Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил охорони навколишнього середовища при про-ізводстве робіт (ст. 246 КК).

Об'єктивна сторона полягає в порушенні правил охорони навколишнього середовища при проекту-ванні, розміщенні, будівництві, введенні в експлуатацію та експлуатації промислових, сільськогосподарських, наукових та інших об'єктів, якщо це спричинило істотну зміну радіоак- ного фону, заподіяння шкоди здоров'ю людини, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки.
Перша ознака об'єктивної сторони - виражене у фор-ме дії або бездіяльності порушення правил охорони навколишнього середовища. Положенням про оцінку впливу запланованій

господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище в Рос-
сийской Федерації, утв. наказом Госкомекологіі Росії від
16 травня 2000 № 3721, передбачається перелік видів і об'єк-тів господарської та іншої діяльності, при підготовці документа-ції на будівництво яких оцінка впливу на навколишнє середовище проводиться в обов'язковому порядку.
Другий необхідний ознака - настання суспільно небезпечних наслідків, зазначених у диспозиції статті.
Згідно п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від
5 листопада 1998 № 14 заподіяння шкоди здоров'ю людини (ст. 246-248, 250-252, 254 СК) виражається в розладі здоро-в'я, тимчасової або постійної втрати працездатності, причи-нении тяжкого, середньої тяжкості або легкого шкоди одній або кільком особам.
Під масовою загибеллю тварин мається на увазі їх загибель у великих кількостях, на великих територіях. Згідно п. 5 зазначеної постанови Пленуму Верховного Суду РФ дана ознака характеризується «масовою загибеллю птахів і тварин, у тому числі водних, на певній території, при якому рівень смертності перевищує середньостатистичний в три і бо-леї рази; ...».
Істотна зміна радіоактивного фону небезпечно для зна-ве числа людей, загрожує тяжким шкодою їх здоров'ю. Воно оцінюється за діючими нормами радіаційної безпеки як причиняющее чи що може заподіяти шкоду здоров'ю людей. Радіаційна обстановка в Росії визначається: глобаль-ним радіоактивним фоном, обумовленим котрі проводили ра-неї ядерними випробуваннями; наявністю радіаційно забруднених територій внаслідок аварії; експлуатацією підприємств ядер-ного паливного циклу, суднових ядерно-енергетичних установок, регіональних сховищ радіоактивних відходів2. Норми радіаційної безпеки приймаються на основі рекомендацій Ме-ждународного комісії з радіологічного захисту і стверджують-ся спеціально уповноваженими на те державними орга-нами Російської Федерації в області охорони навколишнього
1 БНА РФ. 2000. № 31.
2 Див: Зелений світ. 1996. № 24. С. 9.

Природного середовища згідно з Указом Президента РФ від 12 травня
2008 р. № 724 «Питання системи і структури федеральних орга-
нов виконавчої влади »1.
Інші тяжкі наслідки можуть висловитися у заподіянні су-громадської шкоди окремих ланках природного середовища. У пунк-ті 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада
1998 р. № 14 зазначено: «Під іншими тяжкими наслідками нару-ня правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт (ст. 246 КК РФ) слід розуміти істотне погіршення якос-ства навколишнього середовища або стану її об'єктів, усунення якого вимагає тривалого часу і великих фінансових і матеріальних витрат; знищення окремих об'єктів; дегра-Дація земель та інші негативні зміни навколишнього середовища, що перешкоджають її збереженню і правомірному використанню ».
Склад по конструкції є матеріальним. Між на-рушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт і наслідками має бути встановлений причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона характеризується умислом або неос-
торожности.
Суб'єкт злочину спеціальний - особа, відповідальна за дотримання правил охорони навколишнього середовища при зазначених у ст. 246 КК обставинах. Згідно п. 10 постанови Пле-Нума Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14, «коли ві-новних у скоєнні екологічного злочину визнається посадова особа державного підприємства, установи, організації або особа, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, воно повинно нести відпові-дальність за відповідною статтею за вчинення екологічн-ського злочину, а при наявності в діях ознак зло-вживання посадовими повноваженнями або повноваженнями особи, що виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, несе також відповідальність відпо-венно за ст. 285 і 201 КК РФ ».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил охорони навколишнього середовища при про-ізводстве робіт (ст. 246 КК). "
 1. § 4. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього середовища, екології, природокористування, землекористування та надрокористування
  У розглянутих сферах управління у органів місцевого самоврядування повноваження мають міжгалузевий характер. Це обумовлено тим, що органи місцевого самоврядування чи можуть бути суб'єктами тих чи інших суспільних відносин у сферах охорони навколишнього середовища, екології, природокористування, землекористування та надрокористування, або вони вправі, маючи об'єкти управління у власності,
 2. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 3. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  Право приватної власності громадян на земельні ділянки. У складі об'єктів права власності громадян найбільше значення набувають земельні ділянки, які використовуються громадянами в самих різних цілях: для будівництва житлового будинку, ведення особистого підсобного або дачного господарства, організації селянського (фермерського) господарства (крім господарства при будинку), здійснення іншої
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [ а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)
  Поняття секрету виробництва (ноу-хау). Стаття 1465 ЦК визначає секрет виробництва (ноу-хау) як відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або
 6. 1. Умови охорони ноу-хау
  За змістом п. 1 ст. 139 ЦК та п. 2 ст. 3 Закону "Про комерційну таємницю" закон присікає посягання на майнові та особисті інтереси володаря ноу-хау з боку третіх осіб за наявності як мінімум чотирьох умов: - технічна, фінансова чи інша інформація становить реальну або гіпотетичну комерційну цінність; - ця інформація, в тому числі так звані "секрети
 7. § 3. Метод екологічного права
  (екологізація; адміністративно-правової та цивільно-правової способи; історико - правовий та прогностичний методи) Кожній галузі права повинні бути притаманні свій предмет, метод або комбінація методів: предмет і метод володіють певним єдністю, оскільки відрив способів впливу від змісту регульованих суспільних відносин негативно позначається на самостійності та
 8. § 3. Правове забезпечення екологічних відносин
  (правова реформа в Росії і вдосконалення екологічного законодавства; дотримання вимог законодавства та роль правової служби; судова реформа) Одним з основних принципів охорони навколишнього середовища є її належне правове забезпечення. Воно й обумовлює виникнення екологічного права, необхідність його розробки і вивчення. Правова реформа в Росії та
 9. § 1. Звернення громадян
  (обігу в природоохоронні органи; звернення до правоохоронних органів; підвищення еколого-правової культури) Російська Конституція 1993 р. проголосила екологічні права громадян - на сприятливе навколишнє середовище, на достовірну інформацію про її стан, на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням (ст. 42). Названим прав відповідає
 10. § 4. Екологічна експертиза
  (принципи та об'єкти екологічної експертизи, організація і проведення екологічної експертизи; повноваження громадян; громадська експертиза; компетенція органів держави і місцевого самоврядування; обов'язки та права учасників експертизи та їх відповідальність; відповідальність у сфері екологічної експертизи) Одним з вирішальних факторів забезпечення охорони навколишнього середовища є
© 2014-2022  yport.inf.ua