Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії, 2001 - перейти до змісту підручника

Передмова

Справжнім, 4-м, томом завершується видання першого пострадянського підручника з конституційного (державного) праву зарубіжних країн, що тривало близько дев'яти років. За цей час наш авторський колектив тричі видав у видавництві БЕК загальну частину курсу (томи 1 і 2), яка, до нашої радості, зустріла і зустрічає майже виключно позитивні відгуки. Розпродані два тиражу випущеного в тому ж видавництві першого видання 3-го томи, який присвячений основам конституційного (державного) права дев'яти зарубіжних країн Європи, включених в програму МДЮА. Сьогодні, однак, доводиться констатувати, що зміст цього тому вже частково застаріло: том був виданий в 1997 р. (у 1998.г. він був просто додрукований), після чого в Польщі і Швейцарії набули чинності нові конституції - в 1997 і 2000 рр.. відповідно, а крім того, в ряді інших країн відбулися часткові зміни в конституційно-правовому регулюванні суспільних відносин. Таким чином, відчувається потреба у другому виданні 3-го томи, і авторський колектив приступив до його термінову підготовку.
На жаль, не з нашої вини порушилося співпраця авторського колективу з видавництвом БЕК, і справжній, 4-й, тому люб'язно погодилося випустити видавництво НОРМА, яке, як ми сподіваємося, буде перевидавати і попередні томи підручника після закінчення терміну договору з видавництвом БЕК. Цією обставиною пояснюється те, що 4-й том випускається в іншому оформленні, ніж три попередні.
Останнім часом в навчальному плані МДЮА відбулися деякі зміни, що стосуються блоку конституційно-правових дисциплін. Виключений з числа обов'язкових курс конституційного права зарубіжних країн СНД. Це спонукало нас ввести в особливу частину нашого курсу основи конституційного права двох найбільших з цих країн, розташованих відповідно у Європі та Азії, - Україна та Казахстану. Щоб не перевантажувати курс, кафедра вирішила виключити з нього основи конституційного права Угорщини та основи державного права Індонезії. Цей вибір був продиктований тим, що ніхто на кафедрі, на жаль, не володіє в необхідній мірі мовами зазначених країн, а крім того, в Індонезії відбуваються воістину революційні події, і неможливо при існуючому інформаційному забезпеченні своєчасно відстежувати зміни в джерелах державного права. У такій обстановці будь-яка інформація про Індонезію, яка була б нами включена в підручник, може з великою ймовірністю застаріти ще до того, як він буде надрукований.
Ця зміна програми нашого курсу в цьому томі вже враховано: основ державного права Індонезії в ньому немає, але зате є основи конституційного права Казахстану. Можна, мабуть, стверджувати, що основи казахстанського конституційного права описані в такому обсязі в російській літературі вперше: видані до теперішнього часу два підручника конституційного права зарубіжних країн СНД містять тільки загальну частину і не дають цілісної інформації про конституційне право окремих країн.
Ми були б вдячні за будь-які критичні зауваження і щодо даного тому, і щодо попередніх томів, що дозволило б нам при подальших перевиданнях удосконалити текст підручника.
На закінчення хочу висловити глибоку вдячність друзям і колегам, забезпечивши авторський колектив необхідною інформацією або надали допомогу в її отриманні, - С. І. і Л. В. Бельдінскім, доктору юридичних наук, професору Л. М. Гудошнікова, доктору філологічних наук, професору Є. Г. Пирікову.
Травня 2001 Професор Б. А. Страшун
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Передмова"
 1. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ фінансової стійкості страховика
  Дана глава не коментується, оскільки не належить до загальної частини страхового законодавства (див. Передмова). Стаття 25. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків Стаття 26. Страхові резерви і фонди страховиків Стаття 27. Гарантії платоспроможності страховиків Стаття 28. Облік і звітність страховиків Стаття 29. Публікація страховиками річних
 2. Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень
  передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору). При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір, вправі дозволити внесення у твір змін, скорочень чи доповнень за умови, що цим не спотворюється задум автора і не порушується цілісність сприйняття
 3. Передмова
  В автошколі майбутній водій вивчає правила дорожнього руху, набуває мінімальні навички з надання першої медичної допомоги, але як спілкуватися з інспектором ГИБДД, якими правами і обов'язками володіє водій - ці питання викладачі, як правило, обходять стороною. Звідки ж водієві про це дізнатися? Найчастіше ці знання і навички початківець водій отримує від таких же, як він,
 4. 2.3. Право на недоторканність твору
  передмовами, післямовами, коментарями і якими б то не було поясненнями. У російському законодавстві були об'єднані два правомочності: право на захист репутації автора і право на переробку. Стаття 15 ЗоАП закріплювала право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (право на захист
 5. Передмова
  У цій книзі міститься початковий курс цивільного права. При грунтовному вивченні цивільного права в його повному обсязі видається корисним (у відповідності з методикою, прийнятою в тому чи іншому вузі) спочатку оволодіти основними цивільно-правовими поняттями, ідеями і конструкціями, вираженими в нормах Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ГК РФ, Кодекс, Цивільний кодекс).
 6. Авторський колектив
  передмову, ст. 1, 2, 3, 5, 18). Коршунов Микола Михайлович - доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист Російської Федерації (ст. 19, 34, 38, 39). Молчанов Сергій Валерійович - кандидат юридичних наук, доцент, Вчений секретар Інституту наукової інформації і моніторингу Російської академії освіти (ст. 26, 30, 45). Спектор Асія Ахметовна - кандидат юридичних наук, доцент
 7. Література
  Апарова Т.В. Прецедент в сучасному англійському праві і судова правотворчість / / Праці ВНИИСЗ. 1976. Вип. 6. 2. Богданівська І.Ю. Закон в англійському праві. М., 1987. 3. Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М., 1993. 4. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи современ ності. М., 1996. 5. Джекінс Е. Англійське право: Джерела права. Судочинство. М., 1947.
 8. Передмова
  У доктрині та чинному законодавстві Російської Федерації відсутня детально розроблена конструкція рамкового (організаційного) договору. У вітчизняній правовій літературі є лише згадка про організаційні договорах як про договори самостійного типу 'з їх коротким правовим аналізом ", а також окремі роботи, в яких визнається, що рамковий договір, який застосовується в
 9. Передмова
  Податкове право - це інститут публічного права, що є складовою частиною фінансового права. Абсолютно очевидні значення і роль податкового законодавства в життєдіяльності будь-якого суб'єкта права, суспільства і держави, в т.ч. при застосуванні цивільних правовідносин. Тому навчальні програми юридичних вузів обов'язково передбачають вивчення фінансового права (підчас, виділяючи
 10. 115. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора
  передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору). При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір, вправі дозволити внесення у твір змін, скорочень чи доповнень за умови, що цим не спотворюється задум автора і не порушується цілісність сприйняття
 11. ПЕРЕДМОВА
  У 1997 р. побачила світ наша спільна книга, присвячена загальним положенням договірного права, яка, як нам здається, мала певний успіх і у відомому сенсі сприяла пробудженню інтересу до серйозних наукових досліджень у цій галузі цивільного права. Вихід у світ зазначеної книги мав і інший наслідок: нам неодноразово доводилося відповідати на запитання колег юристів (у тому
 12. Передмова
  Діяльність державних службовців в якості своєї головної мети переслідує підвищення якості життя людини, забезпечення його прав, свобод і законних інтересів. У Росії інститут судових виконавців має вельми глибоку історію і впродовж століть безпосередньо зв'язувався з діяльністю судової влади, а самі судові пристави фактично виступали в якості працівників судів. Під
 13. Коментар до статті 22.3
  1. Федеральні органи виконавчої влади, їх установи і територіальні органи, наділені адміністративно-юрисдикційними повноваженнями згідно п. 3 ч. 1 ст. 22.1 КоАП, є юридичними особами. Статус юридичної особи поширюється також на державні органи, що здійснюють контрольні, наглядові функції, зазначені в гол. 23 КпАП. 2. Згідно п. 1 ст. 61 ГК ліквідація
 14. Передмова
  Бюджетне право є одним з найскладніших інститутів фінансового права. Питання правового регулювання бюджетних відносин в сучасних умовах набувають все більшої актуальності. Вивчення норм бюджетного права, розуміння механізму їх дії, питань бюджетних повноважень , бюджетного контролю, відповідальності за порушення бюджетного законодавства та інших стало гострою необхідністю
 15. Передмова
  Спадкові правовідносини - це один з найдавніших видів відношенні, який існував, існує і буде існувати незалежно від соціального розвитку суспільства, економічної та політичної ситуації в країні. Зміни державного устрою та економічних відносин, що відбулися в нашій країні в останні десятиліття, спричинили зміни в законодавстві про спадщину. Громадяни,
 16. Передмова
  Право - вельми складний об'єкт для вивчення, і, щоб перейнятися ним, потрібні роки важкої праці. До права цілком можна віднести висловлювання Томаса Гоббса про те, що значення філософії та моралі потрібно оцінювати не за тим вигодам, які дає їх знання, а по тому збитку, який наносить їх незнання. Тільки при такому підході можна зробити обгрунтовані висновки про основні правових системах
 17. Передмова
  передмові до першого видання, принципово важливим є розширення в ньому договірного методу регулювання трудових і соціально-трудових відносин. ТК зберіг найкраще, пристосувавши до нових умов норми колишнього Кодексу законів про працю, відкинув віджиле, містить багато новацій. Ці обставини враховані авторами в процесі коментування закріплених в ТК правових норм при підготовці
 18. Передмова
  Останнім часом саморегульовані організації (СРО) набувають все більш широке поширення. З легкої руки законодавця сьогодні їх можна зустріти навіть там, де ще кілька років тому уявити собі наявність таких організацій було б просто неможливо. Саморегулівні організації ростуть в російському правовому полі, як гриби після дощу, малозрозумілі сторонньому спостерігачеві,
 19. Соціальна допомога.
  передмовою сенатора у справах молоді і сім'ї Т. Крюгера; польський «Sto-warzyszenie Monar: Informator»; російсько-фінський докладний довідник «Співпраця недержавних організацій Фінляндії та Санкт-Петербурга в сфері соціального забезпечення та охорони здоров'я»). Видаються газети і журнали для бездомних, а їх поширення здійснюють самі бездомні, маючи при цьому легальний заробіток
© 2014-2022  yport.inf.ua