Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

4. ІНШІ КОНСТИТУЦІЙНІ ОРГАНИ, УСТАНОВИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

У підручнику немає можливості в узагальненому вигляді викласти статус таких конституційних інститутів. Занадто вони різноманітні і за назвами, і за характером функцій. Тому ми наведемо лише окремі приклади, які, не вичерпуючи всього різноманіття, дадуть про нього більш-менш адекватне уявлення. Не всі вони суть інститути при парламентах, багато з них, як зазначалося, мають незалежний статус, не входячи в систему жодної з трьох влад - законодавчої, виконавчої та судової. Однак присвячувати їм окрему главу представляється нераціональним. Ми віддали перевагу об'єднати їх тут, усвідомлюючи, що діємо далеко не строго. Нас вибачає лише те, що проблематика таких інститутів у вітчизняній літературі не розроблялася і загальної концепції на їх рахунок поки що не існує.
Конституція В'єтнаму (ст. 94) передбачила в системі Національних зборів обирається ним орган - Раду національностей, який повинен вивчати питання національностей та вносити відповідні пропозиції в Національні збори. Йому належить право стежити за здійсненням національної політики, програм та планів соціально-економічного розвитку в гірських областях і районах, населених етнічними меншинами. Перш ніж приймати рішення, що зачіпають національності, Уряд повинен консультуватися з Радою. Він має також повноваження, що належать різним комітетам Національних зборів. У ст. 104 цієї Конституції врегульовано, крім того, статус Національної ради оборони і безпеки.
В Італії в цьому треба сказати Національна рада економіки і праці (НСЕТ), який відповідно до ст. 99 Конституції є консультативним органом палат та Уряду. Він утворюється з експертів та представників виробників в пропорції, що враховує кількісну і якісну значимість категорій виробників. НСЕТ має право законодавчої ініціативи і може брати участь у розробці законодавства з економічних і соціальних питань. Закон про склад і функції Національної ради економіки та праці був прийнятий в 1957 році, а сам НСЕТ утворений в 1958 році. У ньому представлені організації підприємців, профспілки.
Колумбійська Конституція в числі незалежних органів крім Прокуратури (Ministerio Publico) і Генерального контролю Республіки передбачила в ст. 120 ще такі незалежні органи, як Національна виборча рада та Національну реєстратуру цивільного стану. Крім того, у ст. 340 визначено основи статусу Національної системи планування, що складається з Національної ради планування та територіальних рад, а в гол. 6 (ст. 371-373) - основи статусу Банку Республіки. Взагалі, треба зауважити, констітуціоналізаціі центральних банків - примітна тенденція в сучасному світовому конституційному розвитку.
Так, згідно зі ст. 32-d Конституції Угорщини у завдання Угорського національного банку входить емісія законних засобів платежу, захист твердості національної валюти і регулювання грошового обігу. Голова Банку призначається Президентом Республіки на 6 років і щорічно звітує про діяльність Банку перед Державними зборами.
У Намібії конституційними органами, установами та посадовими особами є деякі незалежні комісії - Комісія публічної служби (ст. 112, 113) і Комісія безпеки (ст. 114), Державний фонд доходів (ст. 125) , Центральний банк (ст. 128) та Національна планова комісія (ст. 129), Комісар. тюрем (ст. 122, 123), Командувач силами оборони (ст. 119, 120), Генеральний інспектор поліції (ст. 116, 117) .
Конституція Румунії передбачила в системі Парламенту Законодавча рада, визначивши його в ч. 1 ст. 79 як спеціалізований орган Парламенту для дачі висновків про проекти нормативних актів з метою систематизації, уніфікації та координації всього законодавства. Законодавча рада веде офіційний облік законодавства Румунії. Крім того, ст. 118 заснувала Верховна рада оборони країни, в завдання якого входить единообразная організація та координація тих видів діяльності, які стосуються оборони країни і національної безпеки.
Законодавча рада передбачений і Формою правління Швеції. Правда, згідно з § 18 гл. 8 цього основного закону Законодавча рада, що складається з суддів Верховного і Верховного адміністративного судів, створений для дачі висновків Уряду на законопроекти, однак пропозиція друга даного параграфа уповноважує запитувати думку цього органу та комісії Риксдагу.
Філіппінська Конституція окрім згаданої аудитні комісії врегулювала основи статусу ще двох так званих конституційних комісій - Комісії цивільної служби та Комісії з виборів (ст. IX), а також Омбудсмана і його заступників (розд. 5 - 14 ст. XI), Комісії з прав людини (розд. 17, 18 ст. XIII; тут, таким чином, два органи з подібним об'єктом діяльності), Національного відомства економіки та планування (розд. 9 ст. XII), Центрального банку Філіппін (розд. 20 ст. XII).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. ІНШІ КОНСТИТУЦІЙНІ ОРГАНИ, УСТАНОВИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ "
 1. 9. ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ
  інші службовці органів і установ місцевого самоврядування (муніципальні службовці)? Статус їх у всякому разі в чому аналогічний статусу державних службовців. У деяких країнах вживається узагальнюючий термін «публічні службовці». Конституції зазвичай з тим або іншим ступенем деталізації визначають порядок освіти і повноваження урядів. У деяких же містяться і положення про
 2. Стаття V
  органи державної влади Російської Федерації і органи державної влади країв, областей, міст Москви і Санкт-Петербурга виконують федеральні закони та інші правові акти Російської Федерації в краї, області, містах Москві та Санкт-Петербурзі в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. 2. Юридичні документи, видані органами влади, установами та
 3. Стаття V
  органи державної влади Російської Федерації і органи державної влади краю, області, міст Москви і Санкт-Петербурга виконують федеральні закони та інші правові акти Російської Федерації в краї, області, містах Москві та Санкт-Петербурзі в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. 2. Юридичні документи, видані органами влади, установами та посадовими
 4. Стаття V
  органи державної влади Російської Федерації і органи державної влади країв, областей, міст Москви і Санкт-Петербурга виконують федеральні закони та інші правові акти Російської Федерації в краї, області, містах Москві та Санкт-Петербурзі в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. 2. Юридичні документи, видані органами влади, установами та
 5. Стаття V
  органи державної влади Російської Федерації і органи державної влади автономної області, автономних округів у складі Російської Федерації виконують федеральні закони та інші правові акти Російської Федерації в автономній області, автономних округах у складі Російської Федерації у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Юридичні документи, видані
 6. Стаття V
  органи державної влади Російської Федерації і органи державної влади автономної області, автономних округів у складі Російської Федерації виконують федеральні закони та інші правові акти Російської Федерації в автономній області, автономних округах у складі Російської Федерації у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. 2. Юридичні документи, видані
 7. 3. ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ
  органи знаходяться в системі судової влади і здійснюють попереднє провадження у кримінальних справах. Зазвичай статус цих органів регулюється виключно поточним
 8. Стаття 140. Відмова у наданні громадянину інформації Коментар до статті 140
  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, посадові особи яких зобов'язані забезпечити йому цю можливість. 2. Неправомірна реакція посадової особи на таке прохання і тягне відповідальність за ст. 140 КК РФ. 3. Об'єктивна сторона даного злочину може полягати в бездіяльності - ненаданні інформації або в дії - надання неповної або завідомо неправдивої
 9. Стаття 22.3. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення у разі скасування, реорганізації або перейменування органів (посад посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
  органи, яким передані зазначені функції. 3. У разі зміни найменувань зазначених у главі 23 цього Кодексу або в законі суб'єкта Російської Федерації органу, установи, їх структурних підрозділів або територіальних органів, посади посадової особи посадові особи цього органу, установи, їх структурних підрозділів або територіальних органів продовжують здійснювати
 10. Стаття 22.3. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення у разі скасування, реорганізації або перейменування органів (посад посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
  органи, яким передані зазначені функції. 3. У разі зміни найменувань зазначених у главі 23 цього Кодексу або в законі суб'єкта Російської Федерації органу, установи, їх структурних підрозділів або територіальних органів, посади посадової особи посадові особи цього органу, установи, їх структурних підрозділів або територіальних органів продовжують здійснювати
 11. Коментар до статті 17.2
  конституційним законом від 26 лютого 1997 р. N 1-ФКЗ "Про Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації" посаду Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації (далі - Уповноважений) засновується відповідно до Конституції РФ з метою забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод громадян, їх дотримання та поваги державними органами, органами місцевого
 12. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  конституційний статус, і тенденція їх констітуціоналізаціі стає поступово глобальною. Ми постараємося коротко висвітлити весь цей спектр, хоча, зрозуміло, не претендуємо на охоплення абсолютно всіх такого роду інститутів. Нам, однак, доведеться зачепити при цьому і такі органи, які формально не належать ні до однієї з гілок влади (незалежні), оскільки в окремих країнах вони все ж
 13. Глава 11. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Глава 11. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО
 14. 20. Система органів державної влади Росії
  конституційними повноваженнями, що дозволяють йому брати участь у здійсненні законодавчої влади, у формуванні та визначенні діяльності органів виконавчої влади, у формуванні органів судової влади (наприклад, представляє Ради Федерації кандидатури для призначення на посади суддів Конституційного суду України, Верховного суду України, Вищого арбітражного суду РФ). Частиною 1 ст. 11
 15. Стаття 24. Відвідування установ та органів, виконавчої-няющих покарання
  органи, які виконують покарання, без спеціального на те раз-рішення мають право: а) Президент Російської Федерації, Голова Уряду Російської Федерації, члени Ради Федерації і депутати Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Уповноважений з прав людини в Російській Федерації, а також президенти і глави урядів суб'єктів Російської Федерації,
© 2014-2022  yport.inf.ua