Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

4. Сучасні правові системи африканських країн

Третій етап розвитку африканського права пов'язаний з отриманням державами Африки національної незалежності. Тут спостерігаються дві тенденції. З одного боку, зберігалися майже без змін колишні принципи, закони та інші нормативні акти, привнесені з інших правових сімей. Стійкість укладу життя позначилася і в даній сфері. З іншого боку, інтенсивно розвивається національна правова система африканських держав.
До теперішнього часу практично завершилася робота з уніфікації звичаєвого права всіх танганьікскіх племен. У деяких африканських країнах проводилися реформи, що ставили за мету створення єдиної кодифікації і законодавчих, і звичайних норм. Вони вдалися лише стосовно окремих галузей права, наприклад до кримінального.
У колоніальний період в британських колоніях (за винятком Сьєрра-Леоне) діяв кримінальний кодекс, заснований на англійському загальному праві. Поряд з цим місцеві суди розглядали діяння як кримінальні, керуючись склалися звичаями. Після отримання незалежності деякі країни включили склади, ос-
Нова на звичаї, в кримінальний кодекс. Більшість країн посту пило ще простіше, скасувавши засноване на звичаї кримінальне право і проголосивши кримінальний кодекс єдиним актом, який визначає, які дії вважаються злочинними, і встановлює вид і розмір покарання за них. Таким чином, звичайна кримінальна право як би припинило тут своє існування.
Значно складніше виявилося проведення реформ в галузі шлюбно-сімейного та спадкового права. Хоча такі спроби і робилися, дуалізм законодавчого та звичаєвого права в цих сферах не був подоланий.
У 1962 р. в Гані був опублікований проект закону про шлюб, розлучення та спадкуванні. Проте доля цього законопроекту виявилася невдалою. Тричі робилися спроби втілити його в життя, але безуспішно.
У Кенії для поставленого завдання були засновані дві комісії. Одна займалася питаннями укладення та розірвання шлюбу, інша - питаннями спадкоємства. Комісії в вересні 1968 р. подали підсумкові звіти. У них містився перелік рекомендацій (і законопроектів), метою яких ставала заміна різноманітних і по-різному застосовувалися норм шлюбного і спадкового права - звичайно-правових, законодавчих, англійських прецедентів, ісламських та індуських норм - одним кодексом, застосовним до всіх кенійцям незалежно від расової і племінної приналежності, віросповідання.
Сказане дає підставу стверджувати, що традиційне африканське звичаєве право безперечно втрачає, а в деяких випадках вже втратило багато свої первинні риси. Воно в значній своїй частині стало об'єктом систематизації та кодифікації.
Хоча арбітраж, властивий звичайному праву, все ще практикується і навіть побічно визнається в деяких країнах, він відчуває неминучий вплив ідей про право і судових процедурах, якими керуються сучасні офіційні суди. В цілому ж він значною мірою поступився місцем формалізованої судовій системі, оснащеної детальними правилами розгляду справ.
Основні тенденції розвитку права в умовах національної незалежності характеризуються, з одного боку, подоланням колоніальних нашарувань, а з іншого - обмеженням регулюючого значення правового звичаю в міру того, як розширюється коло суспільних відносин, які охоплюються дією національного законодавства .
Що стосується можливостей обліку елементів звичайного права в процесі законодавчої діяльності, то вчені справедливо го-
ворят, що використання вивільненими державами звичайного права не може не носити обмеженого характеру. Звичайне право, мабуть, може зберегтися лише в тій частині, яка, отримавши в модифікованому вигляді законодавче закріплення, стане складовою частиною єдиної правової системи, відображаючи особливості історичного розвитку народів Тропічної Африки. Особливо важливим тут видається збереження і перетворення в закон тих звичаїв, які здавна використовувалися общинним селянством для відстоювання колективних почав виробництва в боротьбі з феодально-племінною знаттю, яка прагнула підпорядкувати громаду своїм інтересам. Як показує досвід правового будівництва незалежних держав Африки, національне законодавство на перших порах зберігає нитка «спадкоємності» з історично склалися нормами звичаєвого права. Процес витіснення норм звичаєвого права зі сфери правового регулювання в африканських країнах дуже складний і тривалий за своїм характером. У цілому ж головна тенденція розвитку звичаєвого права в молодих державах характеризується обмеженням регулюючого значення правового звичаю і розширенням кола суспільних відносин, які охоплюються дією національного законодавства.
Сучасний етап розвитку африканської правової сім'ї характеризується правовий многослойностью, але з більш виразною тенденцією до оригінальних юридичним конструкцій і способів правової регламентації. Сильніше позначається і вплив норм африканських міждержавних об'єднань і інститутів, а також загальних норм міжнародного права. Загальною тенденцією багатьох африканських країн є також поступове формування загальнотериторіального правової системи. З посиленням ролі конституційного права як юридичної фундаменту державної незалежності норми звичайного, колоніального і англійського права перетворюються в норми загальнотериторіального права. Його джерела ще знаходяться на етапі становлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Сучасні правові системи африканських країн "
 1. 1. Формування африканської правової сім'ї
  сучасних культурних народів або правовими пам'ятками згаслих у минулому цивілізацій, і зазвичай-правового, запозиченого з юридичної етнографії. Термін «звичайне право» найчастіше використовується для позначення традиційного права, що існував у африканських народів до колонізації. За винятком вельми нечисленних прикладів «племінного законодавства», традиційне право
 2. Тема 19. Африканська правова родина
  сучасне законодавство. Вплив основних правових сімей на африканське звичаєве право. Сучасні правові системи африканських країн. Розділ п'ятий Порівняльне правознавство і змішані правові
 3. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  сучасне йому право міжнародної торгівлі не є галуззю ius gentium, воно застосовується в рамках кожної національної юрисдикції на підставі згоди суверена, причому публічний порядок або кваліфікація окремого правила можуть виключити застосування того чи іншого правила. На його думку, сучасне право міжнародної торгівлі не є випадковим скупченням правил, а складається з норм,
 4. 4. Міжнародна уніфікація права
  сучасного уніфікаціонним руху можна бачити і римському jus gentium у вигляді спроби створення однакового права, застосовного до відносин римлян з іноземцями і з жителями провінцій. Рух за природне право в XVI-XVIII ст. мало універсалістську спрямованість; Theatram legale, ця панорама розвитку всіх законодавств світу, окреслена Лейбніцем в 1667 р., песет відбиток
 5. 1. Поняття, формування і поширення романо-германської правової сім'ї
  современеной римське право, вони не рахувалися з найбільш компетентними його тлумачами. Ними були сприйняті кінцеві результати розвитку римського права - його ідейно-теоретичні, юри-дико-технічні досягнення, розробка структури і цілого, а також ряду інститутів цивільного права. Згодом європейські держави перенесли свою правову систему в колоніальні володіння в Америці,
 6. Висновок
  сучасності в XXI в.? »,« Якими будуть провідні тенденції у розвитку правової юридичної карти світу? »Щоб відповісти на ці та безліч інших питань, необхідно виділити пріоритетні напрямки еволюції основних світових систем на рубежі тисячоліть. У сучасному світі немає універсальних, що можуть бути рекомендованими для будь-якої країни, моделей правового розвитку. Загальновизнано різноманіття
 7. Міжнародна асоціація юридичних наук (Маюн)
  сучасності. Якщо це не забезпечено в результаті виборів, Міжнародний комітет порівняльного права вправі кооптувати до свого складу кваліфікованою більшістю голосів ще двох учених. Виконком обирає на термін у два роки Президента і двох віце-президентів. Маюн проведено більше 50 міжнародних симпозіумів і «круглих столів» з актуальних проблем юридичної павуки. Велика частина
 8. § 4. Основні доктрини визначення особистого статуту
  сучасному міжнародному приватному праві дуже часто «конкуруючими» один з одним критеріями виступають категорії інкорпорації і місцезнаходження юридичної особи. Прийнято вважати, що перша ознака визначення особистого статуту іноземної юридичної особи властивий країнам, що належить до англосаксонської системи права (США, Великобританії; державам, що входять у Британську Співдружність
 9. § 5. Договір лізингу
  сучасному економічному та правовому мові цей термін здебільшого застосовується до певного роду відносин і сприймається як фінансовий лізинг, який міцно увійшов в практику всіх без винятку держав - розвинених, що розвиваються, донорів інвестицій і реципієнтів інвестицій, які мають валютними резервами, і країн зі слабо розвиненою економікою і т.д. У країнах з ринковою економікою
 10. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  сучасному етапі / / Вісник Московського державного університету . Серія 11. Право. 1993. № 2. С. 87. В якості альтернативного Віденським договором інструменту, що сприяє усуненню причин, що стримують приєднання до Мадридської угоди великого числа держав, 26 червня 1989 р. був підписаний Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію товарних знаків 1891 р. - в
© 2014-2022  yport.inf.ua