Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

3. ОБМЕЖЕННЯ ЗМІН

У більшості конституцій немає застережень стосовно їх перегляду, проте в деяких містяться такі обмеження або по суті, або за часом здійснення. Обмеження по суті найчастіше стосуються форми правління в країні. У Французькій Третій республіці ст. 2 Конституційного закону 1884 свідчила: «Республіканська форма правління не може служити предметом пропозицій про перегляд». Ідентична формулювання було передбачено у ст. 95 Конституції Франції 1946 року народження, і майже така ж залишилася в ст. 89 чинної Конституції цієї країни. Аналогічні положення ми знаходимо у ст. 139 Конституції Італії та в ряді інших конституційних актів. У Конституції Греції заборонено змінювати положення, що визначають основи і форму правління держави як парламентарної республіки, а також ряд спеціально зазначених норм (ст. 100, ч. 1). Конституція Португальської Республіки в ст. 290, під заголовком «Межі перегляду Конституції», встановила перелік з 15 пунктів, які повинні поважатися при перегляді; це республіканська форма правління, принцип загальних і прямих виборів при таємному голосуванні, принцип поділу влади і взаємозалежності органів влади та ін
У Німеччині не допускаються поправки, що зачіпають поділ Федерації на землі і принципи співпраці земель, а також такі принципи, як недоторканність гідності людини, прав людини, обов'язковість для всіх гілок влади основних прав, що представляють собою безпосередньо чинне право, демократичний, соціальний і федеративний характер держави, народовладдя, зв'язаність законодавства конституційним ладом, а виконавчої влади та правосуддя законом і правом, право німців на опір будь-яким спробам усунути конституційний лад (ст. 79, а також ст. 1 і 20 Основного закону).
У конституціях іноді встановлюється певний період часу, протягом якого забороняється внесення до них поправок. Такі положення мають на меті забезпечити протягом цього часу стабілізацію знову встановленого конституційного ладу. Першою такою конституцією була французька 1791 року, забороняла всякий перегляд протягом перших двох легислатур, тобто протягом чотирьох років, а враховуючи, що для набуття чинності поправок необхідно було прийняти їх протягом трьох послідовних легислатур (ст. 4 розд. VII) , то тільки в 1801 році можна було б змінити цю Конституцію (відомо, втім, що наступна Конституція була прийнята вже в 1793 р.). Конституція Греції дозволяє перегляд тільки після закінчення п'яти років після закінчення процедури попереднього перегляду (ч. 6 ст. 110). Згідно ст. 284 португальської Конституції Збори Республіки може переглянути Конституцію після закінчення п'яти років після опублікування останнього закону про перегляд у звичайному порядку, однак може взяти на себе повноваження щодо перегляду в будь-який час, якщо за це проголосують 4/5 повноважних депутатів.
У ряді конституцій міститься заборона їх перегляду в умовах надзвичайної ситуації в країні. Конституція Франції 1946 року в ст. 94 забороняла початок або продовження процедури перегляду в разі окупації іноземними військами всієї або частини країни. Мета цієї норми - уникнути повторення практики вішистського режиму, під час якого 10 липня 1940 була скасована конституція Третьої республіки. Таке ж заборона включено в ст. 89 Конституції Франції 1958 року народження, а в 1968 році - до Конституції Бельгії: «Ніякої перегляд не може проводитися або продовжуватися під час війни або коли Палати не мають можливості зібратися на федеральній території» (ст. 196).
У зв'язку з обмеженнями перегляду цікаве питання про внесення поправок в ті норми, які регулюють сам порядок зміни конституції. Ці статті змінюються за загальним правилом в тому ж порядку, що й інші положення. Так, в 1922 році була змінена містила відповідне регулювання ст. 196 Основного закону для Королівства Нідерландів в редакції 1887, в 1982 році перетворені три перших статті розділу про перегляд Конституції Португалії, а викладена стаття цієї Конституції була ще раз змінена в 1992 році.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ОБМЕЖЕННЯ ЗМІН "
 1. Стаття 11.8. Виникнення і збереження прав, обтяжень (обмежень) на утворені і змінені земельні ділянки
  обмеження) прав, за винятком обтяжень (обмежень) прав, що виникли на підставі договорів, зберігаються відносно утворених земельних ділянок, змінених земельних ділянок в колишніх межах. У разі, якщо такі обтяження (обмеження) прав на земельні ділянки встановлені на підставі договорів, застосовуються встановлені пунктом 4 цієї статті правила про укладення договорів,
 2. Стаття 50. Порядок відбування покарання у вигляді обмеження волі
  обмеження свободи є альтернативним покаранню у вигляді позбавлення волі. З метою збереження соціально корисних зв'язків засудженого, в тому числі сімейних зв'язків, трудових відносин тощо, законом встановлено, що обмеження волі відбувається за місцем проживання засудженого. 2. До числа обов'язків засудженого до обмеження волі відноситься дотримання тих обмежень, які встановлені
 3. Стаття 453. Наслідки зміни і розірвання договору
  зміни договору зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді. 2. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються. 3. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту укладення угоди сторін про зміну або про розірвання договору, якщо інше не випливає з угоди або характеру зміни договору, а при
 4. Стаття 91. Управління у товаристві з обмеженою відповідальністю
  обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний і (або) одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Одноосібний орган управління суспільством може бути обраний також і не з числа його учасників. 2. Компетенція органів
 5. Стаття 89. Установа товариства з обмеженою відповідальністю та його установчий документ
  обмеженою відповідальністю укладають між собою договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по установі суспільства, розмір статутного капіталу товариства, розмір їх часток у статутному капіталі товариства і інші встановлені законом про товариства з обмеженою відповідальністю умови. Договір про заснування товариства
 6. Стаття 87. Основні положення про товариство з обмеженою відповідальністю
  обмеженою відповідальністю визнається товариство, статутний капітал якого розділений на частки; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм часток. Учасники товариства, які не повністю оплатили частки, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства в
 7. Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
  обмеження свободи, призначеного як основного виду покарання, обчислюється з дня взяття засудженого на облік кримінально-виконавчою інспекцією. 2. У термін обмеження свободи, призначеного як основного виду покарання, зараховується час утримання засудженого під вартою як запобіжного заходу з розрахунку один день перебування під вартою за два дні обмеження волі.
 8. Наслідки зміни і розірвання договору
  зміни договору зобов'язання сторін зберігаються, але у зміненому вигляді. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. При зміну або розірвання договору зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту укладення угоди сторін про зміну або про розірвання договору, якщо інше не випливає з угоди або характеру зміни договору, а
 9. 5. Угоди, скоєні громадянином, обмеженим судом у дієздатності
  обмеженим судом у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами, можуть бути визнані недійсними за позовом піклувальника (п. 1 ст. 176 ЦК). Викладене правило не стосується дрібних побутових угод, які громадянин, обмежений у дієздатності, може вчиняти самостійно (ст. 30 ЦК). У випадках визнання недійсним правочину, вчиненого
 10. Стаття 88. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
  обмеженою відповідальністю не повинна перевищувати межу, встановлену законом про товариства з обмеженою відповідальністю. В іншому випадку воно підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом року, а після закінчення цього терміну - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленого законом межі. 2. Товариство з обмеженою відповідальністю
 11. Стаття 22. Неприпустимість позбавлення та обмеження правоздатності та дієздатності громадянина
  обмежений у правоздатності та дієздатності інакше, як у випадках і в порядку, встановлених законом. 2. Недотримання встановлених законом умов та порядку обмеження дієздатності громадян або їх права займатися підприємницькою або іншою діяльністю тягне недійсність акта державного чи іншого органу, що встановлює відповідне обмеження. 3. Повний або
 12. Глава 31. Обмеження дієздатності громадянина, визнання громадянина недієздатним, обмеження або позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
  обмеження або позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми
 13. Стаття 282. Зміст заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
  обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми
 14. Стаття 174. Наслідки обмеження повноважень на вчинення правочину
  обмежені договором або повноваження органу юридичної особи - її установчими документами в порівнянні з тим, як вони визначені в дорученні, у законі або як вони можуть вважатися очевидними з обстановки, в якій відбувається угода, і при її здійсненні така особа або орган вийшли за межі цих обмежень, угода може бути визнана судом недійсною за позовом особи, в інтересах
 15. Стаття 147. Припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
  обмеження по військовій службі можуть бути закінчення терміну покарання і дострокове звільнення від відбування покарання (в порядку амністії, звільнення по хворобі, умовно-дострокового звільнення та з інших підстав , передбаченим законом). Відбування обмеження по військовій службі припиняється в останній день строку покарання з урахуванням тих змін, які можуть бути внесені у строк покарання
 16. Зміна договору
  зміні обставин проводиться не зміна договору, а його розірвання, т.к. зміна договору завжди пов'язане з покладенням обов'язку його виконати на явно неприйнятних хоча б для однієї з сторін умовах. Зміна договору при істотній зміні обставин (про істотну зміну обставин див. вище) проводиться тільки у виняткових випадках, передбачених
© 2014-2022  yport.inf.ua