Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

Припинення дії патенту

. Чинність патенту може бути припинена одним із двох способів: припиненням його чинності достроково або визнанням патенту недійсним. Чинність патенту може бути припинена за заявою його власника, поданою до Установи, а також у разі несплати у встановлений строк збору за підтримання його чинності. Про дострокове припинення чинності патенту Установа публікує інформацію в офіційному бюлетені. Патент може бути визнано недійсним повністю або частково у таких випадках:
а) заявлений сорт не відповідає умовам патентоспроможності;
б) невірного визначення у патенті автора (співавторів) сорту або власника патенту.
Скарга проти видачі патенту на підставах, що наведені, може бути розглянута Апеляційною палатою Установи в присутності скаржника. Визнання патенту на сорт недійсним проводиться в судовому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Припинення дії патенту"
 1. § 3. Право на селекційні досягнення
  припинена одним із двох способів: припиненням його чинності достроково або визнанням патенту недійсним. Чинність патенту може бути припинена за заявою його власника, поданою до патентного відомства України, а також у разі несплати у встановлений строк збору за підтримання його чинності. Про дострокове припинення чинності патенту патентне відомство України публікує інформацію в офіційному
 2. § 4. Об'єкти спадкування
  припинення зобов'язання смертю фізичної особи: а) припинення зобов'язання смертю боржника, якщо це зобов'язання є нерозривно пов'язаним з його особою і у зв'язку з цим не може бути виконане іншим суб'єктом (наприклад, смерть повіреного за договором доручення - п. З ч. 1 ст. 1008 ЦК); б) припинення зобов'язання смертю кредитора, якщо це зобов'язання є нерозривно пов'язаним з особою кредитора
 3. § 3. Класифікація господарсько - правових санкцій
  припинення видачі банківських позичок тощо; ­ відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо); ­ встановлення в односторонньому порядку на
 4. Який зміст статуту товариства з обмеженою відповідальністю?
  патенти (свідоцтва) на об'єкти промислової (інтелектуальної) власності і авторського права; - купувати акції та інші цінні папери з додержанням законодавства про цінні папери. 2 5. Зборами учасників Товариства визначаються види, розмір, порядок створення та використання фондів. Поряд зі Статутним, обов'язковими є резервний фонд і фонд дивідендів. 2.6. Резервний фонд створюється у розмірі 25 %
 5. Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
  припинена достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовами договору, а також в інших випадках, передбачених законом. У разі припинення чинності виключних прав інтелектуальної власності на ці об'єкти ті можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід,
 6. Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?
  припинено, то будь-яка особа, котра має бажання і готовність використати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, у разі відмови володільця патенту від укладення ліцензійного договору може звернутись до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зазначених об'єктів. Будь-яка особа, яка має право на одержання патенту, може запатентувати винахід, корисну модель чи промисловий
 7. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Н-П
  дії і послуги, продукти творчої діяльності, особисті немайнові блага). Обман при здійсненні правочину - умисне повідомлення особи про факти, які не відповідають дійсності, або замовчування стороною обставин, які мають істотне значення для правочину, чи дії представника на шкоду інтересам особи, яку він представляє. Обов'язкова частка в спадщині - - визначена законом частка спадкового майна (не
 8. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
  припинення правових відносин, а також члени її сім'ї; учасники об'єднання підприємств та інші платники податку, які відповідають вимогам пп. 14.1.159 Податкового кодексу. Використання цін, відмінних від ринкових, в операціях з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші, ніж основна ставки податку на прибуток, або не є платником податку, може бути інструментом
 9. Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення
  припиненням його діяльності й оподаткування даної особи. Постановка на облік фізичних осіб - платників податків припускає реалізацію двох типів податкових режимів. Загальний тип обліку в органах державної податкової служби передбачає здійснення облікових дій відносно платників податків, які не відрізняються ніякими особливостями, специфічними рисами статусу. Спеціальний тип обліку в органах
 10. Стаття 72. Збір податкової інформації
  припинення (зупинення) дії дозвільного документа із зазначенням підстав такого припинення (зупинення); сплату належних платежів за видачу дозвільного документа; перелік місць провадження діяльності, на яку видано дозвільний документ; 72.1.2.6. про експортні та імпортні операції платників податків; 72.1.3. від банків, інших фінансових установ - інформація про наявність та рух коштів на
© 2014-2022  yport.inf.ua