Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Це, здавалося б, чисто соціалістичне право передбачено конституціями деяких демократичних країн, ніколи не вважали себе соціалістичними. Так, у чинній нині преамбулі французької Конституції 1946 року йдеться: «Кожен працівник бере участь через своїх делегатів у колективному визначенні умов праці, а також в управлінні підприємствами». Стаття 46 Конституції Італії встановлює: «З метою підвищення економічної та соціальної ролі праці та відповідно до вимог виробництва Республіка визнає право трудящих співпрацювати у формах і межах, встановлених законами, в управлінні підприємствами».
Залучення працівників до участі в управлінні підприємствами практикується і в тих країнах, де в конституції про це не говориться, наприклад в Японії. Підприємці зрозуміли, що тим самим підвищується зацікавленість працівника в результатах праці, так само як і його особиста самооцінка. Втім, не можна не відзначити, що така участь не зачіпає правомочностей власника та адміністрації.
У той же час в соціалістичних країнах право трудових колективів на участь в управлінні стало проголошуватися лише в самий останній період перед крахом «світової соціалістичної системи». Приклад цьому подала Югославія, ще в 50-ті роки проголосила робоче самоврядування. За цей югославська компартія кілька десятиліть піддавалася звинуваченнями в ревізії марксизму-ленінізму, перш ніж ортодоксальні «марксисти-ленінці», стиснувши зуби, знехотя почали наслідувати її приклад. Однак і в Югославії, і тим більше в інших соціалістичних країнах дана ідея залишилася на папері, бо була несумісна з тоталітарним пануванням комуністичного партійного апарату. Примітно, що в китайській, північнокорейської і кубинської конституціях таке право не значиться. Немає його і в новітній соціалістичної конституції - Конституції Соціалістичної Республіки В'єтнам 1992 року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ПРАВО НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ "
 1. 17. Права та обов'язки учасників аграрних (сільськогосподарських) підприємствах (товариствах) корпоративного типу.
  Правоздатності їх учасників, по суті і змісті їх корпор прав. Ця правоздатність поділяється на майнову та управлінсько-контрольну. У тому випадку, коли-небудь учасник (незалежно від його частки у майні підприємства) особисто працює на даному підприємстві, то у нього, крім наведених вище, виникає і трудова правоздатність. Имущ права включають в себе: право на внесення
 2. 18. Підстави, порядок і правові наслідки припинення права участі в аграрних підприємствах (товариствах).
  Участі в агр підприємствах настає внаслідок: - ліквідації цього підприємства; - продажу або іншого відчуження акцій, частки в статутному капіталі підприємства. Припинення участі в аграрному підприємстві корпор типу явл наслідком відчуження акцій АТ або всієї частки у статутному капіталі ТОВ. Припинення участі громадянина в АТ або ТОВ тягне за собою позбавлення його прав
 3. Стаття 115. Унітарна підприємство, засноване на праві оперативного управління
  управління (казенне підприємство). 2. Установчим документом казенного підприємства є його статут, що затверджується уповноваженим на те державним органом або органом місцевого самоврядування. 3. Фірмове найменування унітарного підприємства, заснованого на праві оперативного управління, повинно містити вказівку на те, що таке підприємство є казенним. 4. Права казенного
 4. 16. Поняття права участі корпоративних прав в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах (товариствах) корпоративного типу.
  Участі громадян в агр підприємствах являє собою совок прав норм законів та установчих документів щодо цих підприємств, кіт встановлюються певні правила реалізації цими громадянами-акціонерами (учасниками) придбаних корпор прав. Право участі охоплює юр оформлення участі в корпор правах (зокрема формування статутного капіталу товариства, одержання акцій
 5. Стаття 299. Придбання і припинення права господарського відання та права оперативного управління
  право оперативного управління майном, щодо якого власником прийнято рішення про закріплення за унітарним підприємством або установою, виникає у цього підприємства чи установи з моменту передачі майна, якщо інше не встановлено законом та іншими правовими актами чи рішенням власника. 2. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що перебуває у господарському
 6. 10.5. Державні і муніципальні унітарні підприємства
  правом власності на закріплене за ним власником майно. Ознаки унітарного підприємства: - вид комерційної організації; - не наділене правом власності на закріплене майно; - майно належить підприємству на праві господарського відання або на праві оперативного управління; - відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном;
 7. Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні організацією
  правового регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин і як одне з основних прав працівників у сфері праці. Це право здійснюється двома способами: безпосередньо (на зборах, конференції, шляхом подачі пропозицій роботодавцю та т.д.); через свої представницькі органи (первинну профспілкову організацію, конференції і т.д.). Воно може бути реалізоване кожним
 8. 27. Види і структура внутрішніх правовідносин у державних аграрних підприємствах.
  правовідносини в ГСП характеризуються соотв інтеграцією, обумовленою тим, що воно явл гос підприємством. Його економічну основу становить не право власності, а право повного господарського ведення. Це право визначено ст. 37 Закону «Про власність». У свою чергу, на підставі даного права органи управління ДСП надають своїм структурним підрозділам засоби виробництва,
 9. 26. Види і структура внутрішніх правовідносин у приватних аграрних підприємствах кооперативного і корпоративного типів.
  правовідносинами явл також окремі правовідносини між кооп і корпор агр підприємствами та сім'ями їх членів (учасників), а також з їх виробничими
 10. Право оперативного управління
  право має ще вужчі порівняно з правом господарського відання межі майнової самостійності суб'єктів - воно носить строго дозвільний характер і в цілому будується за моделлю адміністративних правовідносин. При цьому необхідно розрізняти: - право оперативного управління, встановлене для діяльності казенних підприємств (їх діяльність на основі ГК РФ врегульована
 11. Поняття права господарського відання та права оперативного управління
  право оперативного управління не є класичними речовими правами. Теорія оперативного управління одержала доктринальне обгрунтування в 40-50 рр.. XX в. в радянському цивільному праві (А.В. Венедиктов * (1043)) і була вперше легально закріплена в Основах цивільного законодавства СССР 1961 р. (ст. 21) * (1044). Розробка даної теорії стала результатом пошуку правової конструкції, яка
 12. Стаття 300. Збереження прав на майно при переході підприємства чи установи до іншого власника
  право господарського відання або право оперативного управління на належне йому майно. (в ред. Федерального закону від 14.11.2002 N 161-ФЗ) 2. При переході права власності на заснування до іншої особи ця установа зберігає право оперативного управління на належне йому
 13. Стаття 296. Право оперативного управління
  управління, володіють, користуються цим майном в межах, встановлених законом, відповідно до цілей своєї діяльності, призначенням цього майна і, якщо інше не встановлено законом, розпоряджаються цим майном за згодою власника цього майна. (п. 1 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) 2. Власник майна має право вилучити зайве, невикористовуване або
 14. Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні ор-ганізації
  участь в управлінні організацією безпосередньо або через свої представницькі органи регулюється цим Кодексом, іншими федеральними законами, установчими документами організації, колективним договором, угоді-нями. (в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N
 15. Стаття 113. Унітарна підприємство
  правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства. КонсультантПлюс: примітка . Наказом Мінекономрозвитку РФ від 25.08.2005 N 205 затверджено Примірний статут федерального державного унітарного підприємства, заснованого на
 16. Стаття 564. Перехід права власності на підприємство
  право власності на підприємство переходить до покупця і підлягає державній реєстрації безпосередньо після передачі підприємства покупцеві (стаття 563). 3. У випадках, коли договором передбачено збереження за продавцем права власності на підприємство, передане покупцеві, до оплати підприємства або до настання інших обставин, покупець вправі до переходу до нього права
 17. Державні та муніципальні унітарні підприємства
  правом господарського відання або (казенне підприємство) правом оперативного управління. Серед норм, встановлених щодо унітарних підприємств у ГК РФ (ст . 113-115) і в спеціальному Федеральному законі від 14 листопада 2002 р. N 161-ФЗ "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах", (далі - Закон про унітарних підприємствах), істотне значення мають, зокрема, такі.
 18. 15. Поняття права підстави, корпоративних прав в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах (товариствах) корпоративного типу.
  правових норм законів і подзак актів, кіт встановлюються певні правила щодо формування особами (громадянами) статутного капіталу (статутного фонду) АТ або ТОВ, укладання між громадянами установчого договору, сплати першого внеску до статутного капіталу (фонду), державної реєстрації підприємства, а також щодо сплати остаточного внеску до статутного капіталу (фонду) підприємства корпор
© 2014-2022  yport.inf.ua