Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Ознаки та зміст договору фінансової оренди (лізингу)

Легальне визначення договору фінансової оренди, що міститься в ст. 665 ГК, відтворює ознаки, викладені у ст. 1 Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг.
За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. Договором фінансової оренди може бути передбачено, що вибір продавця і придбаного майна здійснюється орендодавцем.
Договір лізингу є двостороннім, взаємним, консенсуальних, оплатним.
Сторони договору лізингу: орендодавець (особа, яка купує у власність вказане орендарем майно у певного продавця і надає майно у володіння та користування за договором лізингу) і орендар (особа, що володіє і користується лізинговим майном). У правових актах і літературі орендодавець і орендар за договором лізингу іменуються відповідно лізингодавцем і лізингоодержувачем.
Відповідно до норми ст. 665 ЦК договір лізингу може переслідувати тільки підприємницькі цілі. Тому сторонами в договорі лізингу можуть бути лише суб'єкти, які мають право на здійснення комерційної діяльності, у тому числі некомерційні юридичні особи, яким закон дозволяє здійснювати комерційну діяльність (наприклад, установи в силу п. 2 ст. 298 ЦК).
В якості орендодавців (лізингодавців) найчастіше виступають суб'єкти, що розташовують великими фінансовими ресурсами або мають доступ до таких ресурсів:
- лізингові структури, створені безпосередньо в банках;
- універсальні лізингові компанії, створювані банками;
- спеціалізовані лізингові компанії, створювані великими виробниками машин і устаткування.
Раніше діяльність з надання лізингових послуг підлягала ліцензуванню. В даний час такої ліцензії не потрібно (1).
---
(1) Див: Федеральний закон від 29 січня 2002 р. N 10-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону" Про лізинг "/ / Відомості Верховної. 2002. N 5. Ст. 376 (з послід. змін.).
Предметом договору фінансової оренди можуть бути будь-які неспоживна речі, використовувані для підприємницької діяльності, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів (ст. 666 ЦК). У ст. 3 Закону про лізинг уточнено, що в якості предмета лізингу можуть виступати майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно, яке може бути використане для підприємницької діяльності.
Форма договору фінансової оренди, як будь-якої підприємницької угоди , повинна бути письмовою (п. 1 ст. 160 ЦК). Договір лізингу нерухомого майна підлягає реєстрації за правилами про реєстрацію договорів оренди (п. 2 ст. 609 ЦК). Договір лізингу, що передбачає перехід в подальшому права власності на це майно до лізингоодержувача , полягає у формі, передбаченої для договору купівлі-продажу такого майна (п. 3 ст. 609 ЦК).
Термін договору фінансової оренди визначається на розсуд сторін відповідно до правил ст. 610 ЦК.
Згідно легальному визначенню договору фінансової оренди, даному ст. 665 ГК, істотними умовами договору лізингу є:
а) умова про предмет лізингу;
б) умова про продавця предмета лізингу;
в) умова про виключно підприємницької мети використання предмета оренди (1).
--- ---
(1) У деяких країнах, наприклад у Німеччині, договір лізингу може використовуватися суб'єкт не тільки для підприємницьких цілей, а й для особистих потреб (див.: Шпітлер Х.Й. Указ. соч. С. 18).
Вони повинні бути віднесені до істотних в силу вказівки закону. Разом такі умови, як умова про продавця предмета лізингу, а також умова про виключно підприємницької мети використання предмета оренди одночасно необхідні для договору лізингу в силу його сутності (п. 1 ст. 432 ЦК).
Згідно закону одним з головних юридичних ознак, що відрізняють договір лізингу від інших різновидів договору оренди, є обов'язок орендодавця купити вказаний орендарем предмет лізингу у продавця, визначеного за загальним правилом орендарем або орендодавцем чинності виключення, передбаченого договором лізингу (ст. 665 ЦК). Тому, якщо сторони в процесі укладання договору фінансової оренди не узгодять умова про продавця, то він буде вважатися неукладеним.
Якщо ж за договором, названому фінансовою орендою (лізингом), сторони просто вкажуть, що орендодавець зобов'язується передати у тимчасове володіння і користування річ, яку він придбає в майбутньому, і при цьому не вкажуть продавця, то буде мати місце просте укладені стосунки, хоча й назване лізингом. Інакше кажучи, в наявності буде уявний лізинг. Справа в тому, що відсутність точної вказівки продавця, обраного орендодавцем , позбавляє орендаря права на пред'явлення солідарної вимоги до продавця і орендодавцю за недоліки проданої речі (п. 2 ст. 670 ЦК).
Необхідність обов'язкового узгодження в договорі лізингу умови про продавця не перетворює договір лізингу в тристоронню угоду. Власне лізингова угода - угода між лізингодавцем і лізингоодержувачем - завжди носить двосторонній характер. Їхні стосунки спираються саме на неї. Відносини ж лізингодавця, як і лізингоодержувача, з продавцем, як буде показано нижче, спираються на складний фактичний склад, що включає в себе договір купівлі-продажу предмета лізингу та угоду фінансового лізингу.
Кваліфікуючим ознакою договору лізингу є його підприємницька мета. Якщо ж сторони в процесі укладання договору фінансової оренди не узгодять умова про підприємницької мети використання предмета лізингу, то він буде вважатися неукладеним. Якщо сторони в договорі, пойменованому лізингом, обмовлять підприємницьку мета використання орендарем майна, купленого у продавця, а орендар буде використовувати його в побутових цілях, то буде мати місце уявний лізинг.
Договір лізингу завжди регламентує складні відносини. У силу цього при його укладанні сторонам необхідно узгодити вельми численні і різноманітні умови:
- обсяг правомочностей користувача (орендаря);
- місце і порядок передачі предмета лізингу;
- порядок балансового обліку предмета лізингу;
- порядок утримання та ремонту предмета лізингу;
- перелік додаткових послуг, надаваних лізингодавцем;
- загальна сума договору лізингу та розміру винагороди лізингодавця;
- порядок розрахунків (графік платежів);
- порядок страхування предмета лізингу тощо
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Ознаки та зміст договору фінансової оренди (лізингу) "
 1. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  ознаки торгової угоди, тобто відносило до торговельних всі угоди, «укладені особою, підлягає внесенню в торговий реєстр, і відносяться до його торговельному підприємству», торговому промислу [1]. Зокрема, для вирішення питання про те, які позабіржові угоди повинні визнаватися торговельними і, отже, реєструватися, Народний Комісаріат СРСР роз'яснив у своїй інструкції, що «угода
 2. § 2. Оренда
  ознаки, що дозволяють точно встановити відповідний об'єкт і його стан. Якщо в договорі відсутні дані, дозволяють точно встановити підлягає передачі в оренду майно, умова про предмет вважається неузгодженим, а договір оренди - неукладеним. За загальним правилом, якщо хоча б однією із сторін договору виступає юридична особа, договір оренди укладається у письмовій
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  ознак юридичної особи, перелічених у ст. 48 ГК РФ. Це господарство не має власного майна, тобто не є суб'єктом майнових правовідносин, не виступає суб'єктом права на земельну ділянку , не може бути позивачем або відповідачем в суді, не несе відповідальності своїм майном, оскільки не має такого. Можна сказати, що селянське господарство - це не суб'єкт
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня виразність (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г) судовий (адміністративний) прецедент; д) інші форми
 5. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  ознаки відразу декількох видів договору оренди (або декількох договорів оренди окремих видів майна): лізинг будівлі, прокат транспортного засобу. Постає питання про те, норми яких параграфів гл. 34 ГК застосовувати до них в пріоритетному порядку. У літературі запропонований відповідь на це питання виходячи зі співвідношення понять "види договору оренди" і "договори оренди окремих видів майна" * (141).
 6. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  ознаками (за кредитним договором - тільки грошові кошти). Договір лізингу є оплатним, взаємним і консенсуальним, що характерно і для звичайного договору оренди. В юридичній та економічній літературі називаються різні види лізингу. Однак в основній масі їх виділення не має правового значення (недарма в 2002 р. з ст. 7 Закону про лізинг було виключено більшість норм про
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази 15. De facto [де факто] - фактично, на ділі 16. De jure [де юре] - по праву, юридично, формально 17. De lege ferenda [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. Erga
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  ознаки, індивідуалізують його правовий статус. Правоздатність громадян (фізичних осіб). Правоздатність і суб'єктивні цивільні права громадян. Зміст правоздатності громадян і її межі. Рівність правоздатності. Виникнення і припинення правоздатності. Неотчуждаемость правоздатності та неможливість її обмеження . Правоздатність іноземців та осіб без громадянства.
 9. 6. Типізація договірних форм
  ознаки примірних форм: по-перше, вони повинні бути розроблені для договорів відповідного виду, т. е. в необхідних межах спеціалізовані, і, по-друге, опубліковані у пресі. Останнє пов'язано з безумовною презумпцією: кожен з контрагентів знав про існування таких зразкових форм. Якщо врахувати, що п. 3 ст. 427 ЦК допускає виклад зразкових умов у вигляді примірного договору або
 10. 2. Свобода договорів
  ознак юридичних. Наведені зміни у правовому регулюванні договорів отримали остаточне завершення в ГК. Принцип свободи договорів тісно пов'язаний з принципом "вільного пересування "об'єктів договорів. Цей останній закріплений у ст. 8 Конституції РФ:" У Російській Федерації гарантується єдність економічного простору, вільне переміщення товарів, робіт і фінансових
© 2014-2022  yport.inf.ua