Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

53. Відповідальність і наслідки порушення умов договору поставки

Наслідки поставки товарів неналежної якості. Покупець (одержувач), якому поставлені товари неналежної якості, має право пред'явити постачальнику за своїм вибором наступні вимоги: пропорційного зменшення ціни; безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару.
У разі істотного порушення вимог до якості товару (виявлення непереборних недоліків, недоліків, які не можуть бути усунені без невідповідних витрат або витрат часу чи виявляються неодноразово, або виявляються знову після їх усунення, та інших подібних недоліків ) покупець має право за своїм вибором: відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми; вимагати заміни товару неналежної якості товаром, відповідним договором.
Виняток становлять випадки, коли постачальник, який одержав повідомлення покупця про недоліки поставлених товарів, без зволікання замінить поставлені товари товарами належної якості.
Якщо постачальник не поставив передбачену договором поставки кількість товарів або не виконав вимоги покупця про заміну недоброякісних товарів або про доукомплектування товарів у встановлений строк, покупець має право придбати непоставлені товари в інших осіб з віднесенням на постачальника всіх необхідних і розумних витрат на їх придбання.
Покупець (одержувач) має право відмовитися від оплати товарів неналежної якості та некомплектних товарів, а якщо такі товари оплачені, зажадати повернення сплачених сум надалі до усунення недоліків та доукомплектування товарів або їх заміни.
Встановлена ??законом або договором поставки неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів стягується з постачальника до фактичного виконання зобов'язання в межах його обов'язки заповнити недопоставлена ??кількість товарів в наступних періодах поставки, якщо інший порядок сплати неустойки не встановлений законом або договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 53. Відповідальність і наслідки порушення умов договору поставки "
 1. Контрольні питання до § 5.10
  порушення зобов'язань по
 2. Стаття 523. Одностороння відмова від виконання договору поставки
  порушення договору однією зі сторін (абзац четвертий пункту 2 статті 450). 2. Порушення договору поставки постачальником передбачається істотним у випадках: поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені у прийнятний для покупця строк; неодноразового порушення строків поставки товарів. 3. Порушення договору поставки покупцем передбачається
 3. Стаття 508. Періоди поставки товарів
  договору поставки окремими партіями і терміни поставки окремих партій (періоди поставки) у ньому не визначені, то товари повинні поставлятися рівномірними партіями помісячно, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів, істоти зобов'язання або звичаїв ділового обороту. 2. Поряд з визначенням періодів поставки в договорі поставки може бути встановлений графік поставки товарів
 4. Стаття 519. Наслідки поставки некомплектних товарів
  порушенням умов договору поставки, вимог закону, інших правових актів чи зазвичай пропонованих вимог до комплектності, має право пред'явити постачальнику вимоги, передбачені статтею 480 цього Кодексу, за винятком випадку, коли постачальник, який одержав повідомлення покупця про некомплектності поставлених товарів, без зволікання доукомплектує товари або замінить їх
 5. 3. Укладення договору поставки
  відповідальність за його порушення. Товари, поставлені достроково і прийняті покупцем, зараховуються в рахунок кількості товарів, що підлягають поставці в наступному
 6. Стаття 521. Неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів
  договором поставки неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів стягується з постачальника до фактичного виконання зобов'язання в межах його обов'язки заповнити недопоставлена ??кількість товарів в наступних періодах поставки, якщо інший порядок сплати неустойки не встановлений законом або
 7. Стаття 507. Врегулювання розбіжностей при укладенні договору поставки
  умовам договору, сторона, що запропонувала укласти договір і яка від іншої сторони пропозиція про погодження цих умов, повинна протягом тридцяти днів з дня отримання цієї пропозиції, якщо інший строк не встановлений законом або не узгоджений сторонами, вжити заходів за погодженням відповідних умов договору або письмово повідомити іншу сторону про відмову від його укладення. 2.
 8. 4. Особливості укладення договору поставки
  відповідальність за його порушення. Як і в інших договорах, опосредствующих підприємницькі відносини, дострокове виконання зобов'язань допускається лише за згодою сторін. Особливістю ж договору поставки є правило, відповідно до якого товари, поставлені достроково і прийняті покупцем, зараховуються в рахунок кількості товарів, що підлягають поставці в наступному
 9. 52. Поняття договору поставки
  домовлений термін (або терміни) вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням. У разі, коли при укладенні договору поставки між сторонами виникли розбіжності за окремими умовами договору, сторона, що запропонувала укласти договір і яка від
 10. Список рекомендованої літератури
  договором купівлі-продаж та постачання / / Часопис Київ, ун-ту права. - 2002. - № 3. - З 35-42. 2. Захар'їна А.В. Договір поставки: Практ. пособ. - М.: ДІС, 2004. - 128 с 3. Притика Д.М., Осетинський А.І. Правове регулювання поставок. - К., 1989. - 255 с. 4. Яновський А. Інкотермс: Умови поставок товарів / / Підприємництво, господарство і право. - 1997. - № 4. - С.
 11. Стаття 525. Підстави поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  договорів поставки товарів для державних або муніципальних потреб (пункт 2 статті 530). (В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 2. До відносин з поставки товарів для державних або муніципальних потреб застосовуються правила про договір поставки (статті 506 - 522), якщо інше не передбачено правилами цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) К
 12. 4. Виконання зобов'язань за державним контрактом
  наслідки невиконання державним замовником обов'язки з відшкодування постачальнику (виконавцю) збитків, завданих у зв'язку з виконанням останнім державного замовлення, прийняття якого було для нього обов'язковим. Такі збитки мають бути виплачені державним замовником у строк не пізніше 30 днів з дня передачі постачальником (виконавцем) товарів, передбачених державним
 13. Стаття 14.41. Порушення встановлених федеральним законом вимог щодо надання інформації про умови укладення договору поставки продовольчих товарів при здійсненні торговельної діяльності
  умовах відбору контрагента для укладення договору поставки продовольчих товарів, про істотні умови такого договору - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до сорока тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів. 2. Ненадання господарюючим суб'єктом, що здійснює поставки продовольчих
 14. Права та обов'язки СТОРІН за договором поставки
  договором поставки постачальник и покупець мают взаємні права та обов'язки. Так, постачальник, Незалежності від других умів договором поставки, зобов'язаний: 1) за свой рахунок упакуваті товар (за вінятком товару, Який Прийнято поставляти без упаковки), 2) поставити товар на умів договором; 3) своєчасно повідоміті покупця про Готовність ПРОДУКЦІЇ до відправлення (відвантаження), 4) нести