Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

4. ПРАВО НА ЗДОРОВ'Я ДОВКІЛЛЯ ТА ОБОВ'ЯЗОК БЕРЕГТИ ЇЇ

констітуціоналізаціі цього права і цього обов'язку зумовлена тим загрозливим для життя людства станом навколишнього середовища, якого вона внаслідок економічної діяльності людини досягла в другій половині XX століття. Протиріччя, принаймні зовнішнє, між економікою та екологією спонукало сучасні держави використовувати механізм правового регулювання, включаючи конституційний його рівень, для захисту середовища проживання людства і тим самим порятунку його від обострившейся загрози самому його існуванню. Ця проблема відбилася в конституціях самих різних держав незалежно від особливостей їхньої політичної системи. Втім, конституції держав, які залишилися соціалістичними, таких прав і обов'язків не згадують (за винятком Конституції СРВ).
Конституція Іспанії голосують в ч. 1 ст. 45: «Усі мають право користуватися навколишнім середовищем, відповідною для розвитку особистості, а одно зобов'язані охороняти її», а в ч. 3 цієї статті передбачає встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності осіб, які завдали довкіллю шкоди, з покладанням на них обов'язку відшкодувати його. Подібне регулювання міститься в ст. 55 болгарської Конституції: «Громадяни мають право на здорове і сприятливе навколишнє середовище відповідно до встановлених стандартів і нормативів. Вони зобов'язані берегти довкілля ».
Заслуговує на увагу ст. 45 словацької Конституції, згідно з якою кожен має право на своєчасну і повну інформацію про стан навколишнього середовища та про причини та наслідки її стану.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. ПРАВО НА здоров'я довкілля та ОБОВ'ЯЗОК БЕРЕГТИ ЇЇ "
 1. 8. Право на тілесну недоторканність, охорону життя і здоров'я
  право людини, спрямоване на забезпечення особистої недоторканності. У цивільному законі та юридичній літературі глибоко розроблено питання про цивільно-правовий захист цього права за допомогою зобов'язань, що виникають із заподіяння шкоди. Захист зазначеного права в певних випадках може забезпечувати також і інститут договірної відповідальності. ---
 2. Стаття 8.41. Невнесення у встановлені терміни плати за негативний вплив на навколишнє середовище
  навколишнє середовище - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьох тисяч до шести тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 3. Глава VI Обов'язки
  правового акта не звільняє від відповідальності за його недотримання. (3) Виконання явно злочинного наказу тягне відповідальність за федеральним законом. Стаття Основна загальна освіта обов'язкова. Батьки або особи, які їх замінюють, повинні забезпечити отримання дітьми основної загальної освіти. Стаття Кожен зобов'язаний зберігати природу і навколишнє середовище, дбайливо ставитися до тварини і
 4. Глава 6. Обов'язки громадян Російської Федерації
  правосуддя в якості народного або присяжного засідателя. Редакція статті 67.9 від 09.12.1992 р.: Громадяни Російської Федерації у відповідності з федеральним законом беруть участь у здійсненні правосуддя в якості народних або присяжних засідателів. Стаття 67.10. Захист Вітчизни є обов'язком громадян Російської Федерації. Громадяни Російської Федерації несуть військову службу відповідно до
 5. Стаття 8.5. Приховування або перекручення екологічної інформації
  навколишнього середовища та природних ресурсів, про джерела забруднення навколишнього середовища і природних ресурсів або іншого шкідливого впливу на навколишнє середовище і природні ресурси, про радіаційну обстановку, а також спотворення відомостей про стан земель, водних об'єктів та інших об'єктів навколишнього середовища особами, зобов'язаними повідомляти таку інформацію, - (в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N
 6. Стаття 8.5. Приховування або перекручення екологічної інформації
  навколишнього природного середовища та природних ресурсів, про джерела забруднення навколишнього природного середовища та природних ресурсів або іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та природні ресурси, про радіаційну обстановку, а також спотворення відомостей про стан земель, водних об'єктів та інших об'єктів навколишнього природного середовища особами, зобов'язаними повідомляти таку інформацію, - тягне
 7. 84. Відповідальність за екологічні правопорушення
  правопорушення може бути: 1. Дисциплінарної - суб'єкт екологічного правопорушення залучається адміністрацією підприємства, на якому він працює. Дисциплінарна відповідальність застосовується лише за порушення тих екологічних правил і приписів, виконання яких входить до кола трудових обов'язків порушника. 2. Матеріальною - застосовується до фізичним та юридичним особам і
 8. 31.1. Правові та організаційні основи управління використанням і охороною природних ресурсів
  здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Таким чином, захист людини, охорона його життя і здоров'я від негативного впливу навколишнього середовища є пріоритетним напрямом державної політики, в тому числі і в галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища . Конституція України визначає як
 9. С. А. Боголюбов. Екологічне право. Підручник для ВНЗ, 2001
  право "в ряді провідних вузів країни. У роботі розкриваються основні поняття та інститути екологічного права. Поряд з описом традиційних теоретичних і практичних проблем роз'яснюються такі найбільш актуальні для періоду переходу до ринкової економіки феномени, як управління охороною навколишнього середовища, державна і громадська екологічна експертиза, оцінка впливу на навколишнє
 10. Стаття 237. Приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей Коментар до статті 237
  право громадянина на отримання достовірної інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я. Факультативний об'єкт - відносини з охорони здоров'я, навколишнього природного середовища. Предметом злочину є інформація. Згідно з Федеральним законом від 20 лютого 1995 р. N 24-ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" під інформацією розуміються відомості про
 11. 82. Екологічне право. Предмет, об'єкт, джерела
  право на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням. Екологічне право являє собою сукупність правових норм, що регулюють відносини у сфері взаємодії суспільства і природи в інтересах збереження та раціонального використання навколишнього природного середовища для
 12. Коментар до статті 8.1
  правових актів РФ нормативного та ненормативного характеру, реалізація яких може призвести до негативних впливів на навколишнє природне середовище; - проекти нормативно-технічних та інструктивно-методичних документів, затверджуваних органами державної влади РФ, що регламентують господарську та іншу діяльність, яка може вплив на навколишнє природне середовище, в тому
 13. Глава Економічні, соціальні та культурні права громадян
  право на працю, включаючи свободу трудового договору, вибору професії та роду занять відповідно зі своїми бажаннями, здібностями та спеціальною підготовкою, право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни, на соціальний захист від безробіття. Винагорода працівника за працю встановлюється відповідно до суспільною значимістю і результатами праці і не може бути
 14. 4.1. Загальні положення
  право держав розробляти свої природні ресурси відповідно до проведеної ними політикою в галузі навколишнього середовища обумовлено в ЮНКЛОС їх обов'язком зберігати морське середовище. Цей обов'язок конкретизована у різних заходах, які належить приймати державам з метою запобігання забруднення морського середовища з різних джерел і різними поллютантами. Передбачаються
 15. Порушення правил охорони навколишнього середовища при про-ізводстве робіт (ст. 246 КК).
  правомірному використанню ». Склад по конструкції є матеріальним. Між на-рушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт і наслідками має бути встановлений причинний зв'язок. Суб'єктивна сторона характеризується умислом або неос-торожности. Суб'єкт злочину спеціальний - особа, відповідальна за дотримання правил охорони навколишнього середовища при
 16. 1. Критерії класифікації особистих немайнових прав
  правове регулювання дозволяє сформулювати ці права як абсолютні і охороняти їх властивими цивільному праву способами. Однак для того, щоб отримати таку охорону, особисті немайнові права повинні відповідати певним критеріям: по-перше, індивідуально- особистісна спрямованість цих прав і, по-друге, можливість їх відновлення або усунення порушення даних прав на майбутнє
 17. Стаття 246. Порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт Коментар до статті 246
  правопорушення ": а) стабільність навколишнього середовища; б) природно-ресурсний потенціал; в) конституційно гарантоване право кожного на сприятливе навколишнє середовище. --- БВС РФ. 1999. N 1. 2. Предметом злочину є правила охорони навколишнього середовища при виробництві робіт. Вони передбачені в Містобудівний кодекс РФ; Федеральних законах від 10
 18. Стаття 751. Обов'язки підрядника з охорони навколишнього середовища і забезпечення безпеки будівельних робіт
  правових актів про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт. Підрядник несе відповідальність за порушення зазначених вимог. 2. Підрядник не має права використовувати в ході здійснення робіт матеріали та обладнання, надані замовником, або виконувати його вказівки, якщо це може призвести до порушення обов'язкових для сторін вимог до охорони навколишнього середовища та
© 2014-2022  yport.inf.ua