Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

66. Фінансова оренда (лізинг): поняття, ознаки

За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. Орендодавець в цьому випадку не несе відповідальності за вибір предмета оренди і продавця.
Договором фінансової оренди може бути передбачено, що вибір продавця і придбаного майна здійснюється орендодавцем. Предметом договору фінансової оренди можуть бути будь-які неспоживна речі, використовувані для підприємницької діяльності, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів. Орендодавець, набуваючи майно для орендаря, повинен повідомити продавця про те, що майно призначене для передачі його в оренду певній особі.
Якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, майно, що є предметом цього договору, передається продавцем безпосередньо орендареві в місці знаходження останнього.
Ризик випадкової загибелі або випадкового псування орендованого майна переходить до орендаря у момент передачі йому орендованого майна, якщо інше не передбачено договором фінансової оренди.
Орендар має право пред'являти безпосередньо продавцеві майна, що є предметом договору фінансової оренди, вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу, укладеного між продавцем і орендодавцем, зокрема відносно якості і комплектності майна, термінів його постачання, і в інших випадках неналежного виконання договору продавцем. У відносинах з продавцем орендар і орендодавець виступають як солідарні кредитори.
Якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, орендодавець не відповідає перед орендарем за виконання продавцем вимог, що випливають із договору купівлі-продажу, крім випадків, коли відповідальність за вибір продавця лежить на орендодавцеві. В останньому випадку орендар має право за своїм вибором пред'являти вимоги, які з договору купівлі-продажу, як безпосередньо продавцеві майна, так і орендодавцю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 66. Фінансова оренда (лізинг): поняття, ознаки "
 1. Стаття 665. Договір фінансової оренди
  За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування. Орендодавець в цьому випадку не несе відповідальності за вибір предмета оренди і продавця. (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) Договором
 2. Ф
  Фактична неможливість виконання зобов'язання VIII, 36, § 2 (3) - с. 63 Факультативні зобов'язання VIII, 35, § 3 (2) - с. 25 - 26 Фідуция VIII, 37, § 6 (1) - с. 114 Фікція X, 45, § 6 (4) - с. 503 Фінансова оренда - види Ф. а. X, 45, § 6 (2) - с. 497 - 499 - виконання договору Ф. а. X, 45, § 6 (4) - с. 503 - 506 - поняття договору Ф. а. X, 45, § 6 (1) - с. 495; X, 45, § 6
 3. Контрольні питання до § 5.11
  1. Поняття договору оренди, права та обов'язки сторін. 2. Наслідки переходу права власності на майно, здане в оренду, до іншої особи. Викуп орендованого майна. 3. Види договору оренди: прокат, оренда транспортних засобів, будівель, споруд, підприємств, фінансовий лізинг, житловий
 4. Вопрос_69. Фінансова оренда (лізинг): поняття, види і ознаки договору, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки, відповідальність); форма, порядок укладення; особливості визначення ціни в договорі; значення окремих термінів у договорі.
  Вопрос_69. Фінансова оренда (лізинг): поняття, види і ознаки договору, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки, відповідальність); форма, порядок укладення; особливості визначення ціни в договорі; значення окремих термінів в
 5. § 6 . Фінансова оренда (лізинг)
  § 6. Фінансова оренда
 6. Договір фінансової оренди (лізингу)
  Договір фінансової оренди
 7. § 6. Договір фінансової оренди (лізингу)
  § 6. Договір фінансової оренди
 8. Глава XIX. ДОГОВІР ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ (ЛІЗИНГУ)
  Глава XIX. ДОГОВІР ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ
 9. 16.6. Фінансова оренда (лізинг)
  За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. Орендодавець в цьому випадку не несе відповідальності за вибір предмета оренди і продавця. Договором фінансової оренди може
 10. 3. Ознаки та зміст договору фінансової оренди (лізингу)
  Легальне визначення договору фінансової оренди, що міститься в ст. 665 ГК, відтворює ознаки, викладені у ст. 1 Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг. За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове
 11. Л
  Лесной квиток X, 45, § 7 (3) - с. 519 лісокористувачів X, 45, § 7 (3) - с. 517 Лісорубний квиток X, 45, § 7 (3) - с. 519 Лізинг - види Л. X, 45, § 6 (2) - с. 497 - 499 - внутрішній Л. X, 45, § 6 (2) - с. 499 - поворотний Л. X, 45, § 6 (2) - с. 498 - груповий Л. X, 45, § 6 (2) - с. 498 - договір Л., см. Фінансова оренда - компенсаційний Л. X, 45, § 6 (2) - с. 499 - непрямий
 12. Додаткова література
  Заїка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посібник. - К., 2005 (312 с.). 2. Зобов'язальне право: Теорія і практика / За ред. O.B. Дзери. - К., 1998. 3. Зразки цивільно-правових документів: Науково-практичний посібник / За ред. В. О. Кузнєцова. - К., 2006 (768 у.о.). 4. Іванов A.A. Договір фінансової оренди (лізингу): Навчально-практичний посібник. - М., 2001. 5. Кисіль С. Лізинг як
 13. 19.6. Договір фінансової оренди (лізингу)
  За договором фінансової оренди (лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. У даному випадку орендодавець не несе відповідальності за вибір предмета оренди і продавця (ст. 665 ГК РФ). Даний вид договору оренди
 14. Глава 45. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ, ЛІЗИНГУ І ПОЗИКИ
  Глава 45. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ, ЛІЗИНГУ І
 15. 1. Поняття фінансової оренди (лізингу)
  В основі простих орендних відносин лежить акт передачі речі в оренду, який є актом розпорядження річчю з метою отримання прибутку. На відміну від цього лізинг є породженням іншої економічної ситуації. Суб'єкт, який бажає отримати у користування певне майно, знаходить його на ринку і звертається до іншого суб'єкта, котрий володіє фінансовими засобами, з проханням купити це
 16. М
  Міжнародний лізинг X, 45, § 6 (2) - з . 499 Мена - зовнішньоторговельний бартер як різновид М. IX, 44, § 1 (3) - с. 412 - 414 - особливості договору М. IX, 44, § 1 (2) - с. 410 - 412 - поняття договору М. IX, 44, § 1 (1) - с. 408 - 410 - предмет договору М. IX, 44, § 1 (1) - с. 408 - 410 мінова договір VIII, 38, § 2 (1) - с. 179 Заходи оперативного впливу - М. о. в. як спосіб
 17. Стаття 625. Особливості окремих видів оренди та оренди окремих видів майна
  До окремих видів договору оренди та договорів оренди окремих видів майна (прокат, оренда транспортних засобів, оренда будівель і споруд, оренда підприємств, фінансова оренда) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці
© 2014-2022  yport.inf.ua