Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 421. Порушення статутних правил внутрішньої служби


1. Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крім варти і вахти), статутних правил внутрішньої служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов'язки даної особи,-
карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці,-
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
1. Основний безпосередній об'єкт злочину - порядок несення внутрішньої служби (крім варти, вахти, патрулювання і бойового чергування). Його додатковим обов'язковим об'єктом є - альтернативно - власність, життя чи здоров'я особи, інші блага.
2. Об'єктивна сторона злочину характеризується: 1) дією або бездіяльністю у виді порушення певних правил; 2) суспільно небезпечними наслідками у виді тяжких наслідків, запобігання яким входило в обов'язки даної особи; 3) причинним зв'язком між зазначеними діяннями і наслідками.
Порушення статутних правил внутрішньої служби може виразитися з боку:
а) чергового частини (помічника чергового частини) - у нездійсненні контролю за своєчасністю здавання зброї та боєприпасів, нез'ясуванні причини спрацьовування охоронної сигналізації кімнат для зберігання зброї у підрозділах, неперевірці несення служби добовим нарядом і додержання внутрішнього порядку в підрозділах тощо;
б) чергового КПП (його помічника) - у даванні дозволу на винесення (вивезення) будь- якого майна з території військової частини без дозволу чергового частини, а також на вихід за межі розташування військової частини військовослужбовцям строкової служби без документа на право виходу; в) чергового роти (батальйону, підрозділів забезпечення військової частини) - у неповідомленні командиру роти про всі надзвичайні події в роті, у видачі зброї без наказу командира чи старшини роти, у передачі будь-кому ключів від кімнати зберігання зброї; г) днювального роти (батальйону, підрозділів забезпечення військової частини) - у пропуску до приміщення сторонніх осіб, у неповідомленні черговому роти про надзвичайні події; ґ) чергового їдальні - у допущенні до роботи в їдальні робітників, які не пройшли медичного огляду, нестеженні за обробкою продуктів; д) чергового фельдшера (санітарного інструктора) медичного пункту - у ненаданні військовослужбовцям першої медичної допомоги, неналежному зберіганні отруйних лікарських препаратів, ключів від шаф, де вони зберігаються, тощо.
З боку інших осіб добового наряду можуть мати місце інші порушення правил внутрішньої служби, які зумовлюються специфікою виконання конкретних обов'язків.
За ст. 421 кваліфікується порушення статутних правил внутрішньої служби, яке спричинило такі тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов'язок даної особи зі складу добового наряду частини. Виходячи із конкретних обов'язків тих чи інших осіб добового наряду, можуть бути визнані відповідними тяжкими наслідками: для чергового частини - втрата пістолетів та боєприпасів офіцерів і прапорщиків частини; для чергового контрольно-пропускного пункту чи його помічника - вивезення через КПП викраденого цінного військового майна; для чергового роти - втрата зброї, боєприпасів, цінного майна роти; для чергового їдальні - серйозне отруєння військовослужбовців унаслідок вживання в їжу неперевірених ним продуктів тощо.
3. Суб'єктами злочину, що розглядається, можуть бути військовослужбовці (військовозобов'язані під час проходження зборів), які належать до добового наряду частини (крім варти, вахти і бойового чергування):
а) до добового наряду частини: черговий частини та його помічник; особи, що належать до чергового підрозділу; черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чергових тягачів; черговий фельдшер або санітарний інструктор і днювальні медичного пункту; черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту; черговий та робітники їдальні; черговий штабу частини та посильні; черговий сигналіст; особи, які належать до пожежного наряду; водії чергових автомобілів;
б) до добового наряду роти (гуртожитку, батальйону, підрозділу забезпечення): черговий; днювальний;
в) до добового наряду під час перевезення військ: черговий військового ешелону та його помічник, черговий роти, днювальний вагона (корабельного приміщення) з людьми, салону літального апарата;
г) до чергування на кораблі: черговий корабля, черговий низів, дозорний з живучості корабля, член команди чергового катера, черговий боцман, черговий камбуза, черговий сигналіст, днювальний житлових приміщень, розсильний - на надводному кораблі 1-го і 2-го рангів (на надводних кораблях 3-го і 4-го рангів склад чергової служби корабля визначається командиром з'єднання кораблів); черговий підводного човна, помічник чергового підводного човна, черговий спеціаліст (моторист, електрик, трюм- ний-машиніст, торпедист) - на підводному човні під час стоянки в пункті базування на швартовах; черговий команди підводного човна, днювальний житлових приміщень - у разі розміщення команди в приміщеннях берегової бази, тощо. Крім того, у бойових частинах та службах корабля призначаються спеціальні наряди.
Військовослужбовець-жінка може нести відповідальність за ст. 421 лише у разі призначення її черговим фельдшером (санітарним інструктором) або черговим штабу.
4. З суб'єктивної сторони злочин характеризується умислом або необережністю до діяння, необережністю до наслідків.
5. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.
Статут внутрішньої служби Збройних Сил України від 24 березня 1999 р. (розділ 7).
Положення про корабельну службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Затверджене наказом МО N9 415 від 25 листопада 2003 р:
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 421. Порушення статутних правил внутрішньої служби"
 1. Стаття 210. Порушення законодавства про бюджетну систему України
  1. Використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а так само недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у великих розмірах,-
 2. Стаття 406. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості
  1. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що виявилося в завданні побоїв чи вчиненні іншого насильства,- карається арештом на строк до шести місяців або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або позбавленням волі на строк до трьох років. 2. Те саме діяння, якщо воно вчинене щодо кількох осіб
 3. Стаття 407. Самовільне залишення військової частини або місця служби
  1. Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше місяця - караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох
 4. § 4. Поняття і види господарських товариств
  Така організаційно-правова форма підприємництва, як господарське товариство, має істотні особливості щодо створення, діяльності та юридичного статусу. Тому товариства як відповідно до ГК, такі на основі Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. (далі Закон), який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також права та обов'язки їхніх
 5. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  Відповідно до ч. 4 ст. 87 ЦК юридична особа вважається створенню з дня її державної реєстрації. За ч. 1 ст. 58 ГК суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець. Аналогічні вимоги передбачені також Законом України «Про господарські товариства». Отже, державна реєстрація і є необхідною обов'язковою умовою їх участі, в конкретних
 6. § 1. Поняття і способи припинення діяльності суб'єкта господарювання
  Діяльність суб'єкта господарювання, як правило, не обмежується певним часом. За загальним правилом вона є безстроковою. Випадки можливого припинення суб'єкта господарювання передбачені виключно законом, зокрема ст. 104 - 109 ЦК і ст. 59 ГК. Слід підкреслити, що названими статтями передбачені лише випадки припинення, а ст. 104 ЦК також її наслідки. Зокрема, що юридична особа припиняється в
 7. Стаття 14. Визначення понять
  14.1.81. інвестиції - господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на: а) капітальні інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що
 8. Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків
  98.1. Під реорганізацією платника податків у цій статті розуміється зміна його правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання: 98.1.1. зміна найменування платника податків, а для господарських товариств - зміна організаційно-правового статусу товариства, що тягне за собою зміну їх коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України та/або
 9. Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб
  99.1. Грошові зобов'язання фізичної особи у разі її смерті або оголошення судом померлою виконуються її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття. Претензії спадкоємцям пред'являються органами державної податкової служби в порядку, встановленому цивільним законодавством України для
 10. Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації
  146.1. Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, поліпшення таких засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду), як окремий об'єкт амортизації. 146.2. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта,
© 2014-2022  yport.inf.ua