Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Охорона недоторканності особистого життя

Право на недоторканність житла - особисте немайнове право громадянина, покликане забезпечити охорону одного з найважливіших елементів його особистого життя. Юридичні кордону даного елемента особистому житті визначаються наявними на законних підставах у громадянина житлом (1). Даним обставиною визначається тісний зв'язок права на недоторканність житла з правом на житло. Однак при зовнішній схожості це різні права, що вимагають різних засобів регулювання.
---
(1) Див: Красавчикова Л.О. Особисте життя громадян під охороною закону. С. 61.
Право на недоторканність житла не знайшло поки відображення в цивільному законі, що не применшує його значення. Як і інші особисті немайнові права, воно носить абсолютний характер і виражається в можливості уповноваженої особи визначати умови доступу в належне йому на законній підставі житло, вимагати усунення будь-яких обставин, що порушують недоторканність його житла. Разом з тим, якщо громадянину в результаті порушення зазначеного права заподіяно майнову шкоду, він має право вимагати його відшкодування.
Законом можуть передбачатися випадки, коли на отримання доступу в житло громадянина не потрібно його згоди. Так, кримінально-процесуальним законодавством визначається порядок доступу до житла громадян у зв'язку з обшуком, адміністративним законодавством регулюються випадки такого доступу в житло при виникненні аварійних ситуацій (пожежа, аварії електро-, тепло-і газових мереж тощо). Проте представники відповідних органів і організацій зобов'язані строго і ретельно дотримуватися вимог, що пред'являються законодавством до підстав, умов та порядку отримання доступу в житло громадянина без його згоди. Порушення названих вимог повинно служити підставою для застосування до порушників відповідних заходів захисту.
Право на недоторканність особистої документації - одне з небагатьох особистих немайнових прав громадян, що забезпечують недоторканність їх особистого життя, яке знайшло відображення в цивільному законі в дореформений період (ст. 491 раніше діючого ЦК Казахстану, ст. 540 раніше діючого ЦК Узбекистану), проте в цивільному законодавстві Росії воно так і не було сформульовано.
Це право визначається як можливість уповноваженої особи надавати за своїм розсудом право на опублікування, відтворення або поширення відомостей, що містяться в його особистому документації (листах, щоденниках, записках і т.д.). За характером право на недоторканність особистої документації є абсолютним, тому невизначене коло зобов'язаних осіб повинен утримуватися від дій, що порушують розглядається право. Після смерті громадянина, якому належала документація, дане право переходить до його найближчим родичам (дітям, батькам, пережив дружину).
Як і у випадку з правом на зображення, віднесення права на недоторканність особистої документації до розділу "Авторське право" в ГК Казахстану та Узбекистану пояснювалося відсутністю в цивільному законі цілісного регулювання особистих немайнових прав громадян, а також деякими елементами зовнішньої схожості та термінології. Насправді авторське право по суті починає діяти, коли особиста документація публікується або поширюється іншим способом за згодою громадянина. Але в цьому випадку не виникає і питання про порушення права на недоторканність особистої документації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Охорона недоторканності особистого життя "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  охорона культурних цінностей в СРСР. Л., 1991. Сьогодні в силу ст. 20 Закону про охорону і використання пам'яток історії та культури предмети старовини, твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, будови, рукописи, колекції, рідкісні друковані видання, інші предмети і документи, що знаходяться в особистій власності громадян та представляють значну історичну, наукову,
 2. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  охорона інтересів окремих категорій громадян (ст. 1166, 1167 ЦК), охорона спадщини та управління ним (ст. 1171-1173 ЦК). У той же час вони регулюють важливі майнові питання (ст. 1161, 1174 ЦК), а також спеціалізують деякі загальногромадянські норми (ст. 1164, 1165, 1168-1170, 1175 ЦК). Взаєморозташування глав 62 і 63 ЦК, а також більший обсяг першої в порівнянні з другою (23 статті проти
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  охорона авторських прав. Об'єкти авторського права. Критерії охороноздатності об'єктів авторського права. Види об'єктів авторського права. Похідні і складові твори. Твори, які не є об'єктами авторського права. Суб'єкти авторського права. Співавторство. Суб'єкти авторського права на службові твори. Правонаступники та інші суб'єкти авторського права. Зміст
 4. 1. Відносини, що регулюються цивільним правом
  охорона немайнових прав авторів і винахідників, захист честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій; право громадян на ім'я, особисту і тілесну недоторканність, таємницю особистого життя тощо). Обидві ці групи відносин поєднує та обставина, що вони засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників, тобто виникають між юридично рівними
 5. 2. Охорона і захист особистих немайнових прав
  охорона прав не можуть протиставлятися, оскільки регулювання означає охорону прав, а їхня охорона здійснюється шляхом регулювання відповідних відносин. Тепер же у зв'язку з даною в ст. 2 ГК формулюванням, що підкреслює, що цивільне законодавство тільки захищає особисті немайнові відносини, необхідно знову повернутися до теоретичного обгрунтування співвідношення категорій
 6. 8. Право на тілесну недоторканність, охорону життя і здоров'я
  охорона тілесної недоторканності, життя і здоров'я не може бути зведена тільки до відшкодування заподіяної шкоди. В даний час назріла необхідність у наданні громадянам права вимагати усунення будь-яких обставин, що порушують здорові і безпечні умови їх життя. Це право тісно пов'язане з правом на здорове довкілля, що є предметом вивчення представниками
 7. § 2. Цивільно-правова охорона недоторканності і таємниці особистого життя громадян
  охорона недоторканності і таємниці особистого життя
 8. Л
  охорона Л. життя VII, 34, § 2 (2) - с. 433 - 434 - право на Л. недоторканність громадян VII, 33, § 2 (2) - с. 413; VII, 34, § 1 (1) - с. 417 - 418 - право на недоторканність Л. документації VII, 34, § 2 (1) - с. 432 Приватне зображення громадянина VII, 34, § 1 (7) - с. 429 - 430 Особисті немайнові права - види Л. н. п. VII, 33, § 2 (2) - с. 412 - 413 - захист Л. н. п. VII, 33, §
 9. Н
  охорона і керування Н. V, 28, § 4 (1 - 2) - с. 257 - 260 - поняття Н. V, 25, § 1 (2) - с. 196 - 197; V, 25, § 2 (1) - с. 199 - прийняття Н. V, 28, § 1 (1) - с. 242 - 243 - приріст частки в Н. V, 28, § 3 (3) - с. 257 - розділ Н. V, 28, § 2 (1 - 2) - с. 249 - 253 - свідоцтво про право на Н. V, 28, § 1 (2) - с. 243; V, 28, § 1 (5) - с. 248 - 249 - склад Н. V, 25, § 2 (1) - с. 200 -
 10. Глава 24 Формування нової системи права
  охорона порядку, боротьба із злочинністю, міський благоустрій, протипожежні заходи. У слідчому процесі поліція виконувала функції дізнання. І області судового процесу вже з кінця XVII в. панують принципи розшуку, "інквізиційний" процес. У 1697 р. приймається указ "Про скасування в судних справах очних ставок, про буття замість оних розпитав і розшуку ... "Розшукові початку
© 2014-2022  yport.inf.ua