Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

З ПЕРЕДМОВИ КО 2-МУ ВИДАННЯ

Моїм початковим наміром було зберегти при нинішньому перевиданні перших двох томів згадане передмову (передмову до 1-го виданню томи 1. - Б.С.) в незайманому вигляді. Актуальність його, з одного боку, не втрачена, оскільки читачі цілком можуть зустрічати роботи авторів цього підручника, написані багато років тому з інших ідеологічних позицій. У тому передмові пояснювалися причини такої розбіжності. З іншого ж боку, чим далі в історію відходять часи панування комуністичної ідеології і жорсткої цензури, тим менш цікавий для читача даний сюжет. Ми вже, як правило, не рекомендуємо студентам твори тих часів за нашої навчальної дисципліни, тим більше що, незважаючи на всі труднощі, з'являється нова вітчизняна та перекладна література. Та й ряд моїх колег вважають, що повертатися до питання про колишніх помилках не варто. Того ж з читачів, кого зацікавить це питання, можна відіслати до першого видання томи 1 нашого підручника (М.: Бек, 1993, с. XI-XIV). Тому в нинішньому передмові відтворюються лише ті положення колишнього, які пояснюють наш підхід до формування даного підручника і містять рекомендації щодо його використання. Такі положення перенесені сюди і з післямови до Загальної частини курсу, поміщеного в томі 2 (в 1-му виданні: М.: Бек, 1995).
На відміну від радянських підручників, які прагнули насамперед озброїти студента для участі в ідеологічній боротьбі соціалізму проти капіталізму, ми намагалися зосередитися на правових проблемах досліджуваного курсу. Проте враховуючи, що нової літератури по курсу поки що дуже мало, а стара наскрізь ідеологізована, заснована на так званому класовому підході, ми вважали за доцільне по ходу викладу спростовувати деякі особливо поширені в радянській літературі міфи, пов'язані з тими чи іншими інститутами конституційного права. Можливо, що при подальших перевиданнях підручника цього вже не буде потрібно, але зараз такі положення представляються ще необхідними.
З цим пов'язано і те, що ми поки залишаємо і в програмі курсу, і в підручнику деякі питання, які повинні вивчатися в курсі політології, однак дуже тісно пов'язані з конституційним правом. Наприклад, при викладі питання про політичні партії ми не обмежуємося характеристикою їх конституційно-правового статусу, а даємо також їх соціально-політичну типологію, що відрізняється від тієї, яка традиційно давалася раніше. Надалі, коли навчальний курс політології, що знаходиться ще на етапі становлення, остаточно утвердиться на власній базі, позбувшись від рудиментів застарілих догматів, для нас відпаде необхідність зупинятися на такий проблематики.
При написанні підручника ми прагнули спиратися на нормативні джерела можливо більш широкого кола країн, однак прискіпливий читач напевно помітить переважання прикладів з конституційно-правового законодавства розвинених країн Заходу і Японії, а також колишніх соціалістичних країн. Це не дивно, бо ми хотіли, по-перше, можливо ширше представити досвід тих країн, які дійсно йдуть в авангарді прогресу людства. Його абсолютно необхідно знати, якщо ми хочемо увійти небудь в цей ряд. По-друге, необхідно знати і досвід тих країн, які подібно нам долають тоталітарне минуле, вирішують у суспільних перетвореннях приблизно ті ж завдання, які стоять і перед нами.
Можна було б, ймовірно, більше наводити прикладів законодавства країн, що розвиваються, тим більше що там чимало цікавої екзотики. Однак не можна випускати з виду і та обставина, що дуже багато конституційні норми в цих країнах суть мертва буква, вони не діють в житті. Те ж, що діє, часто ніде не записано, і отримати про це адекватне і систематизоване уявлення далеко не завжди було для нас можливо.
Цитуючи іноземні конституції і закони, ми зазвичай користувалися опублікованими у нас російськими перекладами, які, на жаль, нерідко неточні, а часом містять серйозні помилки. У тих випадках, коли ми мали у своєму розпорядженні оригінальними нормативними текстами і були в змозі їх прочитати і зрозуміти, ми уточнювали або навіть замінювали своїми опубліковані переклади. Зрозуміло, багато новітні конституції у нас взагалі не перекладені, і ми в міру знання відповідних мов користувалися в цих випадках лише оригіналами, даючи власні переклади.
Наш підручник може здатися занадто об'ємним. У радянські часи обсяг підручників, як, втім, і інших книг, в першу голову спеціальних, жорстко обмежувався. Досвід дидактики, проте, вчить, що з підручника, в якому багато ілюстративного матеріалу, студент швидше засвоїть всю концептуальну матерію, ніж з худої книжечки, в якій, крім концепції, нічого немає. Від цієї концепції в пам'яті студента в кращому випадку залишиться гола схема, а в гіршому - окремі фрагменти. Тими ж міркуваннями ми керувалися, допускаючи певні повторення: одна і та ж проблема, будучи висвітлена в різних контекстах, краще розуміється і, отже, краще засвоюється. Не випадково на Заході підручники товсті; в порівнянні з ними наш і зараз худоват.
Весь наш авторський колектив сподівається, що пропонований підручник сприятиме отриманню студентами необхідного мінімуму систематизованих знань про конституційне право. Для цього потрібно, звичайно, знайомитися і з текстами конституцій і законів зарубіжних країн, тому що не можна навчитися плавати, не входячи в воду. Не можна пізнати право, не бачачи його джерел. Підручник покликаний бути путівником, орієнтиром, що допомагає студенту самостійно і правильно аналізувати й оцінювати нормативний матеріал.
Для кращого з'ясування суті та тенденцій розвитку конституційно-правових інститутів ми намагалися ілюструвати їх достатньою кількістю показових прикладів. Студенту немає необхідності запам'ятовувати їх, тим більше що це для людини з звичайною пам'яттю навряд чи можливо. Приклади вирвані з контексту відповідних правових систем, і завдання їх виключно ілюстративна. У наступних двох томах ми постараємося дати більш-менш цілісне уявлення про конституційне право окремих країн. Вивчивши основи їх конституційного права, студент вже самостійно зможе знаходити потрібні приклади при поверненні до проблем Загальної частини навчального курсу.
При перевиданні першого і другого томів було враховано низку змін, які у конституційному законодавстві, уточнено деякі формулювання. Крім того, зроблені невеликі додавання. Зокрема, в главу про основи теорії конституції доданий параграф, що містить культурологічну характеристику конституції. Думається, це збагатить уявлення читача про предмет, зокрема про значення конституції в житті сучасного суспільства. Розширено матеріал про фінансування політичних партій.
Кілька слів про контрольні питаннях і завданнях, поміщених в кінці кожного розділу підручника. Формулюючи ці питання і завдання, ми намагалися не дублювати зміст підручника, а будити думку студента. Найчастіше в тексті підручника немає прямої відповіді на поставлене питання: ця відповідь має стати результатом роздуми, аналізу, зіставлення, логічного умовиводу. Словом, думати треба. Тільки так можна серйозно і глибоко вивчити дану дисципліну, як і будь-яку іншу.
Поміщений в кінці книги предметний покажчик не тільки полегшить користування текстом, але і дозволить студенту проконтролювати своє знання термінології. Подивіться містяться в покажчику терміни і запитайте себе, чи знаєте ви їх. Прогалини в знаннях за допомогою покажчика легко заповнити.
Ми будемо раді вашим зауваженням і пропозиціям, які допоможуть нам поліпшити текст підручника при підготовці до майбутніх перевидань.
Жовтень 1995
Професор Б.А. Страшун
Зміст
ПЕРЕДМОВА ДО 3-МУ ВИДАННЯ 2
З ПЕРЕДМОВИ КО 2-МУ ВИДАННЯ 3
ГЛАВА I. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО (державне) право зарубіжних КРАЇН 12
§ 1. Конституційне право як галузь права в зарубіжних країнах 12
1. Терміни «конституційне право» і «державне право» 12
2. Предмет і метод конституційного права 13
3. Визначення конституційного права зарубіжних країн 15
4. Система конституційного права 15
5. Суб'єкти конституційного права 18
6. Конституційно-правове регулювання 19
7. Джерела конституційного права 21
8. Місце і роль конституційного права в правових системах 23
9. Основні тенденції в розвитку конституційного права 24
§ 2. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна 26
1. Предмет науки конституційного права 26
2. Наука конституційного права за кордоном 27
3. Радянська література в області зарубіжного конституційного (державного) права 28
4. Сучасний стан російської науки зарубіжного конституційного права 31
5. Конституційне (державне) право зарубіжних країн як навчальна дисципліна 34
Контрольні питання 35
Література 36
ГЛАВА II. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЇ 36
§ 1. Поняття конституції 36
1. Визначення конституції 36
2. Соціально-політична сутність конституції 38
3. Соціальні функції конституції 40
4. Об'єкти конституційного регулювання 41
5. Дія конституції 45
§ 2. Форма і структура конституцій 46
1. Форма конституцій 46
2. Структура конституцій 48
3. Мова і стиль конституцій 49
§ 3. Прийняття, зміна та скасування конституцій 50
1. Ухвалення конституцій 50
2. Зміна конституцій 52
3. Обмеження змін 56
4. Скасування конституцій 57
§ 4. Класифікація конституцій 57
1. Цілі класифікації 57
2. Тимчасові і постійні конституції 58
3. Класифікація за змістом і характером конституцій 58
4. Інші класифікації 59
§ 5. Конституційний контроль (нагляд) 59
1. Поняття конституційного контролю (нагляду) 59
2. Об'єкти конституційного контролю 61
3. Види конституційного контролю 63
4. Органи конституційного контролю 64
§ 6. Конституція як явище культури сучасного суспільства 68
1. Конституція як продукт європейської культури 68
2. Конституція як продукт національної культури 71
3. Конституція і матеріальна культура 74
4. Конституція і моделі поведінки 75
Контрольні питання і завдання 77
Література 77
ГЛАВА III. Конституційно-правовий статус ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 77
§ 1. Основні поняття 77
1. Права людини і права громадянина 77
2. Історичний розвиток прав і свобод 79
3. Права і свободи 80
4. Права, свободи та обов'язки 81
5. Способи конституційного формулювання прав, свобод і обов'язків 82
6. Класифікація прав, свобод і обов'язків 83
7. Рівність прав, свобод і обов'язків 84
8. Обмеження прав і свобод 86
9. Гарантії прав і свобод 88
§ 2. Громадянство і режим іноземців 90
1. Поняття громадянства 90
2. Набуття громадянства 91
3. Припинення громадянства 92
4. Безгражданство і багатогромадянства 92
5. Режим іноземців 93
6. Притулок, висилка з країни, видача іноземній державі 94
§ 3. Особисті (громадянські) права, свободи та обов'язки 94
1. Право на життя, свободу, фізичну цілісність і недоторканність 94
2. Свобода думки і совісті 96
3. Таємниця приватного життя і комунікації, недоторканність житла 97
4. Свобода пересування і поселення 98
§ 4. Політичні права, свободи та обов'язки 98
1. Право участі в управлінні суспільством і державою 98
2. Виборчі права 99
3. Право на об'єднання, свобода спілок та асоціацій 100
4. Свобода зборів і маніфестацій 100
5. Свобода інформації та право на інформацію 102
6. Право петицій 103
7. Право і обов'язок захисту країни 104
8. Обов'язок вірності державі та дотримання його конституції і законів 104
9. Право на опір гнобленню 105
§ 5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки 106
1. Право приватної власності та її успадкування. Свобода господарської ініціативи 106
2. Праця і пов'язані з ним соціальні права, свободи та обов'язки 108
3. Право на участь в управлінні підприємствами 111
4. Право на здорове навколишнє середовище і обов'язок берегти її 111
5. Обов'язок платити податки 111
6. Право на соціальне забезпечення 112
7. Право на охорону здоров'я 113
8. Право на житло 114
9. Право на освіту і академічна свобода 114
10. Свобода творчості, вільний доступ до культурних цінностей 116
Контрольні питання і завдання 117
Література 117
ГЛАВА IV. Конституційно-правові основи суспільного ладу 117
§ 1. Поняття суспільного ладу 118
 1. Визначення та структура суспільного ладу 118
 2. Суспільний лад і конституційне право 119
 § 2. Економічні відносини 120
 1. Економічна система 120
 2. Власність 121
 3. Праця 124
 4. Конституційно-правові принципи економічної діяльності 125
 5. Фінансова система 128
 § 3. Соціальні відносини 129
 1. Соціальна система, соціальна структура і соціальна справедливість 129
 2. Відносини між працею і капіталом 130
 3. Міжнаціональні відносини 131
 4. Заохочення і охорона шлюбу і сім'ї 132
 5. Державна політика в галузі екології, охорони здоров'я та соціального забезпечення 133
 6. Державний захист споживача 135
 § 4. Духовно-культурні відносини 135
 1. Загальна характеристика 135
 2. Освіта 136
 3. Наука і культура 136
 4. Релігія 138
 § 5. Політичні відносини 138
 1. Політична влада і політична система 138
 2. Політичний процес 139
 3. Політична і правова культура 140
 4. Політичний режим 142
 Контрольні питання і завдання 144
 Література 144
 ГЛАВА V. Конституційно-правовий статус ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ 145
 § 1. Держава 145
 1. Поняття держави як конституційно-правового інституту 145
 2. Соціальна держава 147
 3. Правова держава 148
 4. Демократична держава 149
 5. Світська держава 150
 6. Конституційні засади внутрішньої політики держави 151
 7. Конституційні принципи зовнішньої політики держави 151
 8. Конституційні засади організації держави 153
 9. Державний апарат 156
 10. Конституційно-правовий статус державних і самоврядних органів 156
 11. Конституційно-правовий статус збройних сил 157
 § 2. Політичні партії та партійні системи 159
 1. Поняття і сутність політичних партій 159
 2. Соціально-політична класифікація партій 161
 3. Організаційна класифікація політичних партій 164
 4. Інституціоналізація політичних партій та їх конституційно-правовий статус 165
 5. Інституціоналізація політичних партій: реєстрація 166
 6. Інституціоналізація політичних партій: фінансування 167
 7. Партійні системи 169
 § 3. Соціально-економічні та соціально-культурні громадські об'єднання 171
 1. Сутність, завдання та функції неполітичних громадських об'єднань 171
 2. Форми і види неполітичних громадських об'єднань 175
 3. Об'єднання з публічними функціями 176
 4. Конституційно-правове регулювання статусу соціально-економічних і соціально-культурних громадських об'єднань 181
 5. Організації підприємців 184
 6. Професійні спілки 186
 7. Союзи споживачів 189
 8. Селянсько-фермерські організації 189
 § 4. Релігійні громади і церква 190
 1. Фактори, що зумовлюють вплив релігійних громад та церкви на політичне життя 190
 2. Конституційно-правове регулювання релігійних відносин і статусу церков 192
 3. Церква і світські недержавні політичні інститути 194
 § 5. Засоби масової інформації 195
 1. Поняття і соціальне призначення засобів масової інформації (ЗМІ) 195
 2. Конституційно-правове регулювання ЗМІ 196
 3. ЗМІ і держава 196
 4. Недопущення монополізму 198
 5. Відповідальність за порушення законодавства про ЗМІ 198
 6. Статус журналіста 200
 7. Опитування громадської думки 201
 Контрольні питання і завдання 203
 Література 204
 ГЛАВА VI. ФОРМИ ПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНІ РЕЖИМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 204
 § 1. Поняття форми правління і державного режиму 204
 1. Визначення форми правління 204
 2. Класифікація форм правління 205
 3. Державний режим 205
 § 2. Монархія 206
 1. Поняття 206
 2. Абсолютна монархія 206
 3. Дуалістична монархія 207
 4. Парламентарна монархія 207
 § 3. Республіка 208
 1. Поняття 208
 2. Дуалістична (президентська) республіка 209
 3. Парламентарна республіка 210
 4. Змішана (напівпрезидентська) республіка 210
 5. Радянська республіка 211
 Контрольні питання і завдання 212
 Література 213
 ГЛАВА VII. НАРОДНІ ГОЛОСУВАННЯ (ВИБОРИ, ВІДГУК, РЕФЕРЕНДУМ) 213
 § 1. Вибори і відгук 213
 1. Поняття і соціальна функція виборів 213
 2. Види виборів 215
 3. Періодичність виборів 216
 4. Виборча система 217
 5. Виборче право 217
 6. Відгук 218
 § 2. Принципи виборчого права 220
 1. Поняття і значення 220
 2. Загальне виборче право 220
 3. Вільна участь у виборах і обов'язковий вотум 224
 4. Рівне виборче право 225
 5. Пряме і непряме виборче право 226
 6. Таємне голосування 227
 § 3. Виборчий процес 228
 1. Поняття 228
 2. Призначення виборів 229
 3. Виборчі округи 229
 4. Виборчі дільниці 231
 5. Виборчі органи 231
 6. Реєстрація виборців 232
 7. Висування кандидатів 233
 8. Агітаційна кампанія 234
 9. Голосування 236
 10. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів 238
 11. Контроль за дотриманням законоположень про виборчий процес. Вибірково-правові спори. Відповідальність за виборчі правопорушення 238
 § 4. Виборчі системи 239
 1. Види виборчих систем 239
 2. Мажоритарна система відносної більшості 240
 3. Мажоритарна система абсолютної більшості 241
 4. Мажоритарна система кваліфікованої більшості 243
 5. Обмежений вотум 244
 6. Система єдиного непередаваного голоси 244
 7. Кумулятивний вотум 245
 8. Система пропорційного представництва політичних партій 246
 9. Загороджувальний пункт 249
 10. З'єднання списків 250
 11. Пов'язані і вільні списки. Преференційне голосування 250
 12. Панашірованіе 251
 13. Система єдиного переданого голосу 251
 14. Змішані системи 253
 § 5. Референдум 254
 1. Поняття і соціальна функція 254
 2. Види референдуму 256
 3. Право участі у референдумі 258
 4. Предмет референдуму 258
 5. Ініціатива і призначення референдуму 259
 6. Формула референдуму 261
 7. Організація референдуму 262
 8. Визначення результатів референдуму 263
 9. Правові наслідки референдуму 264
 Контрольні питання і завдання 264
 Література 265
 ГЛАВА VIII. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА: ПАРЛАМЕНТ 265
 § 1. Поняття, соціальні функції і повноваження парламенту 266
 1. Поняття та соціальні функції 266
 2. Представницький характер 267
 3. Загальна характеристика компетенції 269
 4. Законодавча компетенція 271
 5. Фінансова компетенція 273
 6. Ратифікація та денонсація міжнародних договорів 274
 7. Призначення референдумів 275
 8. Формування державних органів і установ, призначення чи обрання посадових осіб або участь у цих процедурах 276
 9. Контроль за діяльністю державних органів, установ та посадових осіб 278
 10. Повноваження в галузі оборони і безпеки 279
 11. Судові повноваження 280
 12. Акти 282
 13. Делегування повноважень 283
 14. Заміщення парламентів 284
 15. Парламентське право 285
 § 2. Структура парламенту і організація його палат 286
 1. Палати 286
 2. Формування палат 288
 3. Розпуск парламентів (палат) 290
 4. Двопалатні системи 291
 5. Керівництво палат 292
 6. Комітети (комісії) парламентів і палат 295
 § 3. Статус парламентарія 297
 1. Юридична природа мандата парламентарія 297
 2. Лобізм 300
 3. Права та обов'язки парламентарія 300
 4. Парламентський імунітет 302
 5. Індемнітет 303
 6. Об'єднання парламентаріїв 305
 § 4. Порядок роботи парламенту: сесії і загальні парламентські процедури 307
 1. Сесія 307
 2. Процедура пленарних засідань палат 309
 3. Процедура засідань комітетів (комісій) 313
 § 5. Законодавчий процес 314
 1. Поняття 314
 2. Законодавча ініціатива 315
 3. Обговорення законопроекту 319
 4. Прийняття закону 322
 5. Санкціонування, промульгация і опублікування закону 323
 6. Особливості законодавчого процесу у фінансовій області 325
 7. Особливості проходження проектів і прийняття конституційних і органічних законів 328
 8. Особливості порядку ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів 330
 § 6. Інші спеціальні парламентські процедури 331
 1. Процедури виборів і призначень 331
 2. Контрольні процедури: звіти уряду та його членів 332
 3. Процедура контролю за делегованим законодавством 333
 4. Контрольні процедури: запити і запитання парламентаріїв 334
 5. Парламентські розслідування 335
 6. Процедура політичної відповідальності уряду 336
 7. Імпічмент та інші подібні процедури 338
 8. Розгляд петицій 340
 § 7. Допоміжний апарат парламенту 341
 1. Поняття і призначення 341
 2. Структура і функції 343
 3. Допоміжні служби колегіальних органів 344
 4. Особистий персонал парламентаріїв 344
 5. Консультанти 345
 § 8. Органи, установи та посадові особи при парламентах 345
 1. Загальна характеристика 345
 2. Рахункові палати 346
 3. Уповноважені з прав людини (омбудсмани) 347
 4. Інші конституційні органи, установи та посадові особи 349
 Контрольні питання і завдання 350
 Література 351
 ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД 352
 § 1. Глава держави 352
 1. Поняття і місце в системі влади 352
 2. Юридична форма глави держави 353
 3. Повноваження 354
 4. Монарх: особливості статусу 360
 5. Президент: порядок обрання та заміщення, привілеї, відповідальність 362
 6. Допоміжні органи і установи при главі держави 365
 § 2. Уряд 367
 1. Поняття 367
 2. Компетенція 368
 3. Формування і склад 370
 4. Глава уряду 372
 5. Відомства та їхні керівники 373
 6. Відповідальність уряду та його членів 374
 Контрольні питання і завдання 375
 Література 376
 ГЛАВА X. СУДОВА ВЛАДА 376
 § 1. Загальна характеристика 376
 1. Поняття і соціальна функція 376
 2. Структура судової влади 380
 3. Статус суддів, прокурорів, слідчих 381
 4. Вищі органи суддівського співтовариства 384
 § 2. Конституційно-правові засади організації та діяльності судових систем 385
 1. Принципи організації 385
 2. Принципи діяльності 386
 3. Системи судів загальної юрисдикції 387
 4. Адміністративна юстиція 389
 § 3. Конституційна юстиція 390
 1. Організація конституційних судів (рад) 390
 2. Конституційне судочинство 394
 § 4. Органи та установи, що сприяють судової влади 396
 1. Прокуратура 396
 2. Адвокатура 398
 3. Інші допоміжні органи і установи 399
 Контрольні питання і завдання 399
 Література 400
 ГЛАВА XI. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 400
 § 1. Територіальний устрій держави 400
 1. Поняття 400
 2. Територіальна автономія 401
 3. Форми політико-територіального устрою 403
 4. Унітарний устрій (унітаризм) 404
 5. Федеративний устрій (федералізм) 407
 6. Статус суб'єктів федерацій та інших носіїв державної автономії 411
 7. Розподіл компетенції і відносини між федерацією та її суб'єктами 413
 8. Договори і конституційні процедури вирішення конфліктів між федерацією та її суб'єктами 416
 9. Федеральні території 418
 10. Зовсім території 419
 § 2. Організація державної влади суб'єктів федерацій та інших державно-автономних одиниць 420
 1. Форми правління і державні режими 420
 2. Законодавчі органи 420
 3. Виконавчі органи 422
 4. Судові органи 424
 § 3. Організація публічної влади на місцях 424
 1. Місцеве управління і самоврядування 424
 2. Основні моделі організації публічної влади на місцях 427
 Контрольні питання і завдання 429
 Література 430
 ПІСЛЯМОВА 430

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "З ПЕРЕДМОВИ КО 2-МУ ВИДАННЯ"
 1. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКІВ
    Дана глава не коментується, оскільки не належить до загальної частини страхового законодавства (див. Передмова). Стаття 25. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків Стаття 26. Страхові резерви і фонди страховиків Стаття 27. Гарантії платоспроможності страховиків Стаття 28. Облік і звітність страховиків Стаття 29. Публікація страховиками річних
 2. Передмова
    видань, призначених для вивчення права в юридичних та економічних вузах країни. У підручнику знайшло відображення концептуальне бачення сучасних проблем бюджетного права та економіки в їх співвідношенні і подальшому розвитку. При цьому автори враховували зміни, які відбулися в конституційних основах держави, а також в економічній концепції Російської держави і в правовій науці.
 3. 2.3. Право на недоторканність твору
    передмовами, післямовами, коментарями і якими б то не було поясненнями. У російському законодавстві були об'єднані два правомочності: право на захист репутації автора і право на переробку. Стаття 15 ЗоАП закріплювала право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (право на захист
 4. Передмова до другого видання
    видання підручника «Основи права» пройшло близько двох років. Оголошений тираж книги розійшовся, а потреби читачів у цьому виданні задоволені далеко не повністю. Пропонувати ж читачам не перероблений матеріал у новому виданні було б свого роду неповагою до них. Головне завдання авторів при підготовці нового видання полягала в тому, щоб врахувати зміни в самому житті і в законодавстві,
 5. ПЕРЕДМОВА до п'ятого видання
    видання було зроблено після того, як розійшлося попереднє, четверте, видання (2008 р.). Читацький попит, проте, наскільки я міг судити, залишився незадоволеним повною мірою. Тим часом за два роки відбулися дуже суттєві зміни у законодавстві та практиці, причому в чималому ступені саме в тих питаннях, яким присвячена книга. Помітним явищем стала розробка концепції
 6. ПЕРЕДМОВА
    видання, в якому зроблені спроби з'єднати зазначені вимоги. У ньому отримали правову оцінку останні ініціативи нового керівництва країни, спрямовані на зміцнення російської державності, вдосконалення структури влади, принципів федералізму, місцевого самоврядування. Пропонований підручник грунтується на курсах лекцій та навчально-методичних посібниках, підготовлених під
 7. І.Б. Новицький. Римське право, 1993
    видання підручника друкується без змін з останнього видання, що вийшов у світ в 1972 р. Робота являє собою елементарний підручник римського приватного (цивільного) права, підготовлений відповідно до програми курсу римського права для студентів юридичних вузів. Рекомендований до опублікуванню Вченою радою юридичного факультету МДУ імені М.В.
 8. Передмова
    виданням для фахівців, тому багато хто з них залишаться не до кінця задоволеними. Підручник призначений насамперед для студентів юридичних навчальних закладів. Це видання являє собою доповнене і перероблене видання книги «Порівняльне правознавство», яка вийшла в Ташкенті в 1999 р. у видавництві «Адолат». На відміну від узбецького 1 См: Давид Р. Основні правові
 9. Н.А. Сотников. Земельний податок. Економіко-правовий бюлетень № 11., 2010
    виданні розглядаються питання обчислення та сплати земельного податку. Окремі глави присвячені визначенню ставки податку, податкової бази. Наведено приклади розрахунку земельного податку в різних ситуаціях: коли ділянка знаходиться під багатоквартирним будинком, якщо земля надана для житлового будівництва і т.д. Видання адресоване бухгалтерам та керівникам організацій, індивідуальним
 10. Передмова до другого видання
    видання підготовлено тим же авторським колективом - учнями і колегами професора Р. Л. Наришкіної. Ця наступність - свідчення нашої доброї пам'яті про педагога, вченого, друга і вчителя, так рано пішов з життя, але залишила після себе так багато добрих, важливих і потрібних справ, одним з яких була перша публікація підручника. За минулі роки назріла нагальна необхідність
 11. А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011
    видання є широке використання практики Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду РФ і Верховного Суду РФ з питань, пов'язаних з виконанням кримінального покарання, порядком та умовами його відбування. Пропоноване видання орієнтоване, в першу чергу, на осіб, які професійно займаються питаннями, пов'язаними з виконанням кримінального покарання: співробітників
 12. ПЕРЕДМОВА
    видання 3-е, стереотипне). Дана книга являє собою узагальнений результат дослідження однієї з груп цивільно - правових договорів у їх класифікації з використанням такого критерію, як спрямованість результату відповідних договорів. Йдеться про договори, спрямованих на передачу майна: купівлі - продажу, міни, дарування, ренти та довічного змісту з утриманням, оренди
© 2014-2022  yport.inf.ua