Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 327. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції


1. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, якщо вони створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяли шкоду здоров'ю потерпілого,-
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки,-
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений з метою захисту здоров'я і безпечних умов життя населення порядок обігу радіоактивно забрудненої продукції, а також право людини, яка проживає або тимчасово перебуває на території України, на захист від впливу іонізуючих випромінювань. Його додатковим обов'язковим об'єктом виступає здоров'я особи, а факультативним - життя особи або інші блага.
2. Предметом злочину є продукти харчування та інша продукція, забруднені понад рівні, що допускаються. Водночас не є його предметом радіоактивні лікарські засоби та інші подібні речі, радіоактивність яких є однією з їх споживчих властивостей.
Продукти харчування (харчові продукти) - це будь-які продукти, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживаються людиною в їжу або для пиття (хліб, крупи, борошно, цукор, м'ясо, молоко, яйця, риба тощо).
Під іншою продукцією тут слід розуміти корми для худоби та інших тварин, лісоматеріали, будівельні матеріали та вироби з них, швейні, трикотажні, хутряні, кожухові, текстильні товари, взуття, дитячі іграшки, автомобілі, меблі, тару, упаковку, супутні матеріали для продуктів харчування та інших товарів тощо.
Рівні радіоактивного забруднення продукції (вміст радіонуклідів), що допускаються, встановлені відповідними нормативними документами на конкретну продукцію, які затверджує МОЗ.
3. З об'єктивної сторони злочин характеризується:
1) діями щодо продукції, радіоактивно забрудненої понад рівні, що допускаються, у таких формах: а) заготівля; б) перероблення; в) збут;
2) суспільно небезпечними наслідками у вигляді: а) загрози загибелі людей; б) загрози настання інших тяжких наслідків; в) заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого (ч. 1 ст. 327); г) загибелі людей; д) інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 327);
3) причиновим зв'язком між вказаними діями і наслідками.
Під заготівлею розуміються дії по збиранню врожаю сільськогосподарських культур, добуванню живих ресурсів моря і наземних видів флори і фауни, вирощуванню продукції рослинного, тваринного, мінерального походження, що використовується для виробництва продуктів харчування та іншої продукції.
Переробка - це вплив на продукцію, яка заготовлена, з метою її трансформації в інші види (переробка молока на молокопродукти, м'яса - на м'ясопродукти, шкір тварин - на одяг і взуття тощо).
Збут - це відчуження вказаної продукції шляхом продажу, обміну, передачі в борг і в рахунок покриття боргу тощо.
Про поняття шкоди здоров'ю людей, загибелі людей, інших тяжких наслідків див. коментар до ст. 326.
Злочин вважається закінченим з моменту, коли порушення вказаних у диспозиції
ч. 1 ст. 327 правил створило загрозу загибелі людей чи інших тяжких наслідків або з моменту настання реальних наслідків, передбачених частинами 1 і 2 ст. 327.
Якщо заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, не спричинили наслідків, передбачених частинами 1 і 2 ст. 327, вчинене може бути розцінене як адміністративне правопорушення, передбачене ст. 42-2 КАП. Умисне придбання і використання для виробничих потреб будівельних матеріалів, устаткування і транспортних засобів, які вивезено (винесено) з території, що зазнала радіоактивного забруднення, тягне адміністративну відповідальність за ч. З ст. 46-1 КАП.
4. Суб'єкт злочину загальний.
5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом щодо дій. Крім того, заготівля і перероблення відповідної продукції вчинюється з метою її збуту.
Вивезення (винесення) із зони радіоактивного забруднення без відповідного дозволу будівельних матеріалів, устаткування, транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів харчування, домашніх речей або інших предметів без мети їх збуту тягне відповідальність за ч. 1 ст. 46-1 КАП, а вивезення (винесення) з території, що зазнала радіоактивного забруднення, без радіометричного контролю і відповідного дозволу вказаних предметів, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, без мети їх збуту - за ч. 2 ст. 46-1 КАП.
Психічне ставлення винної особи до наслідків у вигляді шкоди здоров'ю потерпілого (ч. 1 ст. 327), загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 327) може бути тільки необережним, а до наслідків у вигляді створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 327) характеризується прямим умислом.
Якщо особа умисно ставиться до завдання шкоди здоров'ю людей або збуває продукти харчування, радіоактивно забруднені понад рівні, що допускаються, з метою викликати таким чином смерть потерпілого чи певного кола осіб, її дії за наявності підстав можуть бути кваліфіковані за статтями 115, 121, 122, 125 - залежно від конкретних наслідків або інших обставин справи, або за ст. 113 чи іншими статтями Особливої частини КК.
6. Наслідки у вигляді загибелі людей та інших тяжких наслідків утворюють кваліфіковані види розглядуваного злочину. Про їх зміст див. коментар до ст. 326.
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994р. (ст. 17).
Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» від 14 січня
1998 р. (статті 3, 16).
Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про відповідальність за порушення вимог режиму радіоактивної безпеки, заготівлю, переробку і збут радіоактивно забруднених продуктів харчування» від 28 січня 1991 р.
Наказ МОЗ України N9 255 від 19 серпня 1997 р. «Про затвердження Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів Сз-137 і 5г-90 у продуктах харчування та питній воді (ДР-97)».
Наказ МОЗ України N9 329 від 2 липня 2004 р. «Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки».
Наказ МОЗ України N9 54 від 2 лютого 2005 р. «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України».
Наказ МОЗ України N9 7 від 13 січня 2006 р. «Про затвердження гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини».
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N9 28 від 1 лютого 2005 р. «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов 'яз- ковій сертифікації в Україні».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 327. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції"
 1. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Аварія: тяжка технологічна - 253 поїзда, судна - 277 на трубопровідному транспорті - 292 Автоматизована система документообігу суду: 376-1 Автоматизовані системи: 361 Агенти біологічні: 326 Агресивна війна або агресивні воєнні дії: 437 Адміністративні стягнення: 78 Адміністрація установи виконання покарань: 391, 392 Активне сприяння розкриттю злочину: 45 Аліменти: 164
 2. Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
  165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: 165.1.1 сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів
 3. Стаття 113. Диверсія
  Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій
 4. Стаття 226. Фальсифікація засобів вимірювання
  1. Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифікованих вимірювальних приладів чи інструментів - караються штрафом до ста неоподатковуваних міжмумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців. 2. Ті самі дії, вчинені особою, яка була засуджена
 5. Стаття 267-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки
  1. Переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів - карається штрафом від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних
 6. Розділ І
  1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року. 2. З набранням чинності цим Кодексом втрачають чинність: Кримінальний кодекс Української РСР від 28 грудня 1960 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 p., № 2, ст. 14) із змінами, внесеними до нього, крім Переліку майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком (Додаток до цього Кодексу); Закон Української РСР «Про затвердження
 7. Стаття 267. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
  267.1. Платники збору 267.1.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності: а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком,
 8. § 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян
  Для виникнення у громадян права приватної власності на те чи інше майно потрібні певні юридичні факти, тобто юридичні підстави. Такі юридичні підстави необхідні для виникнення права власності і в інших її суб'єктів, але повного збігу їх може не бути. Наприклад, державна власність може виникнути внаслідок конфіскації майна за скоєний особою злочин. За такою підставою не набувають права власності
 9. Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
  1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я,- карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 2. Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я - карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
 10. Стаття 201. Контрабанда
  1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само
© 2014-2022  yport.inf.ua