Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

54. Поставка для державних або муніципальних потреб

Поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється на основі державного або муніципального контракту на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, а також укладаються відповідно з ним договорів поставки товарів для державних або муніципальних потреб. До відносин з поставки товарів для державних або муніципальних потреб застосовуються правила про договір поставки.
По державному або муніципальному контрактом на поставку товарів для державних або муніципальних потреб постачальник (виконавець) зобов'язується передати товари державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою іншій особі, а державний чи муніципальний замовник зобов'язується забезпечити оплату поставлених товарів .
Державний або муніципальний контракт укладається на основі замовлення на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, що розміщується в порядку, передбаченому законодавством про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб. Висновок державного або муніципального контракту є обов'язковим для постачальника (виконавця) лише у випадках, встановлених законом та за умови відшкодування замовником всіх збитків.
Порядок укладення державного або муніципального контракту. Проект державного або муніципального контракту розробляється державним чи муніципальним замовником і направляється постачальнику (виконавцю), якщо інше не передбачено угодою між ними.
Сторона, яка одержала проект державного або муніципального контракту, не пізніше тридцятиденного терміну підписує його і повертає один примірник державного або муніципального контракту іншій стороні, а при наявності розбіжностей за умовами державного або муніципального контракту в цей же термін складає протокол розбіжностей і направляє його разом з підписаним державним чи муніципальним контрактом іншій стороні або повідомляє її про відмову від укладення державного або муніципального контракту.
55. Договір контрактації. Договір продажу підприємства
За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вирощену (зроблену) їм сільськогосподарську продукцію заготівельникові - особі, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу.
До відносин за договором контрактації, не врегульованих правилами цього параграфа, застосовуються правила про договір поставки, а у відповідних випадках - про поставку товарів для державних потреб.
Якщо інше не передбачено договором контрактації, заготівельник зобов'язаний прийняти сільськогосподарську продукцію у виробника за місцем її знаходження і забезпечити її вивезення.
Виробник сільськогосподарської продукції зобов'язаний передати заготівельникові вирощену (зроблену) сільськогосподарську продукцію у кількості та асортименті, передбачених договором контрактації.
За договором продажу підприємства продавець зобов'язується передати у власність покупця підприємство в цілому як майновий комплекс, за винятком прав і обов'язків, які продавець не має права передавати іншим особам.
Виключні права на засоби індивідуалізації підприємства, продукції, робіт або послуг продавця (комерційне позначення, товарний знак, знак обслуговування), а також належні йому на підставі ліцензійних договорів права використання таких засобів індивідуалізації переходять до покупця, якщо інше не передбачено договором.
Права продавця, отримані ним на підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю, не підлягають передачі покупцеві підприємства, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами.
Договір продажу підприємства підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації. Передача підприємства продавцем покупцеві здійснюється за передавальним актом, в якому зазначаються дані про склад підприємства і про повідомлення кредиторів про продаж підприємства, а також відомості про виявлені недоліки переданого майна та перелік майна,
обов'язку з передачі якого не виконані продавцем зважаючи на його втрати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 54. Поставка для державних або муніципальних потреб "
 1. Стаття 525. Підстави поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється на основі державного або муніципального контракту на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, а також укладаються відповідно з ним договорів поставки товарів для державних або муніципальних потреб (пункт 2 статті 530). (В ред.
 2. Стаття 532. Оплата товару за договором поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) При поставці товарів покупцям за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб оплата товарів виробляється покупцями за цінами, обумовленими у відповідності з державним або муніципальним контрактом, якщо інший порядок визначення цін і розрахунків не передбачено державним чи муніципальним контрактом. (в
 3. Стаття 526. Державний або муніципальний контракт на поставку товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) За державному або муніципальному контрактом на поставку товарів для державних або муніципальних потреб (далі - державний чи муніципальний контракт) постачальник (виконавець) зобов'язується передати товари державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою іншій особі, а державний чи муніципальний замовник
 4. Стаття 529. Укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Якщо державним чи муніципальним контрактом передбачено, що поставка товарів здійснюється постачальником (виконавцем) обумовленому державним чи муніципальним замовником покупцеві за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб, державний чи муніципальний замовник не пізніше тридцятиденного
 5. Стаття 55. Умови та порядок вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
  1. Вилучення, в тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб здійснюється з підстав, встановлених статтею 49 цього Кодексу. 2. Примусове відчуження земельної ділянки для державних або муніципальних потреб може бути проведено лише за умови попереднього і рівноцінного відшкодування вартості земельної ділянки на підставі
 6. § 4. Поставка товарів для державних або муніципальних потреб
  § 4. Поставка товарів для державних або муніципальних
 7. Стаття 534. Відмова державного або муніципального замовника від товарів, поставлених щодо державного чи муніципальних контрактом
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) У випадках, передбачених законом , державний чи муніципальний замовник має право повністю або частково відмовитися від товарів, поставка яких передбачена державним чи муніципальним контрактом, за умови відшкодування постачальнику збитків, заподіяних такою відмовою. (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) Якщо відмова
 8. Стаття 531. Виконання державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. У випадках, коли відповідно до умов державного або муніципального контракту поставка товарів здійснюється безпосередньо державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою (відвантажувальної рознарядкою) іншій особі (одержувачу), відносини сторін по виконанню державного або муніципального контракту
 9. Стаття 768. Правове регулювання державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. З питання, що стосується розміщення замовлень на виконання робіт для державних і муніципальних потреб, див. Федеральний закон від 21.07 .2005 N 94-ФЗ. До відносин за державним або муніципальним контрактами на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб в частині, не врегульованою
 10. Стаття 763. Державний або муніципальний контракт на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Підрядні будівельні роботи (стаття 740), проектні та вишукувальні роботи (стаття 758), призначені для задоволення державних або муніципальних потреб, здійснюються на основі державного або муніципального контракту на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб. (в ред. Федерального закону
© 2014-2022  yport.inf.ua