Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 32. Час реєстрації шлюбу


1. Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.
За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.
2. Уразі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви.
3. Якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більше як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене до суду.
1. В законі визначається час реєстрації шлюбу. За загальним правилом шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу (див. ст. 28 СК України та коментар до неї). Відрахування цього строку починається з наступного після подання заяви дня. За погодженням з особами, які бажають укласти шлюб, орган реєстрації актів цивільного стану призначає конкретний день і час реєстрації шлюбу з додержанням вимог, передбачених ст. 32 Сімейного кодексу України (п. 4.10 Правил реєстрації актів цивільного стану).
Встановлення в законі певного проміжку часу між поданням заяви та реєстрацією шлюбу має за мету надання нареченим можливості остаточно визначити свої наміри щодо створення сім'ї. Норма, що встановлює місячний строк, після спливу якого може здійснюватися реєстрація шлюбу, не є імперативною. Вказане правило має виключення, пов'язані із можливим скороченням вказаного строку. Закон передбачає, що при скороченні строку реєстрація шлюбу може відбутися: а) до спливу місячного строку; б) у день подання заяви про реєстрацію шлюбу. Законодавство не встановлює максимального після подання заяви строку реєстрації шлюбу.
Якщо наречені не можуть з'явитися з поважних причин до органу реєстрації актів цивільного стану в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням на інший день, про що робиться відмітка на заяві та в журналі обліку заяв. У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви (п. 4.11 Правил реєстрації актів цивільного стану).
Існують особливості визначення часу реєстрації шлюбу, укладеного на судні. Так, в ст. 70 Кодексу торговельного мореплавства передбачається можливість реєстрації шлюбу на судні. В таких випадках капітаном судна складається відповідний акт. Пізніше реєстрація шлюбу проводиться відділом реєстрації актів цивільного стану за спільною заявою подружжя встановленої форми у книзі поновлених актових записів актів про шлюб. Реєстрація шлюбу проводиться на підставі акта, складеного капітаном судна, у присутності осіб, які уклали цей шлюб. У таких випадках дата виникнення фактичних шлюбних відносин зазначається відповідно до дати складання акта капітаном судна (п. 4.16 Правил реєстрації актів цивільного стану).
2. За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу місячного строку. Ця норма закону деталізується в Правилах реєстрації актів цивільного стану. В п. 4.7. Правил вказується, що скорочення строку здійснюється керівником відділу реєстрації актів цивільного стану на підставі спільної заяви осіб, які бажають вступити в шлюб, та документів, які підтверджують наявність поважної причини для його скорочення1. Закон не наводить переліку підстав для скорочення строку реєстрації шлюбу. Це питання вирішується керівником відділу реєстрації актів цивільного стану. Як показує практика, особи звертаються із заявою про скорочення строку реєстрації шлюбу при наявності таких обставин, як довгострокове відрядження, погіршення стану здоров'я, необхідність виїзду за кордон для лікування тощо.
3. Закон передбачає ще одне виключення з правила про реєстрацію шлюбу після спливу місячного строку. Згідно із ч. 2 коментованої статті у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється г/ день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. На відміну від абз. 2 ч. 1 ст. 32 СК України в цьому випадку закон чітко називає підстави для максимального скорочення строку реєстрації шлюбу. Таких підстав лише три: а) вагітність нареченої; б) народження нею дитини; в) наявність безпосередньої загрози для життя нареченої або нареченого.
В первісному варіанті цієї норми наявність однієї з перелічених підстав надавала можливість нареченим зареєструвати шлюб безпосередньо в день подання заяви до державного органу РАЦС. Такий підхід був виправданим. Однак Законом України від 22.12.2006 р. № 524-У «Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України»1 до ч. 2 ст. 32 СК України було внесено зміни. Внаслідок цього при наявності вказаних підстав особи можуть вимагати реєстрації шлюбу не лише у день подання відповідної заяви, а й будь-який інший день протягом одного місяця, тобто до спливу місячного строку. Внесення вказаної зміни до закону не мало обґрунтованих підстав. Сенс ч. 2 ст. 32 СК України полягав в тому, щоб надати можливість нареченим зареєструвати шлюб саме в день подання заяви до органу РАЦС. Правило про скорочення місячного строку закріплено окремо - в абз. 2 ч. 1 ст. 32 СК України. Не викликало сумніву, що вагітність нареченої - це також поважна причина для скорочення місячного строку реєстрації шлюбу. Якщо сторони бажали зареєструвати шлюб не в день подання заяви, а в будь який інший день протягом одного місяця, то треба було керуватися ч. 1 ст. 32 СК України. Однак деякі фахівці вважали, що вагітність нареченої, народження нею дитини або наявність безпосередньої загрози для життя нареченої або нареченого надає можливість не скоротити строк реєстрації шлюбу, а лише зареєструвати його у день подання заяви до органу РАЦС. Для того, щоб вирішити це питання, до ч. 2 ст. 32 СК України було внесено зміни, хоча це певною мірою викривило загальну ідею ст. 32 СК України.
Треба додати, що разом зі змінами до СК України не було внесено змін до п. 4.7 Правил реєстрації актів цивільного стану. Тому в Правилах залишилася стара норма, згідно з якою у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, за наявності документів, що підтверджують викладені факти, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви. Не викликає сумнівів, що має застосовуватися норма, що закріплена в ч. 2 ст. 32 СК України, а не п. 4.7 Правил. Однак внесення змін до підзаконних нормативних актів має здійснюватися паралельно зі змінами до законів.
4. В ч. 3 ст. 32 СК України вперше на рівні закону передбачена можливість відкладення реєстрації шлюбу. Якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більш як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене до суду. В СК України вказано про «відомості про наявність перешкод до шлюбу». При цьому в законі не встановлюється порядок отримання таких відомостей та засіб їх фіксації. Натомість в Правилах реєстрації актів цивільного стану вказано, що реєстрація шлюбу може бути відкладена, якщо до органу реєстрації актів цивільного стану надійде письмова інформація про наявність передбачених законодавством перешкод до реєстрації шлюбу. В цьому разі заявникові, який про це повідомив, пропонується у термін не більш як три місяці подати відповідні докази (п. 4.8 Правил). Таким чином, Правила встановлюють дещо інший порядок виявлення перешкод до укладення шлюбу. По-перше, вони передбачають наявність письмової інформації про перешкоди до укладення шлюбу. По-друге, наявність конкретної особи, яка таку інформацію надала. По-третє, необхідність надання поінформованою особою протягом трьох місяців відповідних доказів про перешкоди до укладення шлюбу.
Крім того в п. 4.8 Правил вказано, що орган реєстрації актів цивільного стану може на прохання зацікавлених осіб або зі своєї ініціативи провести необхідну перевірку. Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються особи, які подали заяву про вступ у шлюб. За наявності передбачених законодавством перешкод для реєстрації шлюбу орган реєстрації актів цивільного стану відмовляє в його реєстрації і видає письмове роз'яснення. Якщо відомості про такі перешкоди не дістануть підтвердження, то реєстрація шлюбу провадиться на загальних підставах (п. 4.8 Правил).
В ч. 3 коментованої статті вказано, що реєстрація шлюбу може бути відкладена, якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу. Такі перешкоди передбачені в ст. ст. 22-26 СК України. Це може бути факт недосягнення нареченими або одним з них шлюбного віку, перебування в попередньому нерозірваному шлюбі, наявність передбаченого законом ступеня споріднення тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 32. Час реєстрації шлюбу"
 1. 5.1. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність
  частіше маємо справу з комплексом фактів, серед яких розрізняють: 1) групу юридичних фактів (декілька фактичних обставин, кожна з яких викликає або може викликати один і той же наслідок); 2) юридичну (фактичну) сукупність (система юридичних фактів, пов'язаних між собою таким чином, що правові наслідки настають лише за наявності усіх елементів цієї сукупності). Як правило, група юридичних
 2. § 7. Диференціація дієздатності фізичної особи
  часткову дієздатність; 3) неповну дієздатність. Повна дієздатність визнається за повнолітніми фізичними особами, тобто тими, хто досяг 18 років (ст. 34 ЦК). Вкл киши піковий ценз може бути зниженим у двох випадках: а) рсчстрація шлюбу особою, що не досягла 18 років (ч. 2 ст. 34 ІДК); б) надання повної цивільної дієздатності за рішенням органу опіки та піклування неповнолітній особі (ст. 35
 3. 3.1. Поняття і види права спільної власності
  статті, скільки с г. 640 ЦК. Співвласник мас право на виділ у натурі частки з майна, шо є у спільній частковій власності. Якщо виділ частки я спільного майна не допускається згідно із законом або с неможливим (йдеться про неподільну річ), співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки. Договір про
 4. § 2. Поняття спадкування і права на спадкування
  часника цивільних відносин бути спадкоємцем після смерті фізичної особи. Це складне суб'єктивне право охоплює низку правомочностей, що з'являються у спадкоємця у зв'язку з відкриттям спадщини (право на прийняття спадщини, право на розподіл спадкоємцями спадкової маси, право на підтвердження законності набуття спадкового майна тощо). За своєю суттю воно співпадає з поняттям "право на спадкування
 5. 2.3. Загальна характеристика батьківських прав та обов'язків.
  статті 20, 21 КпШС України). Всі питання сім'ї вирішуються подружжям спільно, на основі взаємної згоди, повної рівності та виходячи з інтересів сім'ї в цілому та інтересів неповнолітніх дітей особисто. Особлива увага повинна виявлятися до охорони та забезпечення інтересів вагітної жінки. При відсутності згоди у вирішенні деяких питань спільного життя кожний з подружжя або двоє разом мають право
 6. Висновки до розділу
  статті 53 чинного Кодексу про шлюб та сім'ю, за яким встановлення батьківства судом можливе лише у разі доведення однієї з чотирьох обставин, визначених статтею, пропонується правило, за яким для встановлення батьківства будуть слугувати підставою різні докази, не обмежені певним переліком, встановленим законом. Це забезпечить кращі можливості для повного і всебічного визначення підстав для
 7. Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність
  статтею, ст. 37 ЦК України. 3. Частина 3 коментованої статті передбачає два випадки, коли неповнолітня особа може набути повну цивільну процесуальну дієздатність. Обидва випадки пов'язані з набуттям повної цивільної дієздатності. По-перше, згідно з частиною 2 ст. 34 ЦК України, у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з
 8. Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки
  статтяокреслюєколоосіб,які не підлягають допиту як свідки. Виходячи із змісту статті, їх можна поділити на дві групи: 1) особи, які не можуть взагалі бути допитаними (абсолютна неможливість бути свідками); 2) особи, які за певних обставин не можуть бути допитані як свідки. 2. Абсолютно неспроможні бути свідками, по-перше, недієздатні фізичні особи. Уявляється, що свідками у сенсі цієї статті
 9. Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача
  статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу. (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 08.09.2005p. N 287S-IV, від 15.03.2006р. N3538-IV) 132 1. Коментована стаття встановлює правила підсудності на вибір позивача - альтернативної підсудності. Сутність цієї підсудності полягає у тому, що вона не виключає
 10. Стаття 138. Повернення оригіналів письмових доказів
  реєстрації актів цивільного стану свідоцтво про розлучення, просить суд видати йому оригінал свідоцтва про шлюб. Тому, видаючи одному з подружжя копію рішення про розлучення, суд повинен зробити про це помітку в
© 2014-2022  yport.inf.ua