Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально- процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконний обіг сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту (ст. 234 КК).

Предмет злочину - сильнодіючі та отруйні речовини. Сильнодіючими визнаються речовини, які є наркотичними, оказ-вающие притуплювала вплив на людину і здатні заподіяти смерть або шкоду здоров'ю. До них відносяться: аллобар-біта, альпрозалам, амінорекс, діазепам, клофелін, мезокарб, пемолин та ін До отруйних відносяться речовини, що надають токсичну (отруйна) вплив на організм людини і здатні заподіювати смерть або шкоду здоров'ю (ацеклідин, новарсенол, цінхонін, ерготамін, зміїна отрута та ін.) Згідно з приміткою до ст. 234 КК списки сильнодіючих і отруйних речовин затверджуються Урядом РФ.
Обладнанням для виготовлення або переробки сильно-діючих або отруйних речовин визнається як промисло-ве, так і кустарно виготовлене або пристосований облад-нання, призначене для виробництва хімічних реакцій або управління фізичними процесами для отримання сильно-чинного або отруйної речовини.
Стаття 234 КК передбачає два самостійних Престо-ння: в її ч. 1-3 встановлена відповідальність за дії, пов'язані зі незаконним обігом сильнодіючих або отрут-тих речовин; в ч. 4 - за порушення правил їх законного обороту.
Об'єктивна сторона першого злочину характеризується незаконними виготовленням, переробкою, придбанням, збері-нением, перевезенням або пересиланням або збутом сільнодейст-чих або отруйних речовин чи обладнання для їх виготовлення-лення або переробки. За своїм змістом зазначені дію-вия аналогічні змісту таких же дій, передбачених
ст. 228 і 2281 КК. Незаконність проявляється у їх вчиненні без отриманого у встановленому порядку дозволу.
Злочин вважається закінченим з моменту виконання будь-якого з дій, перерахованих в даній статті.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. При незаконних виготовленні, переробці, при придбанні, зберіганні, перевезенні або пересиланні обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є спеціальна мета збуту сильнодіючих або отруйних речовин або обладнання-вання для їх виготовлення або переробки.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
В якості кваліфікуючої ознаки у ч. 2 ст. 234 КК на-звано вчинення злочину групою осіб за попередньо-му змовою.
Згідно ч. 3 ст. 234 КК особливо кваліфікуючими ознаками є: вчинення злочину організованою групою і щодо сильнодіючих речовин у великому розмірі. При кваліфікації злочину, вчиненого щодо силь-нодействующіх речовин у великому розмірі, необхідно мати на увазі: а) вказаний розмір відноситься тільки до сильнодіючих-щим речовинам і не впливає на кваліфікацію дій в ставлення-ванні отруйних речовин та обладнання; б) закон не виділяє особливо великий розмір сильнодіючої речовини, тому згадаю-тий розмір також охоплюється даними кваліфікуючою при-знаком; в) великий розмір сильнодіючих речовин утвер-ються Урядом РФ (примітка до ст. 234 КК).
У частині 4 ст. 234 КК передбачена відповідальність за пору-шення встановлених правил законного обігу сільнодейст-чих або отруйних речовин. У предмет злочину не включається обладнання для їх виготовлення або переробки.
Об'єктивна сторона злочину, зазначеного в ч. 4 ст. 234
КК, порівняно з ст. 2282 КК, набагато yже. Вона характеризу-
ється порушенням правил виробництва, придбання, зберігання,
обліку, відпустки, перевезення чи пересилання сильнодіючих або отруйних речовин. Таким чином, об'єктивна сторона ч. 4 ст. 234 КК не охоплює виготовлення (кустарне), переробіт-ку, реалізацію (не в формі відпустки), використання, ввезення, вивезення або знищення сильнодіючих або отруйних речовин.

Порушення правил відносно даних дій не утворює складу злочину, передбаченого цією нормою.
Кримінальна відповідальність за ст. 234 КК настає лише в тому випадку, якщо порушення зазначених у законі правил спричинило розкрадання сильнодіючих або отруйних речовин або заподіяння іншого істотної шкоди.
Заподіяння іншого істотної шкоди внаслідок порушен-ня правил виробництва, придбання, зберігання, обліку, отпус-ка, перевезення або пересилання сильнодіючих або отруйних речовин може виражатися в захворюванні людини, забрудненні отруйними речовинами навколишнього природного середовища, призупинення-новке на тривалий термін виробничого процесу, виник-новении пожежі і т.д. Заподіяння з необережності смерті або тяжкої шкоди здоров'ю людини не охоплюється ч. 4 ст. 234 КК. У цих випадках дії винного слід додаткового-тельно кваліфікувати за відповідними частинами ст. 109 або ст. 118 КК (п. 34 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від
15 червня 2006 № 14).
Злочин має матеріальний склад і вважається вікон-ченним з моменту настання одного із зазначених у законі наслідків.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується неос-
торожности формою вини.
Суб'єкт злочину спеціальний - особа, на яку віз викладена обов'язок дотримуватися встановлених правил при про-ізводстве, придбанні, зберіганні, обліку, відпуску, перевезення або пересилання сильнодіючих або отруйних речовин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконний обіг сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту (ст. 234 КК). "
 1. 3. Пpеступлений пpотив здоpовья населення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин
  незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин, відносяться такі найбільш небезпечні з усіх злочинів проти здоров'я населення і суспільної моральності, як незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 228 КК); розкрадання або вимагання наркотичних
 2. Використана література
  незаконної винагороди (ч. 1 і 2 ст. 204 КК) суб'єктом злочину може бути будь-яка особа. * (98) Аналогічна позиція з цього питання висловлена авторами підручника: Кримінальне право. Особлива частина / За ред. Л.Д.Гаухмана і С.В.Максимова. М., 1999. С. 565. * (99) Див: Волженкін Б. В. Службові злочини. М., 2000. С. 284-285; Він же. Кримінальний кодекс Російської Федерації. СПб., 1996. С.
 3. Стаття 228. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Коментар до статті 228
  незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. Об'єктом злочину є здоров'я населення. Воно охороняється комплексом заходів політичного, економічного, правового, медичного та іншого характеру. Метою охорони здоров'я населення відповідно до Основ законодавства РФ "Про охорону здоров'я громадян" від 22 червня 1993 р. є "збереження і зміцнення
 4. Стаття 228.1. Незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Коментар до статті 228.1
  незаконному виробництві, збуті або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів незалежно від їх розміру. Під незаконним виробництвом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів слід розуміти вчинені в порушення законодавства Російської Федерації умисні дії, спрямовані на серійне отримання таких засобів чи речовин з рослин,
 5. Стаття 233. Незаконна видача або підробка рецептів чи інших документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 233
  незаконна видача рецептів чи інших документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин, або підробка таких документів. Під незаконною видачею рецепта, що містить призначення наркотичних засобів або психотропних речовин, слід розуміти його оформлення і видачу без відповідних медичних показань. Рецепти, містять призначення наркотичних засобів
 6. Стаття 234. Незаконний обіг сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту Коментар до статті 234
  незаконні виготовлення, переробка, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а так само незаконний збут сильнодіючих або отруйних речовин, що не є наркотичними засобами чи психотропними речовинами, чи обладнання для їх виготовлення або переробки. Зміст дій, що утворюють об'єктивну сторону складу злочину, збігається з відповідними
 7. Стаття 275. Державна зрада Коментар до статті 275
  незаконному обороті зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв "і в п. п. 7, 23 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 15 червня 2006 р. N 14 "Про судову практику у справах про злочини, пов'язаних з наркотичними засобами, психотропними, сильнодіючими і отруйними речовинами". Відносно відомостей, що становлять державну таємницю, кримінально караними визнаються
 8. Стаття 316. Приховування злочинів Коментар до статті 316
  обороті, скоєне слід кваліфікувати за сукупністю ст. 316 КК РФ і статей, що передбачають відповідальність за зберігання названих предметів, наприклад: ст. ст. 191 "Незаконний обіг дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів або перлів"; 220 "Незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами"; 222 "Незаконні придбання, передача, збут, зберігання,
 9. 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
  незаконний обоpот наpкотическими сpедств, наpушение санітаpно-епідеміологічних пpавил, сокpитіе инфоpмации про обставини, що створюють небезпеку для життя і здоpовья населення, залучення до заняття пpостітуціей, незаконне pаспpостpанение поpногpафіческіх матеpиалов або пpедметов і дpугих, зазіхають на життя і здоpовье багатьох осіб або частини населення в опpеделенной місцевості або на нpавственной
 10. 2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі
  незаконним споживанням наркотичних засобів * (367), відповідних норм у Кримінальному кодексі 1922 спочатку не містилося. Тільки 22 грудня 1924 декретом ВЦВК і РНК СРСР "Про доповнення Кримінального кодексу статтею 140-д" була введена кримінальна відповідальність за виготовлення та зберігання з метою збуту кокаїну, морфію та інших одурманюючих речовин без належного дозволу, а також за
© 2014-2022  yport.inf.ua