Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Зобов'язальне право.

Тривалий час замкнутий характер феодального господарства та територіальна роздробленість країни гальмували розвиток товарно-грошових відносин, а отже, і договірного права. Але навіть в епоху пізнього середньовіччя і зародження капіталізму договірні відносини, які отримали більш широке поширення, несли на собі печатку феодалізму.
Феодальний характер права проявлявся навіть у такому договорі, як купівля-продаж. У ранній період продаж речей, насамперед нерухомості, відбувалася в урочистій формі, яка повинна була забезпечити стійкість договору. З XII в., Особливо на півдні країни, де вже позначався вплив римського права, важливі угоди купівлі-продажу починають складатися у письмовому вигляді, а в подальшому - затверджуватися нотаріусами. Текст таких угод нерідко виступав у вигляді однакових формул. Так, наприклад, продавець спеціально вказував, що діє "чесно і без поганого наміри" (bona fide et sine dolo), що продавана річ отримана їм у спадок або в силу 30-річного добросовісного володіння (чи іншого строку набувальної давності), що він приймає на себе відповідальність у разі відчуження (виселення) речі у покупця і т.п. Спочатку необхідна не тільки сплата ціни, а й передача проданої речі. З XIII в. з розвитком торгового обороту такий договір виникав з моменту його укладення сторонами, і його об'єктом могли виступати речі, які ще не були виготовлені.
Особливо ретельно регламентувалася купівля-продаж землі в звичайному праві. За сеньйором завжди визнавалося право переважної покупки продаваного васалом феоду. Крім того, він, як і родичі продавця, протягом встановленого кутюмамі терміну мав право викупу проданої землі. З часом, щоб уникнути подальших феодальних сімейних чвар нотаріуси стали вимагати присутності при оформленні договору продажу нерухомості членів сім'ї продавця, включаючи дітей з 14 років.
Продаж дворянських сеньйорів і селянських держаний (ценз) стає звичайним явищем із зародженням капіталістичних відносин і кризою феодального господарства. З XVII в. буржуа особливо охоче скуповують дворянські землі, передусім навколо міст, причому часто не з метою впровадження нових методів господарювання, а лише з тим, щоб мати можливість стягувати з селян феодальну ренту. Нерідко об'єктом купівлі-продажу ставала сама земля, а саме пов'язані з нею рентні права.
У X-XI ст., Коли купівля-продаж майна була ще порівняно рідкісним явищем і не поєднувалася з уявленнями про феодальної честі, отримав розвиток договір дарування. Нерідко цей договір маскував угоду купівлі-продажу, ставав фактично двостороннім і оплатним. Одержувач подарованого майна брав на себе зобов'язання передати дарувальнику на знак подяки певне майно (кінь, зброя тощо). Договір дарування використовувався також для обходу передбачених у багатьох кутюмах обмежень на заповіту. У свою чергу в звичайному праві поступово встановлюються обмеження для дарувальника, зокрема пов'язані з даруванням пологових майн. В 1731 спеціальний королівський ордонанс про дарування упорядкував і кодифікував звичайне право, заборонивши посмертні дарування (замасковані заповіту), якщо вони не були спеціально передбачені шлюбним договором.
У період абсолютизму у Франції широкого поширення набуває договір найму (оренди) землі, який сприяв проникненню капіталістичних відносин у село. У XVI-XVIII ст. багато дворяни закидають своє господарство, відмовляються від власної оранки, роздають землі частинами в оренду за фіксовану плату або частину врожаю. Такі договори спочатку укладалися на рік, але поступово терміни їх дії подовжуються (на одну, дві і т.д. життя орендаря). Така форма експлуатації селян давала дворянству велику вигоду, так як розмір орендної плати (на відміну від цензу) не було визначено звичаєм і міг час від часу підвищуватися. Крім того, на відміну від цензіви земля, здана в оренду, після закінчення терміну договору поверталася в розпорядження сеньйора.
У передреволюційний період до здачі землі в короткострокову оренду (на 5-10 років) все частіше вдавалися буржуа, які купують дворянські маєтки. Орендні відносини стали охоплювати все більш широке коло майн. Нерідко заможні селяни або буржуа отримували від сеньйорів в оренду за відповідну плату на рік або на кілька років право на баналітети (феодальні монополії земельних власників) чи інші види феодальної ренти.
Важливе місце в середньовічному праві Франції займав договір позики. У ряді боргових документів XII-XIII ст. використовувалася римська формула позики (mutuum), але вона не набула поширення. Канонічне право забороняло стягнення відсотків, але, оскільки найбільшим позикодавцем у Франції в цей час була церква, вона ж знайшла і обхідні шляхи для цієї заборони. У деяких випадках боржник виплачував кредиторові заздалегідь визначену суму (до 25% від отриманої їм у борг), яка не вважалася відсотками. В інших випадках він брав на себе зустрічне зобов'язання виплачувати кредитору фіксовану ренту у вигляді певної частини доходів. З часом при договорі позики все частіше став використовуватися "мертвий заставу", при якому боржник закладав земельну ділянку, причому доходи від нього надходили кредитору і не зараховувалися в рахунок сплати боргу.
З XIV-XV ст. в якості позикодавців у Франції виступає вже міська верхівка, лихварі, які під заставу землі або за право стягувати ренту позичали гроші великим феодалам і самому королю. У період абсолютизму лихварські операції набули настільки широкого розмаху, а число закладених сеньорій стало настільки значним, що це викликало загальне невдоволення дворянства. Королівським ордонансом в XVIII в. був заборонений заставу майна, якщо він супроводжувався передачею кредитору закладеної землі. Але ще з XII ст., Особливо в лихварських операціях церкви, для гарантії за договором позики стала використовуватися іпотека, коли закладена земля залишалася у боржника, але з виплатою останнім встановленої ренти.
Розвиток торговельного та лихварського капіталу, зростання банківських операцій зажадали спеціальної регламентації професійної діяльності купців, банкірів, маклерів і т.п. З урахуванням сформованої міжнародної торгової практики в 1673 році був виданий королівський ордонанс про торгівлю, відомий за ім'ям його упорядника як Кодекс Саварі, а в 1681 році - ордонанс про морській торгівлі. У цих актах визначався правовий статус купців і порядок утворення торгових товариств, містилися норми, що відносяться до спеціальних інститутів, виробленим в практиці міжнародної і морської торгівлі, таким, як вексель, банкрутство, страхування тощо Тим самим було покладено початок створенню у Франції поряд із загальними нормами, що регулюють майновий оборот (цивільне право), відокремлених норм торгового права, що в подальшому призвело в цій країні до дуалізму приватного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зобов'язальне право. "
 1. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008
  зобов'язального права - найважливішою і найбільш об'ємної підгалузі цивільного права, безпосередньо оформляє майновий (цивільно-правовий) оборот, тобто динаміку відносин, що складають предмет цивільно-правового регулювання. У ньому висвітлюються загальні питання зобов'язального і договірного права, а також міститься виклад ряду окремих договірних зобов'язань. Поряд з
 2. § 203. Види істотних елементів зобов'язальних договорів
  обязательственной престаціі. Згідно з цим положенням, договір, або контракт, не міг існувати: 1) якщо полягав між суб'єктами, неправомочними укладати зобов'язальні договори, 2) якщо встановлювався не по узгодженим волевиявленням сторін; 3) якщо грунтувався не так на предметі обязательственной престаціі і, 4) якщо узгодженість суб'єктів була виражена не в тій формі, яку
 3. § 189. Роздільні сукупні зобов'язальні відносини
  зобов'язальні відносини виникали між одним активним і одним пасивним суб'єктом зобов'язання, тобто між одним кредитором і одним боржником. Але були не рідкісні й випадки, коли в одні і ті ж зобов'язальні відносини, з активної або пасивної сторони, вовлекалось більше число осіб. У таких випадках виникали т. н. сукупні зобов'язання, або сукупні зобов'язальні відносини. В
 4. § 182. Зобов'язальне право-і дієздатність
  зобов'язальних відносинах повинні існувати суб'єкти зобов'язання, або особи, на чию користь чи на чиє тягар встановлювалося зобов'язання. Особи, на чию користь свідчили зобов'язання, називалися активними суб'єктами зобов'язання, або кредиторами (reus credendi, reus stipulendi, creditor). Пасивними суб'єктами зобов'язання, або боржниками (reus debendi, reus promittendi, debitor) були особи, на
 5. Додаткова література
  право. - СПб., 2002. - С. 10-92. 4. Зобов'язальне право: Теорія і практика. Навч. посібник / За ред. О.В.Дзері.-К., 1998. 5. Іоффе О. С. Зобов'язальне право. - М., 1975. 6. Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. - М., 1950. 7. Сават Р. Теорія зобов'язань. Юридичний та економічний нарис / Пер. з фр. - М., 1972. 8. Толстой B.C. Виконання зобов'язань. - М.,
 6. § 213. Предмет договору
  зобов'язальних відносин взагалі. По цьому елементу договори не відрізнялися від інших зобов'язальних відносин: вони були одним з видів
 7. Розділ IV. Зобов'язальне право
  право
 8. § 298. Спадщина
  зобов'язальних вимог і зобов'язальних боргів, виключаючи вимоги і борги intuitu personae і деліктні зобов'язання. Особисті та сімейні права спадкодавця не могли бути предметом спадкування.
 9. Глава XI Зобов'язальне право. Загальні положення
  право. Загальні
 10. Розділ VI Зобов'язальне право (загальна частина)
  право (загальна
© 2014-2022  yport.inf.ua