Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

60. Рента і довічне утримання з утриманням: загальні положення. Види рентних договорів

За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі.
Форма договору ренти: договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір, який передбачає відчуження нерухомого майна під виплату ренти, підлягає також державній реєстрації.
Майно, яке відчужується під виплату ренти, може бути передано одержувачем ренти у власність платника ренти за плату або безкоштовно. При передачі під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти в забезпечення зобов'язання платника ренти набуває право застави на це майно.
Істотною умовою договору, який передбачає передачу під виплату ренти грошової суми або іншого рухомого майна, є умова, що встановлює обов'язок платника ренти надати забезпечення виконання його зобов'язань або застрахувати на користь одержувача ренти ризик відповідальності за невиконання або неналежне виконання цих зобов'язань.
Види рентних договорів:
1) постійна рента: одержувачами постійної ренти можуть бути тільки громадяни, а також некомерційні організації, якщо це не суперечить закону і відповідає цілям їх діяльності . Постійна рента виплачується в грошах в розмірі, що встановлюється договором;
2) довічна рента: довічна рента може бути встановлена ??на період життя громадянина, що передає майно під виплату ренти, або на період життя іншої вказаної ним громадянина;
3) довічне утримання з утриманням: громадянин, одержувач ренти, передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина та (або) вказаної ним третьої особи (осіб).
61. Договір оренди: поняття, елементи
За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Плоди, продукція та доходи, отримані орендарем у результаті використання орендованого майна відповідно до договору, є його власністю.
Об'єкти оренди: в оренду можуть бути передані земельні ділянки та інші відособлені природні об'єкти, підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання (неспоживна речі).
У договорі оренди повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити майно, яке підлягає передачі орендарю як об'єкта оренди. Договір оренди на термін більше року, а якщо хоча б однією зі сторін договору є юридична особа, незалежно від терміну, повинен бути укладений у письмовій формі. Договір оренди нерухомого майна підлягає державній реєстрації. Орендодавець зобов'язаний надати орендарю майно в стані, що відповідає умовам договору оренди і призначенню майна. Орендар зобов'язаний своєчасно вносити плату за користування майном (орендну плату).
Орендар має право за згодою орендодавця здавати орендоване майно в суборенду (піднайом) і передавати свої права та обов'язки за договором оренди іншій особі (перенала), надавати орендоване майно у безоплатне користування, а
також віддавати орендні права в заставу і вносити їх як внесок до статутного капіталу господарських товариств і товариств чи пайового внеску у виробничий кооператив, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами.
Обов'язки сторін за змістом орендованого майна: орендодавець зобов'язаний проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданого в оренду майна. Орендар зобов'язаний підтримувати майно в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 60. Рента і довічне утримання з утриманням: загальні положення. Види рентних договорів "
 1. 15.3. Рента і довічне утримання з утриманням
  За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі. Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір, який передбачає
 2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. Леонова Г.Б. Договір довічного утримання з утриманням / / Законодавство. 1999. N 8. Мамаєв А. Суперечливість конструкції договору ренти / / Відомості Верховної Ради. 1999. N 9. Цибуленко З. Рента і довічне утримання з утриманням / / Відомості Верховної Ради. 1997. N 6, 7. КонсультантПлюс: примітка. Стаття Ерделевского А.М. "Довічне
 3. Стаття 601. Договір довічного змісту з утриманням
  1. За договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина та (або) вказаної ним третьої особи (осіб). 2. До договору довічного змісту з утриманням застосовуються правила про
 4. Стаття 583 . Договір ренти
  1. За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі. 2. За договором ренти допускається встановлення обов'язку виплачувати ренту
 5. Глава 34. Рента і довічне утримання з утриманням
  Глава 34. Рента і довічне утримання з
 6. Глава 33. Рента і довічне утримання з утриманням
  Глава 33. Рента і довічне утримання з
 7. 18.4. Довічне утримання з утриманням
  Договір довічного змісту з утриманням має такі особливості: 1) по-перше, в забезпечення довічного утримання може відчужуватися лише нерухоме майно - житловий будинок, квартира, земельна ділянка і т . д.; 2) по-друге, рента надається не в грошовій формі, а у вигляді забезпечення повсякденних життєвих потреб одержувача ренти. Закон вказує на приблизний перелік
 8. Договір ренти. Договір довічного змісту з утриманням
  Договір ренти - це угода, в силу якого одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі. Договір ренти є: реальним;
 9. Загальні положення про договори ренти та довічного змісту з утриманням
  Загальні положення про договори ренти та довічного змісту з
 10. Стаття 603. Заміна довічного утримання періодичними платежами
  Договором довічного змісту з утриманням може бути передбачена можливість заміни надання змісту з утриманням в натурі виплатою протягом життя громадянина періодичних платежів у
© 2014-2020  yport.inf.ua