Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

56. Договір енергопостачання

За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання, пов'язаних зі споживанням енергії.
Договір енергопостачання укладається з абонентом за наявності у нього відповідає встановленим технічним вимогам енергоприймаючу пристрою, приєднаного до мереж енергопостачальної організації, та іншого необхідного обладнання, а також при забезпеченні обліку споживання енергії.
У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, договір вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі. Якщо інше не передбачено угодою сторін, такий договір вважається укладеним на невизначений термін.
Енергопостачальна організація зобов'язана подавати абоненту енергію через приєднану мережу у кількості, передбаченій договором енергопостачання, і з дотриманням режиму подачі, погодженого сторонами.
Абонент зобов'язаний забезпечувати належний технічний стан і безпеку експлуатованих енергетичних мереж, приладів та обладнання, дотримувати встановлений режим споживання енергії, а також негайно повідомляти енергопостачальної організації про аварії, пожежі, несправності приладів обліку енергії та про інші порушення , що виникають при користуванні енергією.
Оплата енергії виробляється за фактично прийняте абонентом кількість енергії відповідно до даних обліку енергії, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або угодою сторін.
Абонент може передавати енергію, прийняту ним від енергопостачальної організації через приєднану мережу, іншій особі (субабонентам) лише за згодою енергопостачальної організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 56. Договір енергопостачання "
 1. Стаття 539. Договір енергопостачання
  1. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання,
 2. Стаття 541. Кількість енергії
  1. Енергопостачальна організація зобов'язана подавати абоненту енергію через приєднану мережу у кількості, передбаченій договором енергопостачання, і з дотриманням режиму подачі, погодженого сторонами. Кількість поданої абоненту і використаної ним енергії визначається відповідно до даних обліку про її фактичне споживання. (В ред. Федерального закону від 26.03.2003 N 37-ФЗ) 2.
 3. Стаття 540. Висновок і продовження договору енергопостачання
  1. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, договір вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі. Якщо інше не передбачено угодою сторін, такий договір вважається укладеним на невизначений термін і може бути змінений або розірваний
 4. Список рекомендованої літератури
  1. Блинкова EJ5. Конклюдентні діяння як форма укладання договорів постачання товарами через приєднану мережу / / Юрист. - 2004. - № 10. - С. 13-16. 2. Гуйван П. Особливості угод енергопостачання та їх місце в системі договорів / / Підприємництво, господарство і право. -2000. - № 2.-с. 13-16. 3. Керефова Б.Б. Особливості укладення та розірвання договору енергопостачання / / Право і
 5. Стаття 547. Відповідальність за договором енергопостачання
  1. У випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором енергопостачання сторона, що порушила зобов'язання, зобов'язана відшкодувати заподіяний цим реальний збиток (пункт 2 статті 15). 2. Якщо в результаті регулювання режиму споживання енергії, здійсненого на підставі закону або інших правових актів, допущений перерву в подачі енергії абоненту, енергопостачальна
 6. § 4. Договір енергопостачання
  § 4. Договір
 7. § 4. Договір енергопостачання
  § 4. Договір
 8. Глава VI. ДОГОВІР ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
  Глава VI. ДОГОВІР
 9. Глава 42. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ ПОСТАВКИ товарів, контрактації І ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
  Глава 42. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ ПОСТАВКИ товарів, контрактації І
 10. § 5. Договір енергопостачання та інші договори у сфері електроенергетики
  § 5. Договір енергопостачання та інші договори у сфері
 11. Стаття 548. Застосування правил про енергопостачання до іншими договорами
  1. Правила, передбачені статтями 539 - 547 цього Кодексу, застосовуються до відносин, пов'язаних з постачанням тепловою енергією через приєднану мережу, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. 2. До відносин, пов'язаних з постачанням через приєднану мережу газом, нафтою і нафтопродуктами, водою та іншими товарами, правила про договір енергопостачання (статті 539 -
 12. Вопрос_61. Договори поставки, контрактації і енергопостачання: поняття і ознаки договорів ; об'єкт і суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма і порядок укладення; особливості визначення ціни в договорі; значення термінів.
  Вопрос_61. Договори поставки, контрактації і енергопостачання: поняття і ознаки договорів; об'єкт і суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма і порядок укладення; особливості визначення ціни в договорі; значення
 13. § 6. Енергопостачання
  § 6.
 14. Э
  Евікція IX, 40, § 2 (2) - с. 246; IX, 44, § 1 (2) - с. 411 - 412 Екіпаж транспортного засобу - договір оренди без Е. т. с. X , 45, § 3 (3) - с. 475 - 477 - договір оренди з Е. т. с. X, 45, § 3 (2) - с. 471 - 475 - вимоги до Е. т. с. X, 45, § 3 (2) - с. 472 - 473 Енергетика IX, 42, § 5 (1 - 3) - с. 349 - 358 Енергія - договір купівлі-продажу електричної Е. IX, 42, § 5 (1 - 2) -
 15. Стаття 546. Зміна і розірвання договору енергопостачання
  1. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, він має право розірвати договір в односторонньому порядку за умови повідомлення про це енергопостачальної організації та повної оплати використаної енергії. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає юридична особа, енергопостачальна організація має право
 16. 7. Відповідальність за договором енергопостачання
  Як відомо, раніше відповідальність енергопостачальної організації у разі невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань носила обмежений характер. Причому відомчі правила, що регламентували ці відносини, часто зводили відповідальність енергопостачальної організації до чисто символічним значенням. Певні норми, спрямовані на обмеження відповідальності
 17. 16.6. Договір енергопостачання
  Договір енергопостачання - це угода сторін, за яким енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію , а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм
 18. До статті 454 ГК РФ ("Договір купівлі-продажу"), статті 506 ГК РФ ("Договір поставки"), статті 535 ГК РФ ("Договір контрактації"), статті 539 ГК РФ ("Договір енергопостачання").
  Виконання договору купівлі-продажу (та договору поставки - стаття 506 ГК РФ), укладеного між платниками податків - юридичними особами, прямо пов'язане із застосуванням податку на додану вартість (ст. 143, 146, 149, 153, 154, 163, 164, 166, 169, 170, 171, 171.1, 173, 174, 176 НК РФ), включаючи порядок обчислення ПДВ за встановленою ставкою за податковий період (квартал), застосування податкових
 19. 2. Поняття та види договору енергопостачання
  Договором енергопостачання визнається договір купівлі - продажу, за яким енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність
© 2014-2022  yport.inf.ua