Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

4. Політичні права і свободи

Найважливішими політичними правами громадян є свобода слова, асоціацій, зборів (а також виборче право, зміст якого буде розглянуто особливо).
Свобода слова - багатоаспектне поняття, що включає, на думку англійської дослідниці Хіларі Барнет, свободу вираження будь-яких думок, в тому числі публічно, свободу преси, свободу творчості в будь-якій формі *.
* Див: BarnettH. Constitutional and Administrative Law. L.: Cavendish Publishing Ltd., 1995, p. 605.
Регулюючи свободу слова, законодавство не виходить за рамки негативного підходу до формулювання цієї свободи, встановлюючи обмеження, за межами яких дана свобода є абсолютною. До таких обмежень відноситься неприпустимість наклепу, підбурювання до заколоту, пропаганди расової ненависті, непристойних виразів і порнографії, богохульства, неповаги до суду, порушення таємниці приватного життя.
Свобода асоціацій означає право утворювати будь-які об'єднання і вступати в них, виключаючи воєнізовані і фашистські об'єднання, а також допускають для досягнення своїх цілей насильницькі методи. Деякі об'єднання заборонені законодавством особливо. Наприклад, Актом про попередження тероризму 1989 заборонені Ірландська республіканська армія і Ірландська національна визвольна армія. Членство в даних організаціях, так само як і фінансова й інша їхня підтримка, розглядаються як злочин.
Свобода асамблей, тобто зборів, мітингів, походів, демонстрацій також не береться під позитивному регулюванню і здійснюється в тій мірі, в якій вона спеціально не обмежена законом. Такі обмеження встановлені Актами про громадський порядок 1936, 1986 і 1994 рр.. Наприклад, відповідно до Акту 1994 проведення зборів повинно бути узгоджено з власником земельної ділянки, на території якого воно проводиться. Для проведення зборів на Трафальгарській площі або в Гайд-парку потрібен дозвіл державного секретаря у справах охорони навколишнього середовища.
Існує і ряд обмежень проведення публічних мітингів, наприклад вимога їх мирного характеру, а також неприпустимість перешкоджання діяльності поліції і нормальному дорожньому руху.
Таким чином, ряд прийнятих в 80-ті - 90-ті р.р. актів кілька обмежив цивільні і політичні права фізичних осіб з метою забезпечення громадської та особистої безпеки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Політичні права і свободи "
 1. Контрольні запитання до розділу 3
  політичні права і свободи. 7. Особисті права і свободи. 8. Види гарантій здійснення демократичних прав і свобод. Охарактеризуйте конституційні гарантії прав і свобод. 9. Концепція правового статусу людини і громадянина в Хартії основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000
 2. Контрольні запитання до розділу 6
  політичної партії. 2. Функції політичних партій. 3. Класифікація політичних партій. 4. Поняття "групи тиску". 5. Організаційна структура політичних партій. 6. Основні види партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 3. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  політичних і соціально-економічних прав і свобод отримує визнання з боку держави. Видовим об'єктом злочинів, передбачених гл. 19 КК, є конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої ??частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити
 4. Контрольні питання
  політичної свободи особистості в теорії поділу влади Ш.-Л. Монтеск'є. 4. Концепція прав і свобод особистості у філософії права І. Канта. 5. Міжнародно-правові акти про права і свободи людини і громадянина. 6. Конституція Російської Федерації і права людини. 7. Правовий статус особистості в Російській Федерації. 8. Юридичні механізми забезпечення і захисту прав і свобод людини і
 5. § 3. Злочини проти політичних прав і свобод
  політичних прав і
 6. Глава 8. Захист політичних прав і свобод Конституційним Судом
  політичних прав і свобод Конституційним
 7. 4. Політичні права, свободи та обов'язки
  політичній сфері права і свободи, як колективні, так і індивідуальні, відображені в Конституції досить коротко. До них відносяться в першу чергу виборчі права, які сформульовані в розд. 9 чинної редакції збережених положень Конституції стосовно тільки до виборів Сейму, Сенату і Президента республіки. Вони будуть розглянуті нами в наступному параграфі. Згідно ст. 83,
 8. 22. Права і свободи особистості в РФ
  політичні, соціально-економічні, особисті та культурні. Політичні права і свободи особистості - це можливості людини у державній та суспільно-політичного життя. До них відносяться: право на об'єднання; свобода мітингів, походів, демонстрацій; право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування; право на рівний доступ до будь-яким державним
 9. 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД
  політичного суспільства. Це відповідно цивільні права і свободи, які у нас прийнято називати особистими, - перш за все недоторканність особистості з її процесуальними гарантіями (Хабеас корпус, недоторканність житла тощо), і права та свободи політичні - виборче право, свобода слова, друку і т. п. Друга хвиля, яка проявилася в першій половині і особливо в середині XX століття,
 10. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  політичних, економічних, соціальних прав та
 11. 1. Виборчі права
  політичні права та обов'язки. Право голосу належить тим з них, хто досяг 18 років і по федеральному праву не позбавлений активного громадянського права *. Членом Національної ради може бути обраний будь-який виборець, що не належить до духовного стану. * До 1971 виборчих прав не мали жінки, а до 1991 р. віковий ценз для виборців становив 20 років, причому позбавляти політичних
 12. Розділ II. Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод
  політичних, економічних, соціальних і культурних прав і
 13. Контрольні питання до розділу 5
  політичний режим ". 2. Співвідношення понять" політичний режим "і" форма держави ". 3. Вплив змін у політичному режимі на форму держави. 4. Ознаки демократичного режиму." Закриті "демократії. 5. Як має поводитися меншість в умовах демократичного політичного режиму? Як виявити і об'єктивувати волю більшості при демократичному режимі? 6. Поняття
 14. § 2. Політична правосуб'єктність
  політичної складається з двох основних елементів - політичної правоздатності та політичної дієздатності. Політична правоздатність громадянина - це здатність бути суб'єктом державно-правових відносин у повному обсязі, тобто здатність мати права і нести обов'язки, передбачені нормами конституційного права. Політична правоздатність являє собою в
 15. Конституція Російської Федерації
  права і свободи (ст.ст. 5 - 12) Глава 3. Соціально-економічні права і свободи (ст.ст. 13 - 21) Глава 4. Політичні права і свободи (ст.ст. 22 - 28) Глава 5. Захист прав і свобод (ст.ст. 29 - 40) Розділ другий. Держава (ст.ст. 41 - 58) Глава 6. Основи конституційного ладу (ст.ст. 41 - 48) Глава 7. Державний устрій (ст.ст. 49 - 53) Глава 8. Особливі форми державного
 16. Глава 6. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  політичних системах зарубіжних країн політичні партії займають одне з найважливіших місць. Сам термін "партія" походить від латинського pars - частина, що стосовно до політичної системи означає групу однодумців, що мають одну спільну мету. З посиленням ролі партій у політичному процесі , із зростанням їх організованості партії стали розглядатися як свого роду соціальний механізм, де
 17. 4. Політичні права, свободи та обов'язки
  політичні права можна здійснювати тільки в одному кантоні. Маються на увазі головним чином права, виборчі. В ст. 66 передбачена можливість позбавлення політичних прав в встановлених федеральним законом межах. У ст. 55 гарантується свобода друку. Громадяни мають право утворювати спілки, які за своїми цілями і використовуваним для їх досягнення засобів не є протиправними або
 18. Стаття 2
  політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного , правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або