Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

4. ІНШІ КЛАСИФІКАЦІЇ

Як вже зазначалося, залежно від порядку прийняття конституції поділяються на октройовану і «народні». В даний час до числа перших відносяться основні закони Йорданії, Непалу, низки країн, колишніх в минулому британськими колоніями. У переважній більшості країн, як зазначалося, конституції - «народні».
Вказувалося також, що по порядку зміни конституції можна розділити на гнучкі, жорсткі та змішаного типу. Серед жорстких можна виділити особожесткіе (наприклад, США).
Ми бачили, що за формою конституції поділяються на писані, змішані й неписані.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. ІНШІ КЛАСИФІКАЦІЇ "
 1. Стаття 19. Склад бюджетної класифікації Рос-сийской Федерації
  класифікація Російської Федерації включає: класифікацію доходів бюджетів; класифікацію видатків бюджетів; класифікацію джерел фінансування дефіцитів бюджетів; класифікацію операцій публічно-правових утворень (далі - класифікація операцій сектора державного
 2. 20. Бюджетна класифікація
  класифікація РФ - це систематизована угруповання доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ за однорідними ознаками, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, що визначається природою державного бюджету, використовувана для складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою РФ.
 3. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
  класифікації правових систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури, основних понять та інститутів права правових сімей. Основні родини сучасних правових систем.
 4. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  класифікація. Склад бюджетної класифікації Російської Федерації. Класифікація доходів бюджетів. Класифікація видатків бюджетів. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів. Класифікація операцій сектору державного управління. Порядок застосування класифікації операцій сектору державного
 5. 1. ЦІЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ
  класифікація головним чином юридичних конституцій, хоча звернення до фактів дійсності також повинно мати місце (коли, наприклад, йдеться про фактичні, фіктивних або нефіктивного конституціях). Класифікація конституцій, їх рознесення по різних класах на основі загальних властивостей дозволяють орієнтуватися в різноманітті конституцій, сприяють встановленню закономірно існуючих
 6. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  класифікації доходів бюджетів; доходів федерального бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до доходів бюджету; витрат федерального бюджету за відомчою структурою видатків федерального бюджету; витрат федерального бюджету за розділами, підрозділами класифікації видатків бюджетів; джерел фінансування
 7. Стаття 18. Бюджетна класифікація Російської Феде-рації
  класифікація Російської Федерації є угрупованням доходів, витрат та джерел фінансування де-фіціта бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, використовуваної для складання і виконання бюджетів, складання бюджетної звітності, що забезпечує порівнянність показників бюджетів бюджетної системи Російської Федерації. Положення пункту 2 статті 18 (у редакції Федерального
 8. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, від-носяться до доходів бюджету; видатків бюджету за відомчою структурою видатків відповідного бюджету; видатків бюджету по розділах і підрозділах класифікації видатків бюджетів; джерел фінансування дефіциту бюджету за кодами
 9. Контрольні питання і завдання
  класифікації. 8. Назвіть склад бюджетної класифікації. 9. Які елементи доходів є єдиними для бюджету? 10. Які розділи і підрозділи класифікації видатків є єдиними для бюджетної системи Російської Федерації? 11. Хто є головним адміністратором доходів бюджету і глав вим розпорядником бюджетних
 10. 22. Класифікація видатків бюджету
  класифікація видатків бюджетів - угруповання витрат бюджетів всіх рівнів, що відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій держави. Під функціями держави розуміють основні напрями діяльності держави за рішенням стоять перед ним завдань , спрямування бюджетних коштів на виконання цих функцій і відображає функціональна класифікація видатків (ст. 21 БК
 11. Д) Класифікація договорів
  Д) Класифікація
 12. Загальні положення
  класифікацій цих явищ. Це міркування повною мірою можна застосувати і до договору. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значущі види договорів отримали закріплення в цивільному законодавстві. Водночас ряд класифікацій договорів є продуктом науки
 13. Поняття та юридична класифікація речей
  класифікація
 14. II . Класифікація заповідальнихрозпоряджень у спадкуванні за заповітом
  II. Класифікація заповідальнихрозпоряджень у спадкуванні за
 15. § 1. Поняття і класифікація обмежених речових прав
  класифікація обмежених речових
 16. Тема 5. Класифікація основних правових систем сучасності
  Тема 5. Класифікація основних правових систем
© 2014-2022  yport.inf.ua