового приміщення
  КонсультантПлюс: примітка. Відповідно до частини 2 статті 60 Житлового кодексу РФ договір соціального найму житлового приміщення укладається без встановлення строку його дії. 1. Договір найму житлового приміщення укладається на термін, що не перевищує п'яти років. Якщо в договорі термін не визначено, договір вважається укладеним на п'ять років. 2. До договору найму житлового приміщення, укладеним на
 7. Вопрос_71. Договір соціального найму житлового приміщення: поняття і ознаки договору; поняття житлового приміщення; суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма і порядок укладення; порядок розірвання та виселення; ціна.
  Вопрос_71. Договір соціального найму житлового приміщення: поняття і ознаки договору; поняття житлового приміщення; суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма і порядок укладення; порядок розірвання та виселення;
 8. Стаття 681. Ремонт зданого в найм житлового приміщення
  1. Поточний ремонт зданого в найм житлового приміщення є обов'язком наймача, якщо інше не встановлено договором найму житлового приміщення. 2. Капітальний ремонт зданого в найм житлового приміщення є обов'язком наймодавця, якщо інше не встановлено договором найму житлового приміщення. 3. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться здане в найм житлове приміщення, якщо таке
 9. Стаття 688. Наслідки розірвання договору найму житлового приміщення
  У разі розірвання договору найму житлового приміщення наймач та інші громадяни, що проживають у житловому приміщенні до моменту розірвання договору, підлягають виселенню з житлового приміщення на підставі рішення
 10. Стаття 678. Обов'язки наймача житлового приміщення
  Наймач зобов'язаний використовувати житлове приміщення тільки для проживання, забезпечувати збереження житлового приміщення та підтримувати його в належному стані. Наймач не вправі робити перебудову і реконструкцію житлового приміщення без згоди наймодавця. Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за житлове приміщення. Якщо договором не встановлено інше, наймач зобов'язаний самостійно
 11. О
  Забезпечення виконання зобов'язань - О. і. о. забудовника за договором участі в пайовому будівництві XI, 48, § 5 (6) - с. 729 - 732 - поняття О. і. о. VIII, 37, § 1 (1) - с. 66 - 68 - система способів О. і. о. VIII, 37, § 1 (1 - 3) - с. 66 - 73, см. банківська гарантія, завдаток, застава, Неустойка, Порука, Утримувати Обмін - О. житловими приміщеннями X, 46, § 3 (8) - с. 573 - 578; X,
 12. Глава 20. Наймання житлового приміщення
  Глава 20. Наймання житлового
 13. Стаття 672. Договір найму житлового приміщення в державному і муніципальному житловому фонді соціального використання
  1. У державному і муніципальному житловому фонді соціального використання житлові приміщення надаються громадянам за договором соціального найму житлового приміщення. 2. Проживають за договором соціального найму житлового приміщення разом з наймачем члени його сім'ї користуються всіма правами і несуть всі обов'язки за договором найму житлового приміщення нарівні з наймачем. На вимогу
 14. Стаття 671. Договір найму житлового приміщення
  1. За договором найму житлового приміщення одна сторона - власник житлового приміщення або уповноваженою ним особа (наймодавець) - зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) жиле приміщення за плату у володіння і користування для проживання в ньому. 2. Юридичним особам жиле приміщення може бути надано у володіння та (або) користування на основі договору оренди або іншого договору.
 15. Д
  Дарування - виконання договору Д. IX, 44, § 2 (2) - с. 419 - 422 - скасування Д. IX, 44, § 2 (2) - с. 421 - пожертва як різновид Д. IX, 44, § 2 (3) - с. 422 - 423 - поняття договору Д. IX, 44, § 2 (1) - с. 414 - 417 - прощення боргу як Д. VIII, 36, § 2 (2) - с. 62 - сторони договору Д. IX, 44, § 2 (2) - с. 417 - 418 Дарувальник IX, 44, § 2 (2) - с. 417 - 418 Двосторонні
 16. Стаття 558. Особливості продажу житлових приміщень
  1. Істотною умовою договору продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири, в яких проживають особи, що зберігають відповідно до закону право користування цим житловим приміщенням після його придбання покупцем, є перелік цих осіб із зазначенням їхніх прав користування продаваним житловим приміщенням. 2. Договір продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або
© 2014-2022  yport.inf.ua