Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

Що розуміють під зобов'язаннями за завдання шкоди?

Однією з підстав виникнення зобов'язань є заподіяння шкоди іншій особі. На відміну від інших зобов'язань, які виникають із правомірних актів (наприклад договору, одностороннього правочину, адміністративного акта), цей вид зобов'язання виникає з неправомірних актів, яким є саме правопорушення, тобто протиправне винне заподіяння шкоди деліктоздатною особою. Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди називають деліктними (від лат. delictum - правопорушення). Воно виникає там, де заподіювач шкоди і потерпілий не перебували між собою у зобов'язальних відносинах або шкода виникла незалежно від наявних між сторонами зобов'язальних відносин. Деліктне зобов'язання - це зобов'язання, в якому особа, що протиправна і винно (неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю) заподіяла шкоду особистим немай-новим правам фізичної чи юридичної особи або шкоду їхньому майну, зобов'язана її відшкодувати в повному обсязі. У цій формі виражена формула генерального делікту: "Хто зі своєї вини заподіяв іншому шкоду, зобов'язаний її відшкодувати". Особа, яка завдала шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкоду завдано не з її вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом. Зміст деліктного зобов'язання становлять право кредитора та обов'язок боржника. Зокрема, обов'язком боржника є вчинення дій, за допомогою яких була б поновлена майнова сфера до такого рівня, в якому вона перебувала до порушення, а право кредитора - одержати таке відшкодування. Недоговірній відповідальності властиві риси, притаманні договірній відповідальності: - майновий характер; - реалізуються примусово, силами юрисдикційних органів; - виконують виховну, попереджувальну функції. Недоговірна відповідальність характеризується такими ознаками: - настає у випадках, передбачених законом, тоді як підстави договірної відповідальності можуть бути передбачені як у законі, так і в договорі; - настає лише за наявності шкоди, тоді як договірна може мати місце і за її відсутності (наприклад, постачальник зобов'язаний сплатити неустойку за порушення строків поставки продукції за договором і в разі відсутності збитків у покупця); - має форму відшкодування шкоди в натурі чи повного відшкодування спричинених збитків, тоді як договірна може мати форму пені, неустойки, штрафу (наприклад, штраф за поставку неякісної продукції); - це завжди новий обов'язок замість невиконаного (особа протиправне заподіяла шкоду чужому майну), а договірна відповідальність становить додаткове зобов'язання, яке приєднується до невиконаного (у разі недопоставки продукції постачальник зобов'язаний сплатити за це штраф і допоставити продукцію); - покладається на порушника чи на особу, яка за законом несе за нього відповідальність (батьки, опікуни, медичний заклад) або взагалі на третю особу, в інтересах якої діяв заподіювач шкоди. До договірної відповідальності притягається безпосередньо порушник договору чи особа, яка відповідає за нього за договором (порушник). Зобов'язання в результаті завдання шкоди виникають досить часто. Деліктні зобов'язання можуть виникати з різноманітних правопорушень. Наприклад, у побуті, багатьом громадянам доводиться засмучуватись від мокрої стелі своєї щойно відремонтованої квартири і відмовою особи, яка завдала шкоду, відшкодувати її в повному обсязі. Для захисту своїх особистих, а також майнових прав, порушених неправомірними діями, особа вимушена звертатися до суду. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири До Кіровського місцевого районного суду м. Дніпропетровська Позивач: Олійник Василь Петрович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Герцена, 11/10 Відповідач: Копиця Андрій Трохимович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Герцена, 11/12 Третя особа: ЖБК"Зоря-1", юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, 6 Ціна позову: 2000 (дві тисячі) грн ПОЗОВНА ЗАЯВА Я, Олійник Василь Петрович, є власником вказаної вище квартири, розташованої у будинку ЖБК "Зоря-1". Відповідач Копиця А.Т. проживає поверхом вище. 5 травня 2004 р., близько 19-ої години моя квартира була залита водою. У результаті залиття квартири мені завдана матеріальна шкода: 1) зіпсований паркет підлоги на площі 10 кв. м; 2) квартира потребує поновлювального ремонту; 3) на 25 % втратили товарний вигляд килимові покриття. Згідно з актом комісії ЖБК залиття сталося з вини мешканців квартири № 12, власником якої є Копиця А.Т., в результаті залиття заподіяна шкода моїй квартирі та моєму майну. Відповідач Копиця А.Т. не бажає відшкодовувати завдану шкоду. Згідно зі складеним кошторисом, вартість робіт з ремонту квартири становить 1500 гривень. Відповідно до висновку товарознавчої експертизи вартість відновлення товарного вигляду килимового покриття становить 300 гривень; проведення самої експертизи коштує 200 гривень. Таким чином, матеріальна шкода, що повинна бути відшкодована, становить 2000 гривень. На підставі ст. 1166, 1192 Цивільного кодексу України ПРОШУ: - Стягнути з Копиці Андрія Трохимовича завдану мені матеріальну шкоду в сумі 2000 грн. - Покласти на відповідача витрати, пов'язані з розглядом даної справи. Додаток: 1. Акт комісії ЖБК. 2. Кошторис проведення поновлювального ремонту та заміни паркету. 3. Висновок товарознавчої експертизи. 4. Квитанція прихідного касового ордеру про вартість товарознавчої експертизи. 5. Копія позовної заяви. 6. Викопіювання плану квартири. 7. Квитанція про сплату державного мита. 1 липня 2004 р. Підпис (Олійник В.П.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Що розуміють під зобов'язаннями за завдання шкоди?"
 1. § 2. Підстава цивільно-правової відповідальності
  розуміються витрати, що зроблені кредитором, втрата або пошкодження його майна, а також неотримані кредитором прибутки, які він отримав би, якби зобов'язання було виконане боржником. Звідси випливає, що поняттям збитків не охоплюються випадки иподіяння шкоди, що не підпадають під перелік, наведений в цій нормі. Тож категорія збитків не охоплює поняття шкоди як підстави цивільно-правової
 2. § 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  підприємницькою) діяльністю безпосередньо державою, територіальною громадою не допускається, оскільки це суперечить цілям їх існування. У випадках, зазначених у законі, така діяльність може здійснюватися державними та комунальними органами та спеціально створеними для цієї мети юридичними особами. Автономна Республіка Крим згідно зі ст. 134 Конституції України та ст. 1 Конституції Автономної
 3. § 3. Елементи зобов'язань
  підряду, повернення боргу в договорі позики тощо. Однак не виключена ситуація, коли об'єктом зобов'язання може бути і бездіяльність. Наприклад, з власником земельної ділянки укладено договір про те, що він не буде перешкоджати випасанню худоби на його ділянці. Від об'єкта зобов'язання слід відрізняти предмет зобов'язання. Якщо об'єкт - це певна поведінка його учасників, то предмет - ті речі або
 4. § 7. Виконання зобов'язань
  підставі зобов 'язання, що існує між ними. Вимоги до виконання зобов'язань визначають, насамперед, принципи - закріплені в законі основоположні засади, відповідно до яких будується правове регулювання реалізації суб'єктивних прав і обов'язків у цих правовідносинах. У літературі називають різні принципи виконання зобов'язань. Найчастіше згадують принцип належного виконання зобов'язань. Крім
 5. 3.1. Застава
  підставі Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Предметом застави може бути не лише майно, що є у наявності, але й таке майно, яке заставодавець набуде після виникнення застави (майбутній урожай, приплід худоби тощо). При цьому права заставодержателя (право застави) на річ, яка є предметом застави, поширюються на її приналежності,
 6. § 3. Цивільно-правова відповідальність за невиконання зобов'язань
  підставах. За грошовим зобов'язанням боржник не зобов'язаний сплачувати проценти за час прострочення кредитора. 2. Залежно від розподілу відповідальності між кількома боржниками в зобов'язаннях з множинністю осіб розрізняють часткову, солідарну та субсидіарну відповідальність. Слід зазначити, що іноді класифікація відповідальності в зобов'язаннях з множинністю осіб проводиться з інших
 7. § 4. Правовий режим майна кооперативів
  підприємством. Члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями кооперативу у розмірах та порядку, встановлених статутом кооперативу і законом. Джерелами формування майна кооперативу є: ­ вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї; ­ майно, добровільно передане кооперативу його членами; ­ кошти, що надходять від провадження
 8. § 4 Договірні відносини у процесі приватизації
  підприємництва як цілісного майнового комплексу шляхом його викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі - продажу. До договору купівлі-продажу повинні включатися передбачені бізнес-планом чи планом приватизації зобов'язання або зобов'язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, щодо: ­ здійснення програм
 9. § 1. Поняття, підстави та функції господарсько - правової відповідальності
  підставами господарсько - правової відповідальності. Правова, що є сукупністю норм права, про відповідальність суб'єктів господарських відносин. Господарська правосуб'єктність правопорушника і потерпілого. Сторонами правовідносин щодо застосування відповідальності цього виду визначаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську
 10. § 3. Класифікація господарсько - правових санкцій
  розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною. В склад збитків, що підлягають відшкодуванню особою, якадопуст4ілагосподарське правопорушення включаються: ринкова вартість втраченого,
© 2014-2022  yport.inf.ua