Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 19. Склад бюджетної класифікації Рос-сийской Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Бюджетна класифікація Російської Федерації включає:
класифікацію доходів бюджетів;
класифікацію видатків бюджетів;
класифікацію джерел фінансування дефіцитів бюджетів;
класифікацію операцій публічно- правових утворень (далі - класифікація операцій сектора державного управ-ня).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 19. Склад бюджетної класифікації Рос-сийской Федерації "
 1. Контрольні питання і завдання
  складу бюджетної класифікації. 9. Які елементи доходів є єдиними для бюджету? 10. Які розділи і підрозділи класифікації видатків є єдиними для бюджетної системи Російської Федерації? 11. Хто є головним адміністратором доходів бюджету і глав вим розпорядником бюджетних
 2. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи; принцип самостійності бюджетів; принцип рівності бюджетних прав суб'єктів РФ і муніципальних утворень; принцип повноти відображення
 3. 20. Бюджетна класифікація
  складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою РФ. Бюджетна класифікація передбачає присвоєння об'єктам класифікації відповідних кодів, яка забезпечує єдність форми бюджетної документації, подання необхідної інформації для складання консолідованого бюджету РФ і консолідованих бюджетів суб'єктів
 4. Стаття 291. Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі
  бюджетними коштами, наданий-ними на оплатній основі, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку сум відсотків (плати) за поль-тання бюджетними коштами, отриманими на поворотній основі, стягнення пені за прострочення сплати відсотків
 5. Стаття 264.1. Основи бюджетного обліку та бюджетної звітності
  бюджетного обліку та бюджетної звітності встановлюються Міністерством фінансів Рос-сийской Федерації відповідно до положень цього Кодексу. 2. Бюджетний облік представляє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому висловлю-ванні про стан фінансових та нефінансових активів і зобов'язань Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і
 6. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  бюджетних витрат. Класифікація бюджетних витрат. Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних
 7. Тема 9. Бюджетний контроль
  бюджетного контролю. Цілі і завдання бюджетного контролю. Об'єкти і суб'єкти бюджетного контролю. Класифікація бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю. Рахункова палата як орган бюджетного контролю. Форми і методи бюджетного контролю (перевірка, обстеження, аналіз, нормативна перевірка, техніко-економічні розрахунки). Ревізія - основна форма бюджетного контролю. Акт ревізії. Аудит
 8. § 17. Джерела бюджетного права
  бюджетного права належать норми Конститу ції Російської Федерації, бюджетне законодавство і під законні нормативні акти. У Конституції Російської Федера ції встановлюються загальні положення та принципи бюджетного устрою держави. Так, ст. 71, 72 визначають компетенцію Російської Федерації і сферу спільної діяльності Рос сийской Федерації і її суб'єктів в
 9. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Бюджетна
 10. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 11. Система бюджетного
  бюджетного права включає в себе, як і багато інші галузі (підгалузі) права і правові науки, загальну і особливу частину. У загальній частині вивчаються загальні поняття, принципи, повноваження. Особлива частина включає в себе основні найбільш великі інститути бюджетного права та інститути допоміжні, які можуть трансформуватися із зміною законодавства чи економічних умов. До основних,
 12. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження і виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження звітів про їх виконання та здійснення контролю за їх виконанням ; встановлення порядку складання і розгляду проектів федерального бюджету і бюджетів державних
 13. Стаття 98. Структура державного боргу Рос-сийской Федерації, види і терміновість боргових зобов'язань Російської Федерації
  бюджетними кредитами, залученими у федеральний бюджет з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федеративної-ції; 4) державним гарантіям Російської Федерації; 5) іншим борговим зобов'язанням, раніше віднесених відповідно до законодавства Російської Федерації на державно-ний борг Російської Федерації. 3. Боргові зобов'язання Російської Федерації можуть бути короткостроковими
 14. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  складу і (або) функцій головних адміністраторів джерел фінансування дефіцитів бюджетів, а так-же зміни принципів призначення і присвоєння структури кодів класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів зміни до переліку головних адміністраторів джерел фінансування дефіцитів бюджетів, а також до складу закріплених за ні-ми кодів класифікації джерел фінансування
 15. Стаття 236. Розміщення бюджетних коштів на банків-ських депозитах, передача бюджетних коштів в довіритель-ве управління
  бюджетних коштів на банківських депозитах, отримання додаткових доходів у процесі виконання бюджету за рахунок розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах і передача отриманих доходів у довірче управління не допуска-каються, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. (В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 195-ФЗ) 2. Дія цієї статті не
© 2014-2022  yport.inf.ua