Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
О. А. МУЗИКА-Стефанчук. Органи публічної влади як суб'єкти бюджетних правовідносін. Монографія, 2011 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Харчування правовідносін прісвячені чісленні загальнотеоретічні та СПЕЦІАЛЬНІ галузеві правові дослідження. Прот ї ніні правовідносін перебувають у центрі уваги вчених, особливо коли йдет про Наукові дослідження в юрідічній сфере. Щодо Поняття «Бюджетні правовідносини», то вітчізняне законодавство НЕ містіть їхнього визначення. Лише у ст. 1 Бюджетного кодексу України (далі - БК України) йдет про «отношения, что регулюються Бюджетним кодексом України». Зрозуміло, что йдет самє про Бюджетні отношения, прот слід враховуваті ті, что Останні регулюються й іншімі актами бюджетного законодавства, склад Якого визначених у ст. 4 БК України.
Суб'єктний склад бюджетних правовідносін у БК України такоже НЕ є чітко визначеня, прот его можна вивести, віходячі Із законодавчо Положення про бюджетний процес та йо учасников, а такоже, ВРАХОВУЮЧИ надбання науки фінансового права в дослідженні вопросам суб'єктів фінансового та бюджетного права.
Ніні у вітчізняному Фінансовому та бюджетному праві практично відсутні грунтовні Дослідження вопросам Щодо суб'єктного складу бюджетних правовідносін, а особливо - Стосовно участі органів публічної влади в ціх відносінах.
Актуальність обраної тими Дослідження зумовлена: змінамі у бюджетному законодавстві (йдет про Прийняття у 2010 р. Нової Редакції БК України, про активне практичне Впровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі ТОЩО); чисельного порушеннях з боку органів публічної влади во время Здійснення ними бюджетної ДІЯЛЬНОСТІ; відсутністю! застосування реальних ЗАХОДІВ примусу до колективних суб'єктів бюджетних правовідносін за Порушення бюджетного законодавства; наявністю Корупції в бюджетному процесі ТОЩО.
При візначенні стану Наукової розробки звітність, зважаті на Існування відповідного підгрунтя для Дослідження проблем суб'єктів правовідносін. Теоретичності базою Дослідження стали Наукові праці таких провідніх українських учених, як Д.А. Бекерська, А.І Берлач, Л.К. Воронова, Н.В. Воротіна, О.П. Гетманець, О.В. Горун, Е.С. Дмитренко, О.О. Дмитрик, І.Б. Заверуха, О.Б. Заверуха, А.Й. Іванський, Н.К. Ісаєва, С.Т. Кадькаленка, Л.М. Касьяненко, А.Т. Ковальчук, О.А. Кузьменко, М.П. Кучерявенко, О.А. Лукашев, О.О. Майданник, Л.П. Маслій, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, П.С. Пацурківській, М.О. Перепелиця, Н.Ю. Пришва, О.О. Семчик, Н.В. Сидорова, О.В. Солдатенко, Л.А. Савченко, І.А. Сікорська, Р.А. Усенко, Л.К. Царьова, В.Д. Чернадчук, Н.Я. Якимчук та других.
Вікорістані такоже наукові напрацювання российских учених, зокрема: О.В. Берга, В.В. Бехер, К.С. Бєльського, Л.Л. Бобкової, Д.В. Вінницького, О.М. Горбунової, О.Ю. Грачової, Л.Н. Древаль, С.В. Запольського, М.Ф. Івлєвої, М.В. Карасьової, О.М. Козіріна, Т.В. Конюхової, Ю.О. Крохіної, І.Г. Кутафіної, Т.Г. Лук'янової, В.Є. Мартиненка, М.Р. Мурзабекова, О.Г. Пауля, М.І. Піскотіна, Ю.А. Ровінського, Н.А. Саттарової, А.Д. Селюкова, С.Ю. Сітнікової, Ю.Л. Смірнікової, Є.Д. Соколової, Г.А. Тосуняна, Н.І. Хімічевої, О.І. Худякова, С.Д. Ціпкіна, Н.О. Шевельової.
Дослідження участі органів публічної влади у бюджетних правовідносінах має комплексний характер, что зумов звернення до праць учених у Галузі Теорії держави та права, Конституційного та адміністратівного права, а самє: В.Б. Авер'янова, С.С. Алексєєва, О.Ф. Андрійко, С.І. Архипова, Ю.П. Битяк, М.В. Вітрука, І.П. Голосніченка, Ю.І. Гревцова, С.Д. Гусарєва, Т.О. Карабін, В.Н. Карташова, С.Ф. Кечек'яна, В.К. Колпакова, Д.М. Лук'янця, В.М. Протасова, П.М. Рабиновича, О.П. Рябченко, А.О. Селіванова, Ю.О. Тихомирова, Ю.М. Тодика, Ю.Т. Ткаченка, Ю.К. Толстого, Р.Й. Халфінової, О.І. Харітонової, В.Є. Чіркіна, Ю.О. Чугунова, Б.В. Шагієва, Ю.С. Шемшученка, С.Л. Явіча та других.
При вісвітленні вопросам становлення та розвітку бюджетного законодавства на территории сучасної України вікорістовуваліся такоже праці Н.І. Ананьїча, Д.В. Балакуна, М.В. Білоконя, Р.М. Гаджієва, О.М. Головка, В.П. Д'яченко, С.В. Корсакової, І.М. Куксіна, І.Б. Лагутіна, Д.О. Пашенцева, К.Н. Плотнікова, А.П. Погребінського, В.М. Пушкарьової, Б.М. Сабанті, В.Б. Саксонова, Ю.В. Сорокіної, С.М. Троїцького, Т.І. Школярської, К.В. Шмельова.
Такоже НЕ залиша поза уваг праці відоміх вчених-фінансістів и юрістів ХІХ - початку ХХ ст. (Фундаторів науки про фінанси (фінансової науки) i науки фінансового права взагалі). Серед них: Е.М. Берендтс, А.Д. Білімовіч, М.І. Боголєпов, Г. Болдирєв, І.С. Бльох, М.Х Бунге, Ю.А. Гагемайстер, П.П. Гензель, Джон Ло, Д. Толстой, А. Заблоцький-Десятовській, С.І. Іловайській, П.Л. Кованько, А.С. Котляревський, В.О. Лебедєв, П.П. Мігулін, М. Мітіліно, І.Х. Озеров, І. Палтаєвській, Ф. сиромолотий, М.А. Сірінов, М. Соболєв, М.М. Сперанського, В.Н. Твердохлєбов, Г.І Тіктін, М. Тургенєв, Н.Д. Чечулін, І. Янжул, П. Мілюков, Л.Н. Яснопольській.
Метою Дослідження є наукове розроблення та Вирішення основних проблем участі органів публічної влади в бюджетних правовідносінах; з'ясування природи бюджетної правосуб'єктності, компетенції, Повноваження и Правил органів публічної влади; Вирішення Наукової проблеми Щодо Правопорушення и ! застосування ЗАХОДІВ примусу до порушників бюджетного законодавства та Формування на Цій Основі пропозіцій Щодо Вдосконалення чинного фінансового, бюджетного та податкового законодавства України, а такоже практики его! застосування.
Нормативною основою Дослідження є Конституція України, БК України, Закони України та ПІДЗАКОННІ нормативно-правові акти, Концепції та стратегії розвітку відповідніх суспільних відносін, міжнародно-правові документи, а такоже положення зарубіжного законодавства.
Доповідей серця свого до навчання и вуха свои до розумних слів.
Прітчі Соломона (гл. 23, ст. 12)
Я вдячна всім, хто скеровує и допомагає мені прокладатися життєвий шлях. Найбільшу шану хотілось бі Висловіть моєму вчитель и науковому наставнику - докторові юридичних наук, професору, академіку Національної академії правових наук України Вороновій Лідії Костянтінівні, шанованім колегам - докторові юридичних наук, член-кореспонденту Національної академії правових наук України Орлюк Олені Павлівні, доктору юридичних наук, доценту Солдатенко Оксані Володімірівні, батькам - Музіці Анатолію Ананійовічу та Наталії Миколаївні, Стефанчук Олексію Івановічу та Світлані Миколаївні, сестрі - Музіці Лесі Анатоліївні, чоловіку - Стефанчук Міколі Олексійовічу за всіляке сприяння та підтрімку. Особлива Вдячність моїм діткам - Назарчику та Макарчиков за доросле Ставлення до моєї роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВСТУП "
 1. Стаття 30.11. Перегляд вступили в законну силу постанови по справі про адміністративне правопорушення, рішень за результатами розгляду скарг, протестів
  набрали законної сили постанова по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарги, протесту належить прокурорам суб'єктів Російської Федерації та їх заступникам, Генеральному прокурору Російської Федерації та його заступникам. 3. Набрали законної сили постанова по справі про адміністративне правопорушення і рішення за результатами
 2. Стаття 13. Шлюбний вік
  одружитися, має право на прохання даних осіб дозволити вступити в шлюб особам, які досягли віку шістнадцяти років. (В ред. Федерального закону від 15.11.1997 N 140-ФЗ) Порядок та умови, за наявності яких вступ у шлюб у вигляді виключення з урахуванням особливих обставин може бути дозволено до досягнення віку шістнадцяти років, можуть бути встановлені законами суб'єктів Російської
 3. РОЗДІЛ І ВСТУП ДО Цивільного ПРАВА
  РОЗДІЛ І ВСТУП ДО Цивільного
 4. Глава 1 ВСТУП ДО Цивільного ПРАВА
  Глава 1 ВСТУП ДО Цивільного
 5. 7. Міжнародні договори як джерела права інтелектуальної власності
  набула чинності з 1липня 1965 р.), 2) Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право 1952 р. (набула чинності в 1968 р.); 3) Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 (діє на території РФ з 1995 р.); 4) Договір про патентну кооперацію 1970 р. (набрав чинності для СРСР в 1978 р.); 5) Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права
 6. Розділ перший ВСТУП ДО Юридичної психології
  Розділ перший ВСТУП ДО Юридичної
 7. Розділ IV. Перегляд вступили в законну силу судових постанов
  вступили в законну силу судових
 8. Коментар до статті 30.10
  набрання законної сили рішенням арбітражного суду при оскарженні юридичною особою або індивідуальним підприємцем рішення по справі про адміністративне правопорушення див. п. 1 коментаря до ст. 30.9. Прокурор має право опротестувати не набрало законної чинності постанова про призначення адміністративного покарання, постанову про припинення провадження у справі, а також визначення про
 9. Коментар до статті 31.6
  набрало законної чинності постанова про призначення адміністративного покарання і постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення і (або) наступні рішення вищестоящих інстанцій за скаргами на ці постанови. Право принесення протесту на вступило в законну силу постанова про призначення адміністративного покарання і постанову про припинення
 10. Стаття 282.2. Організація діяльності екстремістської організації Коментар до статті 282.2
  набрало законної сили рішення про ліквідацію або заборону діяльності у зв'язку із здійсненням екстремістської діяльності. 2. Поняття екстремістської діяльності (екстремізму), як уже зазначалося, дається у Федеральному законі від 25 липня 2002 р. "Про протидію екстремістської діяльності" (у редакції Федерального закону від 24 липня 2007 р.) і було розкрито в коментарі до ст. 280 КК РФ.
 11. Стаття 30.12. Право на оскарження, опротестування в порядку нагляду постанови по справі про адміністративне правопорушення, рішень за результатами розгляду скарг, протестів
  (введена Федеральним законом від 03.12.2008 N 240-ФЗ) 1. Набрали законної сили постанова по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів можуть бути оскаржені в порядку нагляду особами, зазначеними в статтях 25.1 - 25.5 цього Кодексу. 2. Набрали законної сили постанова по справі про адміністративне правопорушення, рішення по
 12. Глава 42. Перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції, що набрали законної сили
  вступили в законну
 13. Стаття 78. Наслідки вибуття учасника з повного товариства
  вступити в повне товариство лише за згодою інших учасників. Юридична особа, що є правонаступником брав участь у повному товаристві реорганізованого юридичної особи, має право вступити в товариство за згодою інших його учасників, якщо інше не передбачено установчим договором товариства. Розрахунки з спадкоємцем (правонаступником), що не вступив в товариство,
 14. Стаття 30.10. Принесення протесту на яке не набрало законної чинності постанова по справі про адміністративне правопорушення і подальші рішення
  набрало законної сили постанова по справі про адміністративне правопорушення і (або) наступні рішення вищестоящих інстанцій за скаргами на цю постанову можуть бути опротестовані прокурором в порядку і в строки, встановлені статтями 30.1 - 30.3 цього Кодексу. 2. Протест прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення і (або) наступні рішення за скаргами
 15. Стаття 30.10. Принесення протесту на яке не набрало законної чинності постанова по справі про адміністративне правопорушення і подальші рішення
  набрало законної сили постанова по справі про адміністративне правопорушення і (або) наступні рішення вищестоящих інстанцій за скаргами на цю постанову можуть бути опротестовані прокурором в порядку і в строки, встановлені статтями 30.1, 30.2, частинами 1 і 3 статті 30.3 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 409-ФЗ) 2. Протест прокурора на постанову
 16. Коментар до статті 26.11
  вступило в законну силу постанови по справі про адміністративне правопорушення і (або) наступних рішень вищестоящих інстанцій за скаргами на цю постанову (ст. 30.10 КоАП); - при перегляді вступили в законну силу постанов по справах, рішень за результатами скарг, протестів головами верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст Москви і
 17. 4. Звільнення за розкрадання
  набрав законної сили вироком суду або постановою судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Таким чином, для звільнення з цієї підстави не має правового значення та обставина, кому зазначене майно належало. Воно може перебувати у власності роботодавця, належатимуть працівникам або іншим особам.
© 2014-2022  yport.inf.ua