Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. Кирилова. Науково-практичний коментар до Федерального закону "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації", 2012 - перейти до змісту підручника

По-перше, з 1 січня 2012 р. набули чинності положення, що стосуються:

1) загальних положень нормативного акта (гл. 1);
2) основних принципів охорони здоров'я (ст. ст. 4 - 13);
3) повноважень федеральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я (ч. 1 ст. 14 Закону), окремих повноважень федерального органу виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативне правове регулювання в сфері охорони здоров'я (п. п. 1 - 4, 6 ч. 2 ст. 14);
4) ліцензування фармацевтичної діяльності, діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, культивування нарковмісних рослин (подп. "б", " в "п. 1 ч. 1 ст. 15);
5) передачі коштів на здійснення переданих повноважень, передбачених у вигляді субвенцій з федерального бюджету (ч. 2 ст. 15);
6) методик визначення обсягу необхідних фінансових ресурсів (п. 1 ч. 3 ст. 15);
7) порядку передачі і використання субвенцій (ч. ч. 4 - 6 ст. 15);
8) нормативного регулювання з питань реалізації переданих повноважень (ч. 7 ст. 15);
9) ведення федерального регістра осіб, які страждають певними захворюваннями (ч. 8 ст. 15);
10) повноважень уповноваженого федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері охорони здоров'я (ч. 9 ст. 15);
11) повноважень вищої посадової особи суб'єкта РФ (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта РФ) в частині реалізації переданих повноважень (ч. 10 ст. 15);
12) контролю за витрачанням субвенцій, наданих на здійснення переданих повноважень (ч. 11 ст. 15);
13) повноважень органів державної влади суб'єктів РФ у сфері охорони здоров'я (ст. 16);
14) повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я (ст. 17);
15) прав на охорону здоров'я (ст. 18);
16) права на медичну допомогу (ст. 19);
17) отримання інформованої добровільної згоди на медичне втручання та на відмову від медичного втручання (ч. ч. 1 - 7 ст. 20);
18) медичного втручання без згоди громадянина, одного з батьків чи іншого законного представника (ч. ч. 8 - 11 ст. 20);
19) вибору лікаря і медичної організації (ст. 21);
20) інформації про стан здоров'я (ст. 22);
21) інформації про фактори, що впливають на здоров'я (ст. 23);
22) права працівників, зайнятих на окремих видах робіт, на охорону здоров'я (ст. 24);
23) прав військовослужбовців та осіб, прирівняних за медичного забезпечення до військовослужбовців, а також громадян, що проходять альтернативну цивільну службу, громадян, які підлягають призову на військову службу (спрямовуються на альтернативну цивільну службу), та громадян, що надходять на військову службу або прирівняну до неї службу за контрактом, на охорону здоров'я (ст. 25);
24) прав осіб, затриманих, взятих під варту, які відбувають покарання у виді обмеження волі, арешту, позбавлення волі або адміністративного арешту, на отримання медичної допомоги (ст. 26);
25) обов'язків громадян у сфері охорони здоров'я (ст. 27);
26) громадських об'єднань щодо захисту прав громадян у сфері охорони здоров'я (ст. 28);
27) організацій охорони здоров'я (ст. 29);
28) профілактики захворювань та формування здорового способу життя (ст. 30);
29) першої допомоги (ст. 31);
30) медичної допомоги (ст. 32);
31) первинної медико-санітарної допомоги (ст. 33);
32) спеціалізованої, у тому числі високотехнологічної, медичної допомоги (ст. 34);
33) швидкої, в тому числі швидкої спеціалізованої, медичної допомоги (ст. 35);
34) паліативної медичної допомоги (ст. 36);
35) медичних виробів (ст. 38);
36) лікувального харчування (ст. 39);
37) медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування (ст. 40);
38) організації та надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях (ст. 41);
39) особливостей організації надання медичної допомоги населенню окремих територій і працівникам окремих організацій (ст. 42);
40) медичної допомоги громадянам, які страждають соціально значимими захворюваннями, і громадянам, які страждають захворюваннями, що представляють небезпеку для оточуючих (ст. 43);
41) медичної допомоги громадянам, які страждають рідкісними (Орфа) захворюваннями (ст . 44);
42) заборони евтаназії (ст. 45);
43) медичних оглядів, диспансеризації (ст. 46);
44) донорства органів і тканин людини та їх трансплантації (пересадки) (ст. 47);
45) лікарської комісії та консиліуму лікарів (ст. 48);
46) медичних відходів (ст. 49);
47) народної медицини (ст. 50);
48) прав сім'ї у сфері охорони здоров'я (ст. 51);
49) прав вагітних жінок і матерів у сфері охорони здоров'я (ст. 52);
50) народження дитини (ст. 53);
51) прав неповнолітніх у сфері охорони здоров'я (ст. 54);
52) застосування допоміжних репродуктивних технологій (ст. 55);
53) штучного переривання вагітності (ст. 56);
54) медичної стерилізації (ст. 57);
55) медичної експертизи та її видів (ч. ч. 1 і 2 ст. 58);
56) незалежної військово-лікарської експертизи (ч. 4 ст. 58);
57) експертизи тимчасової непрацездатності (ст. 59);
58) медико-соціальної експертизи (ст. 60);
59) військово-лікарської експертизи (ст. 61);
60) судово-медичної і судово-психіатричної експертизи (ст. 62);
61) експертизи професійної придатності та експертизи зв'язку захворювання з професією (ст. 63);
62) експертизи якості медичної допомоги, в тому числі наданої в рамках програм обов'язкового медичного страхування (ч. ч. 1 і 3 ст. 64); порядку її проведення (ч. 4 ст. 64) ;
63) медичного огляду (ст. 65);
64) визначення моменту смерті людини і припинення реанімаційних заходів (ст. 66);
65) проведення патолого-анатомічних розтинів (ст. 67);
66) використання тіла, органів і тканин померлої людини (ст. 68);
67) права осіб, які не завершили освоєння основних освітніх програм, на здійснення медичної діяльності або фармацевтичної діяльності (ч. 5 ст. 69);
68) лікуючого лікаря (ст. 70);
69) клятви лікаря (ст. 71);
70) права медичних працівників та фармацевтичних працівників і заходи їх стимулювання (ст. 72);
71) обов'язків медичних працівників і фармацевтичних працівників (ст. 73);
72) обмежень, що накладаються на медичних працівників і фармацевтичних працівників при здійсненні ними професійної діяльності (ст. 74);
73) врегулювання конфлікту інтересів при здійсненні медичної діяльності та фармацевтичної діяльності (ст. 75);
74) професійних некомерційних організацій, створюваних медичними працівниками та фармацевтичними працівниками (ст. 76);
75) особливостей підготовки медичних працівників і фармацевтичних працівників (ст. 77);
76) прав медичних організацій (ст. 78);
77) обов'язків медичних організацій (ст. 79);
78) Програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги (ст. 80);
79) територіальних програм державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги (ст. 81);
80) джерел фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я (ст. 82);
81) права громадян на отримання платних медичних послуг у встановленому за їх бажанням обсязі стандарту і порядку (ч. ч. 1, 2, 4 - 8 ст. 84);
82) контролю у сфері охорони здоров'я (ст. 85);
83) повноважень органів, які здійснюють державний контроль у сфері охорони здоров'я (ст. 86);
84) контролю якості та безпеки медичної діяльності (ст. 87);
85) державного контролю якості та безпеки медичної діяльності (ст. 88);
86) відомчого контролю якості та безпеки медичної діяльності (ст. 89);
87) внутрішнього контролю якості та безпеки медичної діяльності (ст. 90);
88) інформаційних систем у сфері охорони здоров'я (ст. 91) ;
89) ведення персоніфікованого обліку при здійсненні медичної діяльності (ст. 92);
90) відомостей про осіб, які беруть участь у наданні медичних послуг (ст. 93);
91) відомостей про осіб, яким надаються медичні послуги (ст. 94);
92) державного контролю за обігом медичних виробів (ст. 95);
93) моніторингу безпеки медичних виробів (ст. 96);
94) медичної статистики (ст. 97);
95) відповідальності у сфері охорони здоров'я (ст. 98);
96) визнання нечинними на території РФ окремих законодавчих актів (ст. 99);
97) прикінцевих положень (ст. 100).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " По-перше, з 1 січня 2012 р. набули чинності положення, що стосуються: "
 1. По-шосте, з 1 липня 2012 р. в частині затвердження порядку державної реєстрації медичних виробів застосовуються положення закону, що стосуються дозволу обігу на території РФ медичних виробів, що пройшли реєстрацію в установленому порядку.
  По-шосте, з 1 липня 2012 р. в частині затвердження порядку державної реєстрації медичних виробів застосовуються положення закону, що стосуються дозволу обігу на території РФ медичних виробів, що пройшли реєстрацію в установленому
 2. По-четверте, з 1 січня 2015 р. набирають чинності положення, що стосуються:
  1) реалізації громадянами права на проведення незалежної медичної експертизи (ч. 3 ст. 58), 2) критеріїв оцінки якості медичної допомоги (ч. 2 ст.
 3. Верховна Рада України / Верховна Рада України. Кримінальний процесуальний кодекс України, 2012
  Нова редакція кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 року / Нова редакція Кримінального процесуального кодексу України 2012
 4. Стаття 45. Набуття чинності цього Закону
  1. З 1 січня 2007 р. набули чинності положення, що стосуються обов'язкового страхування професійної майнової відповідальності адвоката за порушення умов укладеного з довірителем угоди про надання юридичної допомоги (докладніше див коментар до ст. 19 Закону). 2. Подібна різниця в термінах вступу в силу окремих положень Закону з точки зору законодавця обумовлена
 5. Стаття 15.2. Втратила чинність. - Федеральний закон від 02.04.2012 N 30-ФЗ
  Стаття 15.2. Втратила чинність. - Федеральний закон від 02.04.2012 N
 6. Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012
  Це видання містить текст "Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" від 30.12. 2001 N 195-ФЗ Глави 1 -
 7. Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012
  Це видання містить текст " Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення "від 30.12.2001 N 195-ФЗ Глави 16 -
 8. По-сьоме, до 1 січня 2015 р. застосовуються положення, що стосуються:
  1) порядку фінансового забезпечення, надання високотехнологічної медичної допомоги громадянам РФ за рахунок бюджетних асигнувань (ч. 5 ст. 34), 2) визначення переліку медичних організацій, що надають відповідну допомогу за рахунок за рахунок зазначених коштів (ч. 6 ст. 34) ; 3) визначення переліку медичних організацій, що надають відповідну допомогу за рахунок коштів бюджетів суб'єктів РФ
 9. По-п'яте, з 1 січня 2016 р. набирають чинності положення, що стосуються:
  1) умов реалізації права на здійснення медичної та фармацевтичної діяльності (ч. ч. 1 і 2 ст. 69), 2) акредитації фахівців (ч. 3 ст. 69), 3) умов допуску осіб до медичної чи фармацевтичної діяльності, мають пропуск в роботі за фахом понад 5 років (ч. 4 ст. 69), 4) еквівалентності документів іноземних держав про освіту в сфері медицини та фармацевтики
 10. Стаття 99. Визнання не чинними на території Російської Федерації окремих законодавчих актів Союзу РСР і втратили чинність окремих законодавчих актів РРФСР та Російської Федерації (їх окремих положень)
  Коментар до статті 99 Законодавство РФ - це сукупність всіх діючих (що вступили в законну силу і не припинили дії) на території РФ нормативно-правових актів та інших форм права. --- Єгорова Ю.В. Системність російського законодавства в контексті єдиного правового простору Росії / / Історія держави і права. 2007. N 1. Коментована
 11. Стаття 23.1. Судді
    КонсультантПлюс: примітка. Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ частина 1 статті 23.1 викладено у новій редакції, в якій передбачена посилання на частину 5 статті 15.27 даного документа. В офіційному тексті документа, мабуть, допущена помилка: у статті 15.27 частина 5 відсутня. Федеральним законом від 08.11.2011 N 308-ФЗ в частині 1 статті 23.1 слова "частиною 5 статті 15.27," були
 12. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012
    Посібник написаний відповідно до програми навчального курсу цивільного права з урахуванням останніх змін у цивільному законодавстві. У даному виданні висвітлені всі основні інститути цивільного права Російської Федерації. Книга допоможе швидко підготуватися до іспиту з цивільного права. Посібник призначений для студентів денного, вечірнього і заочного факультетів, які навчаються за
 13. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012
    Посібник написаний відповідно до програми навчального курсу цивільного права з урахуванням останніх змін у цивільному законодавстві. У даному виданні висвітлені всі основні інститути цивільного права Російської Федерації. Книга допоможе швидко підготуватися до іспиту з цивільного права. Посібник призначений для студентів денного, вечірнього і заочного факультетів, які навчаються за
 14. А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 № 4651-VI., 2012

 15. Стаття 168. Порядок введення в дію цього Кодексу
    1. Серйозні зміни в текст СК внесені Законом про опіку та піклування. Одночасно був прийнятий Федеральний закон від 24.04.2008 N 49-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про опіки і піклування "", який набув чинності 1 вересня 2008 * (178) Имеющие місце зміни знайшли своє відображення в СК. 2. СК вже давав
 16. Стаття 1336. Дія виключного права виробника бази даних на території Російської Федерації Коментар до статті 1336
    1. Критеріями надання охорони виключного права виробника бази даних є: - громадянство; - місце проживання; - принцип взаємності. Виключне право виробника бази даних визнається за громадянином Росії і юридичною особою, зареєстрованою на території Російської Федерації в установленому порядку незалежно від місця проживання громадянина Росії. Для осіб без
 17. По-друге, з 1 січня 2013 р. набирають чинності положення, що стосуються:
    1) доступності та якості медичної допомоги: 2) застосування порядків надання медичної допомоги та стандартів медичної допомоги в рамках забезпечення доступності та якості медичної допомоги (п. 4 ст. 10), 3) ліцензування медичної діяльності медичних організацій (подп. "а" п . 1 ч. 1 ст. 15), 4) права Уряду РФ визначати додатковий перелік захворювань для включення їх до
 18. А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний), 2012

© 2014-2022  yport.inf.ua