Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати


1. Якщо матеріальний або сімейний стан особи, яка сплачує аліменти, чи особи, яка їх одержує, змінився, суд може за позовом будь-кого з них змінити встановлений розмір аліментів або звільнити від їх сплати.
Суд може звільнити від сплати аліментів осіб, зазначених у статтях 267 - 271 цього Кодексу, за наявності інших обставин, що мають істотне значення.
1. Суд визначає розмір аліментів з урахуванням матеріального та сімейного стану платника та одержувача аліментів, тому якщо матеріальний або сімейний стан особи, яка сплачує аліменти, чи особи, яка їх одержує, змінився, суд за позовом будь-кого з них може змінити встановлений розмір аліментів або звільнити від їх сплати.
При цьому зміна матеріального чи сімейного стану платника та одержувача аліментів сама по собі не призводить до припинення виконання чи зміни рішення суду щодо призначення аліментів. Аліменти у збільшеному чи зменшеному розмірі можуть стягуватися лише на підставі нового рішення суду, постановленого за позовом одержувача чи платника аліментів.
Зміна умов виникнення обов'язку по утриманню інших членів родини може мати наслідком автоматичне припинення аліментного обов'язку. У такому випадку рішення суду не вимагається. Наприклад, досягнення повноліття братом чи сестрою (у разі їх працездатності) є підставою для припинення обов'язку по їх утриманню, згідно ч. 1 ст. 267 СК України. Так само як і повноліття внука має наслідком припинення обов'язку баби чи діда по його утриманню (ст. 265 СК України).
Проте в інших випадках за наявності обставин, що мають істотне значення суд вправі звільнити інших членів сім'ї та родичів від сплати аліментів. До них належить істотне погіршення матеріального стану платника чи його покращення в одержувача аліментів, зміна сімейного стану одержувача аліментів в силу, якого виникають обов'язки по утриманню в інших осіб та інші. Так, суд може звільнити від сплати аліментів брата у разі одруження непрацездатної сестри з особою, що здатна надавати їй матеріальну допомогу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати"
 1. Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів
  1. Кожен учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу. 2. Суд застосовує способи захисту, які встановлені законом або домовленістю (договором) сторін. Способами захисту сімейних прав та інтересів зокрема є: 1) встановлення правовідношення; 2) примусове виконання добровільно не виконаного
 2. Стаття 188. Звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину
  1. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби. 2. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. 1.
 3. Стаття 197. Встановлення строку сплати заборгованості. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами
  1. 3 урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами. 2. За позовом платника аліментів суд може повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв'язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення. 3. Суд може звільнити платника
 4. Стаття 267. Обов'язок по утриманню братів та сестер
  1. Повнолітні брати, сестри зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх братів та сестер, які потребують матеріальної допомоги і якщо вони не мають батьків, чоловіка, дружини або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу. 2. Повнолітні брати і сестри зобов'язані утримувати
 5. § 6. Припинення зобов'язань
  Припиненням зобов'язання називається ліквідація з передбачених законом або договором підстав існування суб'єктивних прав і обов'язків, які складають його зміст. Внаслідок цього учасників зобов'язання більше не пов'язують ті права і обов'язки, які раніше з нього випливали. Припинення зобов'язань настає внаслідок дії так званих право- припиняючих юридичних фактів, які можуть бути як подіями
 6. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
  Відносинам оренди державного (комунального) майна присвячений, окрім загальних положень ЦК та ГК, спеціальний акт законодавства - Закон "Про оренду державного та комунального майна", а також численні підзаконні нормативні акти. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 було затверджено Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, а
 7. § 4. Поняття і види господарських товариств
  Така організаційно-правова форма підприємництва, як господарське товариство, має істотні особливості щодо створення, діяльності та юридичного статусу. Тому товариства як відповідно до ГК, такі на основі Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. (далі Закон), який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також права та обов'язки їхніх
 8. § 3. Класифікація господарсько - правових санкцій
  Термін «санкція» (лат. sanctio - непорушний закон, найсуворіша постанова)означає передбачені законом або договором примусові заходи впливу, міра юридичної відповідальності за порушення законодавства або договірного зобов'язання, що застосовується до винної особи і зумовлюють певні несприятливі (негативні) для неї наслідки. Власне господарським санкціями як правовий засіб відповідальності у сфері
 9. 2.3. Загальна характеристика батьківських прав та обов'язків.
  При вступі до шлюбу закон (ст.19 КпШС України) надає подружжю право залишати кожному з них дошлюбне прізвище. За їх взаємною згодою, вони мають право вибирати спільне прізвище, яке повинно бути прізвищем одного з них. Вибір іншого прізвища законодавцем не допускається. Кожний з подружжя не має будь-яких переваг у виборі спільного прізвища, питання про вибір прізвища вирішується ними спільно. В
 10. Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення
  140.1. При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення: 140.1.1. витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, спеціальним (форменим) одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами індивідуального захисту, що необхідні для виконання професійних обов'язків, а також продуктами спеціального харчування за
© 2014-2022  yport.inf.ua