Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Міжнародна асоціація юридичних наук (Маюн)

Міжнародна асоціація юридичних наук - Маюн - заснована в 1955 р. в Парижі під егідою ЮНЕСКО, має консультативний статус «В» і призначає одного члена до Міжнародної ради соціальних наук. Асоціація розташована в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО.
Маюн ставить своєю метою сприяти розвитку юридичних наук шляхом порівняльного вивчення існуючих національних правових систем, активізації наукових контактів та обміну інформацією між вченими різних країн, надання допомоги національним науковим організаціям, що вивчають іноземне право.
Членами Асоціації є національні комітети, створювані в різних країнах. В даний час до складу Маюн входять національні комітети понад 50 країн. Національні комітети - члени Маюн є в багатьох країнах світу. Національний комітет є вільним у виборі назви. Він платить щорічний членський внесок, сам встановлюючи його суму, яка не може бути менше 150 дол США.
У разі несплати членського внеску протягом попередніх трьох років Міжнародний комітет порівняльного права може прийняти рішення про виключення національного комітету із членства в Асоціації.
Асоційованими членами Маюн є:
Міжнародний інститут з уніфікації приватного права;
Інститут європейського права;
Міжнародна асоціація кримінального права;
Міжнародне товариство трудового права та соціального забезпечення;
Міжнародна асоціація юридичних бібліотек.
Асоційовані члени мають доступ до всієї інформації, що стосується діяльності Асоціації. Вони можуть вносити пропозиції щодо цієї діяльності.
Індивідуального членства в Маюн немає.
Діяльність Маюн координується Радою Асоціації, який складається з представників, персонально призначуваних кожним національним комітетом. Рада у свою чергу обирає Виконком, що носить назву Міжнародного комітету порівняльного права.
Країна не може бути представлена в Маюн більш ніж одним ученим. Крім того, обрані особи повинні по можливості представляти всі основні правові сім'ї сучасності. Якщо це не забезпечено в результаті виборів, Міжнародний комітет порівняльного права вправі кооптувати до свого складу кваліфікованою більшістю голосів ще двох учених. Виконком обирає на термін у два роки Президента і двох віце-президентів.
Маюн проведено більше 50 міжнародних симпозіумів і «круглих столів» з актуальних проблем юридичної павуки.
Велика частина наукових заходів Маюн була присвячена актуальним проблемам правознавства, обговорення яких сприяло розвитку міжнародного наукового співробітництва. У зв'язку з цим можуть бути відзначені наступні колоквіуми: «Концепція законності в країнах Заходу» (Чикаго, 1957 р.), «Концепція законності в соціалістичних країнах» (Варшава, 1957 р.), «Порівняння юридичних інститутів і особливо договору і власності в країнах з різної економічної та соціальної структурою »(Треві, 1961 р.),« Можливий внесок порівняльно-правових досліджень у забезпечення кращого взаєморозуміння між народами »(Рим, 1963 р.),« Федералізм і правові системи »(Москва, 1970 г.), «Людина, право і довкілля» (Брюссель, 1972 р.), «Правові проблеми навколишнього середовища» (Лондон, 1975 р.). Предметом ряду колоквіумів з'явилися правові питання міжнародної торгівлі. Вивченню права країн, що розвиваються були присвячені колоквіуми 1966 «Юристи в країнах» (Понт-Муссон) і 1978 р. «Роль звичаю в правових системах країнах, що розвиваються країн» (Дакар). Тема «Порівняльне правознавство та міжнародне право» обговорювалася в Парижі в 1983 р.
У вересні 1969 р. в Будапешті відбулося засідання «круглого столу» з проблем порівняльного правознавства, організоване Інститутом держави і права АН ВНР в рамках діяльності Маюн. На порядку денному стояли три питання: про різні концепціях в розумінні порівняльного правознавства, про функції порівняльного правознавства в сучасному суспільстві і про порівняльному правознавстві у викладанні. У рамках проходив у вересні 1970 р. в Москві річного зборів Маюн була проведена конференція «круглого столу» за темою «Федералізм та розвиток системи права». Учасники «круглого столу» обговорили питання про поняття та цілях федералізму, про співвідношення компетенції федерації та її членів, проблеми розв'язання колізії законів федерації та її членів.
Відмова Маюн від організації міжнародних конгресів значною мірою пояснюється тим, що в ролі ініціатора всесвітніх наукових форумів, що охоплюють проблематику, яка визначається науковими інтересами Маюн, виступає Міжнародна академія порівняльного права, яка тісно співпрацює з Маюн.
Діяльність Маюн полягає в наступному:
1. Підготовка та видання юридичних бібліографічних спра вочніков по окремих країнах, а також окремих статей і моно графа.
2. Видання окремих робіт з іноземної праву з таких тем, як джерела права, інститути, а також переклади найбільш важливих робіт.
3. Видання інформаційних бюлетенів.
4. Підготовка та видання міжнародної енциклопедії порівняй тельного права. Офіційно мета видання енциклопедії - створити стимул для розвитку порівняльно-правових досліджень, а також дати джерело інформації для законодавців різних країн у про цесі вироблення проектів національних законодавчих актів та уніфікації права.
У середині 90-х років завершено видання 17-томної енциклопедії. У роботі над ній взяли участь близько 330 фахівців. Маюн випущений ряд бібліографічних видань юридичної літератури.
Велика кількість досліджень з подальшими публікаціями та поданням доповідей готується Маюн за дорученням ЮНЕСКО. До них відносяться дослідження з таких питань, як:
- викладання права в різних країнах світу;
- конституції країн, що недавно отримали незалежність;
- способи виконання державами міжнародних зобов'язань нізацією;
- основні аспекти аграрних реформ;
- суверенітет і міжнародну співпрацю;
- норми національного права, що регламентують мирне при менение атомної енергії;
- правові засоби боротьби з расовою дискримінацією;
- проблеми сімейного права африканських країн та ін Офіційні мови Маюн - англійська та французька.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Міжнародна асоціація юридичних наук (Маюн) "
 1. § 3. Окремі джерела муніципального права
  Конституція РФ. Особливу роль у регламентації місцевого самоврядування відіграє Конституція РФ. У літературі висловлюються думки про те, що, з суто теоретичної точки зору, в Конституції можна було б і не визначати загальний статус місцевого самоврядування, достатньо було визнати, що держава гарантує місцеве самоврядування. Однак у зв'язку з тим, що місцеве самоврядування в Росії в
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  У всі періоди розвитку уніфікації права міжнародних контрактів загальновизнаним є прагнення до досягнення однаковості і зменшенню впливу національних кордонів шляхом забезпечення для міжнародних комерційних угод спеціального режиму і тим самим до уникнення застосування до таких оборудок національних законів, що регламентують внутрішні угоди. Однак щодо методів досягнення
 4. Передмова
  Право - вельми складний об'єкт для вивчення, і, щоб перейнятися ним, потрібні роки важкої праці. До права цілком можна віднести висловлювання Томаса Гоббса про те, що значення філософії та моралі потрібно оцінювати не за тим вигодам, які дає їх знання, а по тому збитку, який наносить їх незнання. Тільки при такому підході можна зробити обгрунтовані висновки про основні правових системах
 5. 2. Виникнення порівняльного правознавства
  Порівняльне правознавство пройшло великий і складний шлях розвитку, яке продовжується і до цього дня - уточнюються його цілі і завдання. Для історичної еволюції юридичної компаративістики характерні як підйоми, що супроводжуються необгрунтованими спробами надати порівняльного правознавства універсальне значення в перетворенні права різних держав і народів, так і спади, коли в ньому
 6. Міжнародний факультет порівняльного права (МФСП)
  Міжнародний факультет порівняльного права (МФСП) створений восени I960 р. на базі Страсбурзького університету (Франція). Організаційно він пов'язаний з відомими науковими організаціями - Міжнародною асоціацією юридичних наук і Міжнародною академією порівняльного права. Факультет ставить своєю метою сприяти розвитку порівняльного правознавства за допомогою його викладання, здійснення
 7. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  Зародження позитивізму заслужено пов'язують з ім'ям О. Конта. До числа перших теоретиків позитивізму відносять також Г. Спенсера і К. Маркса. О. Конт, будучи соціальним філософом (термін «соціологія» він вперше використовував у «Курсі позитивної філософії», 1838), вважав, що існуючі соціальні науки не можуть вважатися такими (науками), поки й оскільки вони метафізічни, носять умоглядний
 8. § 1. Соціологічні дослідження окремих проявів девіантної поведінки
  Становлення соціології девіантної поведінки та соціального контролю відбувалося в Росії двома шляхами. По-перше, в надрах традиційних наук з середини XIX в. визрівало соціологічне осмислення соціальних реалій: соціологічна школа кримінального права та кримінології, соціологічний напрям у вивченні алкоголізму і наркотизму, суїцидальної поведінки і проституції. Інтенсивно проводилися
 9. § 2. Становлення вітчизняної соціології девіантності та соціального контролю (Девиантология) як спеціальної соціологічної теорії
  Розглянуті вище напрямки соціологічних досліджень і осмислення різних форм девіантної поведінки послужили основними «джерелами і складовими частинами» соціології девіантності та соціального контролю як спеціальної соціологічної теорії. Хоча М. Н. Гернет по теоретико-методологічного підходу і репертуару досліджуваних ним соціальних явищ фактично розвивав соціологію
 10. § 5. Організована злочинність
  Як вже зазначалося вище, в даній роботі не розглядаються окремі види злочинності, оскільки це знайшло відображення в одній з попередніх книг автора (Крімінологія. СПб., 2002). Однак для організованої злочинності ми визнали можливим зробити виключення в силу відносної самостійності і важливості проблеми. Тема організованої злочинності актуальна в сучасному світі, включаючи Росію,
© 2014-2022  yport.inf.ua