Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3, 2010 - перейти к содержанию учебника

Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку


Протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку.
До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця
для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами.
До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів.
До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні".
Підрозділ 6 розділу ХХ «Перехідні положення» передбачає ряд звільнень від сплати земельного податку. Пункт 1 таку пільгу надає резидентам - суб' єктам космічної діяльності, які володіють необхідною ліцензією на право її здійснення та беруть участь у реалізації чинних міжнародних договорів України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки. Така пільга надається до 1 січня 2015 року. Під такими суб'єктами космічної діяльності розуміють підприємства, установи та організації, у тому числі міжнародні та іноземні, які здійснюють космічну діяльність (ст. 1 Закону України від 15.11.1996 р. № 502/96-ВР «Про космічну діяльність»). Зазначений закон до космічної техніки відносить матеріальні предмети штучного походження, що проектуються, виготовляються та експлуатуються як у космічному просторі (космічний сегмент, космічна інфраструктура), так і на поверхні Землі (наземний сегмент, наземна інфраструктура) з метою дослідження та використання космічного простору. Податковий кодекс поширює дію відповідної податкової пільги лише на суб'єктів космічної діяльності - резидентів та вміщує в поняття «космічна техніка» агрегати, системи та їх комплектуючі
для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем. Законодавець обмежив застосування відповідного звільнення зі сплати земельного податку лише земельними ділянками виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується
КМУ.
У п. 2 звільнення від сплати земельного податку надається також суб' єктам літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону України від 12.07.2001 р. № 2660-ІІІ «Про розвиток літакобудівної промисловості». Застосування відповідної пільги обмежується земельними ділянками, які безпосередньо використовуються для виробництва кінцевої продукції, а також її зберігання, посадково-злітними смугами, а також місцями розташування пунктів заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю за польотами. Відповідно згаданої статті Закону «Про розвиток літакобудівної промисловості» до суб'єктів літакобудування належать юридичні особи - резиденти України, які здійснюють діяльність у галузі літакобудівної промисловості та згідно із законом мають відповідні ліцензії, а також відповідні сертифікати на право розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів та відповідають хоча б двом з таких критеріїв:
а) здійснюють розробку авіаційної техніки та авіаційних двигунів, виробництво авіаційної техніки та авіаційних двигунів, ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів;
б) виконують державне або оборонне замовлення на розробку авіаційної техніки та авіаційних двигунів, виробництво авіаційної техніки та авіаційних двигунів, ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів;
в) забезпечують виконання Україною міжнародних зобов'язань з реалізації міжнародних контрактів з розробки авіаційної техніки та авіаційних двигунів, постачання авіаційної техніки та авіаційних двигунів,
виробництва авіаційної техніки та авіаційних двигунів, ремонту авіаційної техніки та авіаційних двигунів.
Таке звільнення для суб'єктів літакобудівної промисловості має тимчасовий характер і застосовується лише до 1 січня 2016 року.
Пункт 3 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу надає також тимчасове (до 1 січня 2016 року) звільнення від сплати земельного податку суб'єктам кінематографії стосовно земельних ділянок, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів. Під суб'єктом кінематографії розуміється фізична або юридична особа, яка займається будь-яким видом професійної діяльності у галузі кінематографії (ст. 3 Закону від 13.01.1998 р. № 9/98-ВР «Про кінематографію»), проте відповідний підпункт Податкового кодексу обмежує їх лише виробниками національних фільмів. До таких фільмів належать створені суб'єктами кінематографії України фільми, виробництво яких здійснено в Україні та авторське право чи право власності на які повністю або частково належить суб' єктам кінематографії України, а також основна (базова) версія мовної частини звукового ряду яких створена українською мовою.
В окремому п. 4 підрозділу 6 розділу ХХ передбачене тимчасове звільнення від сплати земельного податку передбачене також і для суб' єктів суднобудівної промисловості, визначених згідно зі ст. 1 Закону від 18.11.1999 р. № 1242-XIV «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні». Зазначена стаття передбачає, що перелік суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються окреслені заходи, затверджується Кабінетом Міністрів України за наслідками їх діяльності за попередній період у порядку, визначеному ним. Такий порядок затверджений постановою КМУ від 12 липня 2005 року № 555 «Про затвердження Порядку включення суднобудівних підприємств до переліку підприємств, для яких запроваджуються заходи державної підтримки суднобудівної промисловості». Основними критеріями, за якими здійснюється відбір підприємств для включення їх до відповідного переліку, є такі:
відповідність профілю (основними видами економічної діяльності є будівництво суден, інших плавзасобів та виконання робіт з виготовлення суднового комплектувального обладнання за кодами згідно з КВЕД);
завантаженість підприємства (наявність чинних контрактів, договорів, опціонів та інших угод за профільними видами діяльності з показниками їх обсягів);
забезпечення поточних розрахунків з бюджетами всіх рівнів, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
освоєння випуску нової конкурентоспроможної на світовому ринку суднобудівної продукції та розширення відповідних секторів внутрішнього та зовнішнього ринку;
наявність у техніко-економічному обґрунтуванні показників щодо:
фінансово-економічної ефективності стосовно збільшення обсягів власних обігових коштів та забезпечення прибутковості;
підвищення ефективності виробництва, а також зростання обсягів комплектації суден матеріалами, устаткуванням і обладнанням вітчизняного виробництва у загальному обсязі товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку"
 1. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  170.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). 170.1.1. Податковим агентом платника податку-орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в
 2. Стаття 266. Збір за місця для парку вання транспортних засобів
  266.1. Платники збору Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. Перелік спеціальних земельних ділянок,
 3. Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку
  306.1. Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
 4. Стаття 307. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами
  Платники податку не є платниками таких податків і зборів: а) податку на прибуток підприємств; б) земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва); в) збору за спеціальне використання води; г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної
 5. Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку
  1. Встановити, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий - двадцять восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету
 6. Стаття 133. Платники податку
  133.1. Платниками податку з числа резидентів є: 133.1.1. суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами; 133.1.2. управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. Перелік робіт та послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, визначається Кабінетом
 7. Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад
  135.1. Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 137, на підставі документів, зазначених у пункті 135.2 цієї статті, та складаються з: доходу від операційної діяльності, який визначається відповідно до пункту 135.4 цієї статті; інших доходів, які визначаються відповідно до пункту 135.5
 8. Стаття 144. Об'єкти амортизації
  144.1. Амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності; витрати на самостійне виготовлення основних засобів вирощування довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, в тому числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які були
 9. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що
 10. Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
  177.1. Доходи фізичних осіб-підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього розділу. 177.2. Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими
© 2014-2022  yport.inf.ua