Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА ДО 3-МУ ВИДАННЯ

Від попереднього видання Загальної частини підручника нас відділяє більше трьох років. При підготовці нинішнього перевидання ми постаралися насамперед врахувати всі зміни, які відбулися в конституційному (державному) праві зарубіжних країн в останні роки. Звичайно, у нас з'явилися і нові ідеї, які ми вирішили довести до читача. Ми змогли тепер кожну главу супроводити списком рекомендованих книг з відповідної проблематики.
Доводиться констатувати, що якщо кілька років тому ми були монополістами на ринку підручників з нашої дисципліни, то тепер ситуація змінилася: з нами конкурують ще кілька підручників. Правда, від студентів МДЮА ми як і раніше вимагаємо, щоб вони користувалися насамперед нашим підручником, а до інших зверталися лише в пошуках додаткової інформації, але викладачі та студенти інших юридичних вузів, природно, вільні обирати будь-який підручник, і ми не сумніваємося, що ті студенти, для кого сенс навчання лише в тому, щоб скласти іспит, віддадуть перевагу підручники тонший. Не думаємо, що цей успадкований від минулого підхід принесе їм у житті дивіденди, але це, звичайно, їх проблема.
П'ять років викладання на нашу підручником підтвердили нам, що ми обрали правильний шлях. І справа не стільки в тому, що ми даємо більше інформації, скільки в тому, що, користуючись нашим підручником, студент повинен уміти працювати з книгою, повинен сам відрізняти концептуальний матеріал від ілюстративного і осмислювати цей матеріал. Ми хочемо, щоб студент не стільки запам'ятовував, скільки думав над тим, що йому подається. Тільки так він зможе стати, як кажуть, міцним професіоналом, бо суть вищої освіти, за нашим поданням, в тому, щоб озброїти студента такими систематизованими знаннями і навичками, які допоможуть йому в його майбутній або цієї професії вирішувати нестандартні завдання. Така здатність - головна якість фахівця вищої кваліфікації. Для цього потрібен широкий професійний і загальний кругозір. Наш об'ємний підручник має на меті дати студенту необхідний кругозір у галузі конституційного і, мабуть, взагалі в області публічного права. Це необхідно юристу незалежно від того, за якою конкретної професії він працює.
У новому виданні ми дещо частіше наводимо приклади з досвіду зарубіжних пострадянських країн, однак від більш широкого його використання нас утримує обставина, що в багатьох цих країнах встановилися авторитарні політичні режими і демократичні конституційні положення часто залишаються ще мертвою буквою. Ми переконані, що глобальна тенденція демократизації політичних відносин незборима і що вона все сильніше буде проявлятися і в цих країнах, а це спонукає нас звертатися до їхнього досвіду значно частіше, ніж ми це зробили зараз.
Що стосується Особливої частини навчального курсу, то зараз у продажу ще є том 3 нашого підручника, де в систематизованому вигляді викладено основи конституційного (державного) права дев'яти європейських країн з числа передбачених програмою МГЮА. Основи конституційного (державного) права передбачених цією програмою ще шести країн Америки та Азії складуть зміст томи 4, який хоч і з великим запізненням, але повинен побачити світ навесні 2000 року і завершити всі видання.
Серпень 1999
Керівник авторського колективу
і відповідальний редактор -
доктор юридичних наук ,
професор Б.А. Страшун
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА ДО 3-МУ ВИДАННЯ "
 1. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ фінансової стійкості страховика
  Дана глава не коментується, оскільки не належить до загальної частини страхового законодавства (див. Передмова). Стаття 25. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків Стаття 26. Страхові резерви і фонди страховиків Стаття 27. Гарантії платоспроможності страховиків Стаття 28. Облік і звітність страховиків Стаття 29. Публікація страховиками річних
 2. Передмова
  видань, призначених для вивчення права в юридичних та економічних вузах країни. У підручнику знайшло відображення концептуальне бачення сучасних проблем бюджетного права та економіки в їх співвідношенні і подальшому розвитку. При цьому автори враховували зміни, які відбулися в конституційних основах держави, а також в економічній концепції Російської держави і в правовій науці.
 3. 2.3. Право на недоторканність твору
  передмовами, післямовами, коментарями і якими б то не було поясненнями. У російському законодавстві були об'єднані два правомочності: право на захист репутації автора і право на переробку. Стаття 15 ЗоАП закріплювала право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (право на захист
 4. Передмова до другого видання
  видання підручника «Основи права» пройшло близько двох років. Оголошений тираж книги розійшовся, а потреби читачів у цьому виданні задоволені далеко не повністю. Пропонувати ж читачам не перероблений матеріал у новому виданні було б свого роду неповагою до них. Головне завдання авторів при підготовці нового видання полягала в тому, щоб врахувати зміни в самому житті і в законодавстві,
 5. ПЕРЕДМОВА до п'ятого видання
  видання було зроблено після того, як розійшлося попереднє, четверте, видання (2008 р.). Читацький попит, проте, наскільки я міг судити, залишився незадоволеним повною мірою. Тим часом за два роки відбулися дуже суттєві зміни у законодавстві та практиці, причому в чималому ступені саме в тих питаннях, яким присвячена книга. Помітним явищем стала розробка концепції
 6. ПЕРЕДМОВА
  видання, в якому зроблені спроби з'єднати зазначені вимоги. У ньому отримали правову оцінку останні ініціативи нового керівництва країни, спрямовані на зміцнення російської державності, вдосконалення структури влади, принципів федералізму, місцевого самоврядування. Пропонований підручник грунтується на курсах лекцій та навчально-методичних посібниках, підготовлених під
 7. І.Б. Новицький. Римське право, 1993
  видання підручника друкується без змін з останнього видання, що вийшов у світ в 1972 р. Робота являє собою елементарний підручник римського приватного (цивільного) права, підготовлений відповідно до програми курсу римського права для студентів юридичних вузів. Рекомендований до опублікуванню Вченим радою юридичного факультету МДУ імені М.В.
 8. Передмова
  виданням для фахівців, тому багато хто з них залишаться не до кінця задоволеними. Підручник призначений насамперед для студентів юридичних навчальних закладів. Це видання являє собою доповнене і перероблене видання книги «Порівняльне правознавство», яка вийшла в Ташкенті в 1999 р. у видавництві «Адолат». На відміну від узбецького 1 См: Давид Р. Основні правові
 9. Н.А. Сотников. Земельний податок. Економіко-правовий бюлетень № 11., 2010
  виданні розглядаються питання обчислення та сплати земельного податку. Окремі глави присвячені визначенню ставки податку, податкової бази. Наведено приклади розрахунку земельного податку в різних ситуаціях: коли ділянка знаходиться під багатоквартирним будинком, якщо земля надана для житлового будівництва і т.д. Видання адресоване бухгалтерам та керівникам організацій, індивідуальним
 10. Передмова до другого видання
  видання підготовлено тим же авторським колективом - учнями і колегами професора Р. Л. Наришкіної. Ця наступність - свідчення нашої доброї пам'яті про педагога, вченого, друга і вчителя, так рано пішов з життя, але залишила після себе так багато добрих , важливих і потрібних справ, одним з яких була перша публікація підручника. За минулі роки назріла нагальна необхідність
 11. А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011
  видання є широке використання практики Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду РФ і Верховного Суду РФ з питань, пов'язаних з виконанням кримінального покарання, порядком та умовами його відбування. Пропоноване видання орієнтоване, в першу чергу, на осіб, які професійно займаються питаннями, пов'язаними з виконанням кримінального покарання: співробітників
 12. ПЕРЕДМОВА
  видання 3-е, стереотипне). Дана книга являє собою узагальнений результат дослідження однієї з груп цивільно - правових договорів у їх класифікації з використанням такого критерію, як спрямованість результату відповідних договорів. Йдеться про договори, спрямованих на передачу майна: купівлі - продажу, міни, дарування, ренти та довічного змісту з утриманням, оренди
 13. Стаття 146. Порушення авторських і суміжних прав Коментар до статті 146
  передмовами, післямовами, коментарями, поясненнями, а також переклад твору на іншу мову. 4. Присвоєння авторства може полягати у виданні твори під чужим ім'ям, включенні частини твору у свій твір без посилання на автора (плагіат), приписка до числа авторів прізвищ тих, хто фактично співавтором не був, примус до співавторства, незазначення імені співавтора в
 14. Передмова
  передмові до першого видання, принципово важливим є розширення в ньому договірного методу регулювання трудових і соціально-трудових відносин. ТК зберіг найкраще, пристосувавши до нових умов норми колишнього Кодексу законів про працю, відкинув віджиле, містить багато новацій. Ці обставини враховані авторами в процесі коментування закріплених в ТК правових норм при підготовці
© 2014-2022  yport.inf.ua