Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин та ін. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти до змісту підручника

Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання по вопросам:

1) СІЛЬСЬКОГО господарства и лісів;
2) меліорації і кар 'єрів;
3) Громадський робіт, ремесел та проміслів; благодійництва;
4) містобудування и житлового господарства;
5) туризму, готельної справи, ярмарків;
6) музеїв, бібліотек, театрів, других закладів культури, істори-ко-культурних заповідніків;
7) транспорту загально КОРИСТУВАННЯ, автошляхів, водопроводів;
8) Мисливство, рибальства;
9) санітарної и Лікарняної служб.
З мотівів невідповідності нормативно-правових АКТІВ Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим конституції України та законам України Президент України может Зупинити дію ціх нормативно-правових АКТІВ Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим з одночаснім Звернення до Конституційного Суду України Щодо їх констітуційності.
Стаття візначає коло суспільних відносін, что підлягають нормативному РЕГУЛЮВАННЯ Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим. Таким чином Визначи предмет нормотворчої ДІЯЛЬНОСТІ органів влади Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим. Передбачені коментованою статтей Повноваження Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим стосують нормативної регламентації Тільки тихий харчування, Які безпосередно пов'язані з інтересамі кримського населення.
Надання згідно з Констітуцією України Повноваження Автономній Республіці Крим врегульовуваті відповідні питання свідчіть про особливий правовий статус цієї теріторіальної одініці в складі України, про ті, что Автономна Республіка Крим є спеціфічнім суб'єктом державно-правових відносін, оскількі области НЕ мают таких прав. Водночас наявність такого права у Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим НЕ свідчіть про ті, что вона є державно-правовою автономією. Автономна Республіка Крим захи до типу адміністративно-територіальних автономій, альо Зі спеціфічнім правовим статусом.
Положення ст. 137 конституції України нашли свое відображення и в п. 2 ч. 1 ст. 18 конституції Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, яка встановлює, что віданню Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим підлягає нормативне регулювання и Здійснення організаційно-розпорядча Повноваження по вопросам: СІЛЬСЬКОГО господарства и лісів; меліорації и кар'єрів; Громадському робіт; ремесел и проміслів; благодійної ДІЯЛЬНОСТІ; містобудування и житлового господарства; курортно-рекреаційної сфери; туризму, готельної справи; ярмарків; музеїв, бібліотек; театрів та других установ культури, історико-культурних заповідніків; транспорту загально КОРИСТУВАННЯ, автошляхів, водопроводів; Мисливство, рибальства; санітарної и лікувальної служб та з других харчування, Передбачення и делегованіх законами України. Порівняння змісту ст. 137 конституції України и п. 2 ч. 1 ст. 18 конституції Автономної Рес-
публікі Крим свідчіть про ті, что в конституції АРК більш широко, ніж У конституції України, встановлюються предмети відання, по якіх автономія має право нормативної регламентації.
Конституція України НЕ візначає, Який самє орган в Автономній Республіці Крим має право нормативного регулювання відповідніх харчування. У статьи 26 конституції Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим встановлюється, что Верховна Рада Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим вірішує питання, віднесені до ее відання Констітуцією України, Констітуцією Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим і законами України, за вінятком тихий, Щодо якіх решение пріймається республіканськімі (місцевімі) референдумами або Радою Міністрів Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим та іншімі органами віконавчої власти Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим. Згідно з ч. 1 п. 2 ст. 26 конституції Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим до компетенції Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим захи Прийняття нормативно-правових АКТІВ, внесення в установленому порядку змін до них, роз'яснення порядку їх! Застосування. Верховна Рада Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим Щодо харчування, Які мают нормативно-правовий характер, пріймає постанови, Які пріймаються на ее засіданні відкрітім або таємнім Голосування більшістю голосів депутатів від загально складу Верховної Ради АРК. Згідно з ч. 1 ст. 28 конституції Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим нормативно-правові акти Верховної Ради АРК и Заради Міністрів АРК по вопросам відання Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим повінні відповідаті конституції України, законам України. Нормативно-правові акти Верховної Ради АРК и Заради Міністрів АРК по вопросам Виконання делегованіх відповідно до конституції України державних виконавчих функцій и Повноваження на территории Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим пріймаються згідно з Констітуцією України І Закону України, актами Президента України, Кабінету Міїіістрів України та на їх Виконання (ч. 2 ст. 28).
У частіні 2 ст. 137 конституції України встановлюється, Що з мотівів невідповідності нормативно-правових АКТІВ Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим конституції України та законам України Президент України может Зупинити дію ціх нормативно-правових АКТІВ Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим з одночаснім Звернення до Конституційного Суду України Щодо їх констітуційності. Наявність такого Конституційного положення зумовлена необхідністю забезпечення єдиної законності на всій территории України.
Конституція України 1996 р. порівняно з Констітуцією УРСР 1978 р. Суттєво змінила порядок Визнання нормативно-правових АКТІВ Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим такими, что НЕ відповідають конституції та законам України, а такоже зупинення їх Дії чі Скасування. За Констітуцією УРСР 1978 р. це право Було Виключно компетенцією Верховної Ради України. Парламент України застосовував це право Щодо АКТІВ Верховної Ради АРК, особливо в 1994-1995 pp., Коли відповідні акти АРК не відповідалі конституції І Закону України. У результаті були скасовані Конституція Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим у Редакції від 6 травня 1992 p., Деякі Інші акти. Верховній Раді Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим Було доручили Прийняти та податі на погодження матеріалів Верховної Ради України нову Констітуцію Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим.
Згідно з ч. 2 ст. 102 конституції України Президент України є гарантом державного суверенітету, теріторіальної цілісності України, ДОДЕРЖАННЯМ конституції України, прав и свобод людини й громадянина. Тому обгрунтованим є закріплення в ч. 2 ст. 137 конституції України положення, Що саме Президент України может Зупинити дію нормативно-правових АКТІВ Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, ЯКЩО ЦІ акти НЕ відповідають положенням конституції І Закону України. Альо глава держави может Тільки Зупинити, а не скасуваті незаконні нормативно-правові акти Верховної Ради АРК з одночаснім Звернення до Конституційного Суду України Щодо констітуційності ціх АКТІВ. У випадка Визнання Констітуційнім Судом України ціх АКТІВ як таких, что суперечать конституції та законам України, Верховна Рада АРК винна скасуваті Такі акти. Згідно з п. 28 ст. 85 конституції України Верховна Рада України має право Дострокове пріпініті Повноваження Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим за наявності висновка Конституційного Суду України про Порушення нею конституції України або Законів України. У даним разі це одна Із форм конституційно-правової відповідальності, яка может застосовуватіся в цілях забезпечення єдиної констітуційної законності на всій территории України. Парламент України прізначає позачергові вибори до Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим в разі, ЯКЩО вона булу розпущена за Прийняття незаконних нормативно-правових АКТІВ.
Положення ч. 2 ст. 137 конституції України були предметом РОЗГЛЯДУ органом констітуційної юрісдікції за ініціатівою гла-ві держави. Так, на підставі ч. 2 ст. 137 конституції України Президент України своим Указом від 3 квітня 1998 р. № 254/98 Зупини дію нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим «Про Республіканський бюджет Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим на 1998 рік» у частіні зарахування в 1998 р. податку на Доданий ВАРТІСТЬ та акцизного збору до бюджету Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим як такого, что НЕ відповідає конституції та законам України, и звернув до Конституційного Суду України з Проханов Розглянуто питання Щодо его відповідності конституції України. Позиція Президента України булу підтрімана Констітуційнім Судом України, Оскаржувані положення візнані неконстітуційнімі и на Верховну Раду Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим Було покладено обов'язки Щодо забезпечення Виконання відповідного Рішення Конституційного Суду України (Рішення № 7-рп від 2 червня 1998 p.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання по вопросам: "
 1. Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складових частин України и в межах Повноваження, визначених Констітуцією України, вірішує питання, віднесені до ее відання.
  Стаття встановлює прінціпові засади Конституційного статусу Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим як складової Частини України и Межі ее Повноваження. Ця стаття має особливе значення для визначення Конституційного статусу Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, оскількі закріплює ее спеціфічне правове положення як адміністративно-теріторіальної одініці в складі унітарної держави и візначає, что Повноваження Автономної
 2. § 4. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, територіальних громад
  Держава, Автономна Республіка Крим та теріторіальні громади відповідають за своими цивільно-правовими зобов'язаннями на загально підставах усім Своїм Майна, на Яку відповідно до закону может буті звернено Стягнення. З формулювання ст. 174 ЦК, віпліває, что Із загально принципом відповідальності держави за Порушення зобов'язань у ПОВНЕ обсязі могут буті встановлені віняткі. Зокрема,
 3. Стаття 136. Представницький органом Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим є Верховна Рада Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим.
  Статьи стали такоже закономірною реакцією на п'ятирічний досвід Функціонування автономії, протягом Якого Кримські політики з Огляду на свои державотворчі амбіції декларувалі реалізацію на півострові принципом поділу влади з усіма наслідкамі, что віплівалі з цього. Однак Певна спеціфіка організації влади в Криму є позбав формою ее децентралізації, тому недоцільно запроваджувати на территории автономії
 4. 2.1.4. Право власності Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим
  здійснює через свои органі право власності на об'єкти, котрі належати їй, у тому чіслі набуває та передает їх, з учасником ЦИВІЛЬНИХ зобов'язань, пов'язаних з придбанням права власності, спадкує на підставі заповіту ТОЩО. Підстави набуття права власності АРК співпадають з підставамі набуття права ДЕРЖАВНОЇ и комунальної власності, Розглянуто раніше. Крім того, спеціальнімі підставамі набуття
 5. Стаття 247. Слідчий суддя, Який здійснює Розгляд клопотань Щодо негласних слідчіх (розшукова) Дій
  здійснюється головою чи за его визначеня іншім суддю Апеляційного суду Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, апеляційного суду области, міст Києва та Севастополя, у межах теріторіальної юрісдікції Якого знаходится орган досудового
 6. Які правові форми участі держави, Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, територіальних громад у відносінах, что регулюються цівільнім законодавством?
  РЕСПУБЛІКИ Крим, територіальних громад. Автономна Республіка Крим та теріторіальні громади НЕ відповідають за зобов'язаннями одна одної, а такоже за зобов'язаннями
 7. § 5. Відшкодування Шкоди, завданої органом ДЕРЖАВНОЇ власти, органом влади Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, органом місцевого самоврядування або їх Посадовими особами
  Харчування місцевого значення (Сільські, селіщні, Міські, районні в містах, районні, обласні ради народніх депутатів , їх виконавчі комітеті ТОЩО). Органами влади Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим є: Верховна Рада Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, Кабінет Міністрів Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим ТОЩО. Посадовими чі службовими особами відповідніх органів віступають керівнікі та заступники керівніків державних
 8. Стаття 25. Ставка податку
  статьи 9 цього Кодексу - плати за КОРИСТУВАННЯ Надрами (крім плати за КОРИСТУВАННЯ Надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), у межах его граничних ставок, визначених ЦІМ Кодексом. Що стосується місцевіх податків и Зборів, то їх Межі такоже візначені, и Місцеві органи самоврядування, установлюючі по них ставки, що не мают права перевіщуваті визначеного сертифіката №.
 9. Глава 9 Участь держави, Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, територіальних громад у ЦИВІЛЬНИХ відносінах
  Глава 9 Участь держави, Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, територіальних громад у ЦИВІЛЬНИХ
 10. Стаття 481. ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
  здійснюється: 1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, сільському, селищною, міському Голові - Генеральним прокурором України, его заступником, прокурором Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, области, міст Києва або Севастополя в межах его Повноваження; 2) народному депутату України, кандидату у Президенти України, Уповноваженому Верховної Ради України
 11. Стаття 33. Інстанційна підсудність
  крімінальніх довід. 4. Судові решение переглядаються Верховним Судом України по вопросам неоднакового! Застосування судом касаційної інстанції одних и тихий самих норм кримінального закону Щодо подібніх Суспільно небезпечних діянь, что потягли ухвалення різніх за змістом судових РІШЕНЬ, та встановлення міжнародною Судовою установою, юрісдікція Якої Визнана Україною, Порушення Україною міжнародніх
 12. Стаття 592. Відстрочка передачі
  статьи, прокуратура Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, области, міст Києва и Севастополя Забезпечує! Застосування екстрадіційного Арешт В порядку, встановленому Цім Кодексом. 4. Если в Период Відстрочення настали Обставини, Які могут перешкоджаті відачі особини, центральний орган України має право переглянути свое решение про видачу
 13. Стаття 32. Територіальна підсудність
    статьи кримінальне провадження Стосовно судді має здійснюватіся тім судом, у якому обвинуваченого обіймає чи обіймав посаду судді, кримінальне провадження здійснює суд, найбільш територіально набліженій до суду, в якому обвинуваченого обіймає чи обіймав посаду судді, Іншої адміністративно-теріторіальної одініці (Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, области , міста Києва чи
 14. Стаття 289. Індексація нормативної грошової ОЦІНКИ земель
    статьи 286 вклад України самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня и до 1 лютого поточного року подаються 109 Ст. 1 Закону України «Про оцінку земель» / / Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 15. - 9 жовтня. - Ст. 229. відповідному органу ДЕРЖАВНОЇ податкової служби Податкова Декларацію на поточний рік. ВРАХОВУЮЧИ наведення, а такоже ті, что центральний орган
 15. Стаття 133. Систему адміністративно-теріторіального влаштую України складають: Автономна Республіка Крим, области, райони, міста, райони в містах, селища и села.
    Статтей закріплена система теріторіальної організації України, на Основі Якої створюються и функціонують органи ДЕРЖАВНОЇ віконавчої Влада і органі місцевого самоврядування. Система адміністративно-теріторіального влаштую України є трірівневою. Перший рівень - Автономна Республіка Крим, области, міста Зі спеціальнім статусом - столиця України місто Київ та місто Севастополь. Другий рівень -
 16. Стаття 582. Особливості затримання особини, яка вчинила кримінальне Правопорушення за межами України
    кримінального Правопорушення, здійснюється Уповноваженому СЛУЖБОВЕ особою. 2. Про затримання негайно інформується прокурор, у межах теріторіальної юрісдікції Якого здійснено затримання. ПОВІДОМЛЕННЯ прокурору, до Якого додається копія протоколу затримання, винне містіті доповідну інформацію Щодо підстав та мотівів затримання. 3. Прокурор, отримай ПОВІДОМЛЕННЯ, перевіряє законність
 17. § 7. Захист ЦИВІЛЬНИХ прав та інтересів у адміністратівному порядку
    здійснюється Президентом України, органами ДЕРЖАВНОЇ влади, органами влади Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, органами місцевого самоврядування, а такоже Посадовими, службовими особами ціх органів. Можлівість такого захисту грунтується на ст. З конституції, яка встановлює, что змістом та спрямованістю ДІЯЛЬНОСТІ держави та ее органів є необхідність утвердження та забезпечення прав, свобод та законних
 18. Стаття 3. Податкове законодавство України
    статьи конституції України. 2. Податковий кодекс України Виступає Основним законодавчо актом, Який регулює отношения оподаткування, Податковий систему в цілому, ее основи, елєменти правового механізму податку. У цьом акті поєднуються Матеріальні й процесуальні Сторони регулювання податкової системи, ВСІ аспекти Справляння податків та Зборів. 3. Митний кодекс України та ДПС України закони по вопросам
 19. Стаття 587. Проведення екстрадіційної перевіркі
    здійснюється ПРОТЯГ шістдесяті днів. Цею рядків может буті продовжено відповіднім центральним органом України. 3. Матеріали екстрадіційної перевіркі разом Із висновка Щодо Такої перевіркі надсілаються відповідному центральному органу
 20. Стаття 187. Регулювання харчування, пов'язаних Із! Застосування Мітні режімів
    Питання, пов'язані Із здійсненням митного контролю відповідно до заявленого митного режиму, регулюються спеціально уповноваженим центральним органом віконавчої власти в Галузі мітної справи, Який візначає порядок Здійснення такого контролю та надає роз'яснення Щодо! Застосування відповідніх Мітні
© 2014-2022  yport.inf.ua