Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
Наступна »
О. А. МУЗИКА-СТЕФАНЧУК. Органи публічної влади як суб'єкти бюджетних правовідносин. Монографія, 2011 - перейти к содержанию учебника

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АМСРР Автономна Молдавська Соціалістична Радянська Республіка
АРК Автономна Республіка Крим
БК Бюджетний кодекс
ВВП Внутрішній валовий продукт
ВНП Внутрішній національний продукт
ВУЦВК Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
НЕП Нова економічна політика
ПДВ Податок на додану вартість
РНК Рада Народних Комісарів
РСФРР Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка
РФ Російська Федерація
СНД Співдружність Незалежних Держав
СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік
США Сполучені Штати Америки
УРСС Українська Радянська Соціалістична Республіка
УСРР Українська Соціалістична Радянська Республіка
ФРН Федеративна Республіка Німеччина
ЦВК Центральний Виконавчий Комітет
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ"
 1. Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
  умовно- дострокове звільнення від відбування покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину. 2. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою та ставленням до праці та навчання довів своє виправлення. 3. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений у віці до
 2. Обов'язки патрульних і постових нарядів при несення служби.
  умовно засуджених і умовно звільнених з місць позбавлення волі; г) виявляти порушення встановлених обмежень особами, які перебувають під адміністративним наглядом міліції, і доповідати про них оперативному черговому міськрайліноргану внутрішніх справ або дільничному інспектору міліції; д) своєчасно застерігати громадян від вчинення протиправних дій, роз'яснювати їм
 3. Стаття 35. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів
  умовно-дострокового звільнення, до двох третин строку покарання, призначеного судом (п. 2 ч. З ст. 81), та збільшення мінімальної частини покарання, яке винний має відбути для отримання можливості заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням, до половини строку покарання, призначеного судом (п. 2 ч. 4 ст. 82). Наявність рецидиву, пов'язаного із вчиненням після умовно-дострокового
 4. Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду
  умовна і альтернативна. Імперативною цивільна юрисдикція є в тому випадку, коли правила, що її встановлюють, категорично визначають: дана справа може бути розглянута і вирішена тільки у загальному суді (наприклад, ст. 40 СК України встановлює, що шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка, і у разі його фіктивності). Умовною
 5. Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України
  умовне звільнення від оподаткування, а також у разі порушення умов щодо цільового використання товарів, при ввезенні яких надано звільнення від оподаткування відповідно до цього Кодексу, особа, відповідальна за дотримання митного режиму, а також особа, відповідальна за дотримання умов, за яких надається звільнення від оподаткування (щодо цільового використання товарів), зобов'язані сплатити суму
 6. Стаття 204. Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції
  умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового зобов'язання простого авальованого векселя органу державної податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки давальницької сировини, що не перевищує максимального строку, встановленого законодавством України, яке регулює проведення операцій з давальницькою сировиною. Порядок видачі, обліку,
 7. Стаття 426. Зберігання, носіння та застосування вогнепальної зброї посадовими особами митної служби України
  Під час виконання службових обов'язків окремим категоріям посадових осіб митної служби України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, надається право зберігати, носити вогнепальну зброю. Порядок застосування вогнепальної зброї посадовими особами митної служби України регулюється положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік видів вогнепальної зброї
 8. Стаття 95. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які переміщуються товари і транспортні засоби
  Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися через спеціально визначені пункти
 9. Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
  умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Особу може бути умовно-достроково звільнено повністю або частково і від відбування додаткового покарання. 2. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. 3. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути
 10. Загальні положення до розділу
  умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можливі лише після повного та всебічного вивчення даних про особу засудженого. При цьому головною умовою прийняття такого рішення є доведеність: а) при у мовно-достроковому звільненні від відбування покарання - того, що засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє
 11. Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування
  умовна одиниця, яка надає кількісний вираз базі оподаткування. Необхідно мати на увазі, що застосувати податкову базу до багатьох видів майнових податків досить складно, тому що їх важко виразити в яких-небудь одиницях. У цьому випадку використовується одиниця оподаткування - конкретна специфічна характеристика предмета оподаткування, до якої застосовується ставка податку. У деяких випадках
 12. Стаття 81. Процедура декларування
  Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення
 13. Стаття 180. Платники податку
  умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством. особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із цим Кодексом, а також будь-які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не
 14. Стаття 32. Час реєстрації шлюбу
  скороченням вказаного строку. Закон передбачає, що при скороченні строку реєстрація шлюбу може відбутися: а) до спливу місячного строку; б) у день подання заяви про реєстрацію шлюбу. Законодавство не встановлює максимального після подання заяви строку реєстрації шлюбу. Якщо наречені не можуть з'явитися з поважних причин до органу реєстрації актів цивільного стану в установлений їм день, то
 15. Стаття 397. Оскарження ухвали суду
  1. Ухвала про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання може бути оскаржена у порядку і строки, передбачені цим Кодексом. 1. Коментована стаття встановлює можливість оскарження як ухвали суду про подання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, так і ухвали суду про відмову у задоволенні клопотання з
 16. Стаття 26. Базова (основна) ставка податку
  умовно, виходячи з множинності ставок по даному податку (акцизний податок), або враховувати, що при обчисленні одного і того ж самого податку можуть використовуватись декілька базових (основних)
© 2014-2022  yport.inf.ua